INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÜMÜŞHANE İLİNDE SPOR TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SPOR TURİZMİ ÜRÜNLERİ
(EVALUATION OF SPORTS TOURISM AND THE PRODUCTS OF SPORTS TOURISM IN GÜMÜŞHANE PROVINCE )

Author : Ahmet Yılmaz ALBAYRAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1152-1162
958    1181


Summary

Turizm; ulusal ve uluslararası düzeyde yarattığı katkılarla ekonomik açıdan önem arz eden bir endüstridir. İhtiyaçlar ve çevresel faktörler doğrultusunda turistlerin değişen talepleriyle birlikte turizm ürünleri ile destinasyonlar çeşitlenmiş ortaya çıkan turistik tüketim olanakları içinde spor turizmine olan talep artmıştır. Bu çalışmada, Gümüşhane ili spor turizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla doküman incelemesi yapılmış konu ile ilgili kitap, dergi, akademik yayın, rapor ve planlar incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda ilin sahip olduğu Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Limni Gölü Tabiat Parkı, Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, Karşıyaka Tabiat Parkı, Satala Antik kenti, Kromni Antik kenti, ile toplam 6.262,5 ha alan ile hikking, trekking, atlı yürüyüş, kampçılık, safari gibi doğa sporları potansiyelinin yüksek olduğu, ilin sahip olduğu Zigana Turizm Merkezi, Çakırgöl Turizm Merkezi, Kürtün Erikbeli Turizm Merkezi ve son olarak uygunluk raporu alan Süleymaniye Kış Sporları ve Kayak Merkezi ile karla örtülü gün sayısının yıl içinde 73,7 gün olan ve 80,0 cm. ulaşan kar kalınlığı ile ilin kış sporları turizmi için potansiyelinin yüksek olduğu, debileri yüksek ve uzunluğu 95 km’ olan Harşit çayı ve uzunluğu 320 km yi bulan Kelkit Çayı, doğal ve baraj gölleri ile rafting, yelken, kürek, olta balıkçılığı gibi su sporları potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bölgenin sahip olduğu 16 memeli hayvan türü, 40 kuş türü ve balık türü,16 çeşit yaban hayvanı türü ve Kangel Devlet Avlağı, Köse Genel Avlağı, Kelkit Ünlüpınar Genel Avlağı ile toplam 68.566 ha avlanma sahasıyla birlikte kuş ve yaban hayatı gözlemciliği, av turizmi potansiyelinin yüksek olduğu, 80 bitki familyasına ait 137 tanesi endemik olan 1010 çeşit bitki türüne sahip florası ile foto safari yapma potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Kazıkbeli yaylasından başlayarak Santa Harabeleri bölgesinde son bulan yaklaşık 250 km. lik parkur ile 4x4 safarileri, motokros ve motosafariler için potansiyelinin yüksek olduğu, Yükseltileri 1800 m ile 2700 m arasında değişen Kostan Dağı, Teslim Dağı, Vauk Dağı, Tersun Dağı, Pöske Dağı gibi yükseltileri ile Yamaç Paraşütü, Planör, Microlayt ile yapılan hava sporları için potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştirKeywords
Spor Turizmi, Spor Turizm Çeşitleri, Gümüşhane

Abstract

Tourism is an industry that is important with its contributions at national and international level from an economic point of view. In line with the needs and environmental factors, tourism products and destinations have varied together with the changing demands of tourists and the demand for sports tourism has increased within the emerging touristic consumption possibilities. In this study, document review has been conducted with the purpose of determining the sports tourism potential of Gümüşhane province and relevant books, journals, academic papers, reports and plans have been analyzed. Following this analysis, it has been concluded that a total of 6.262.5 ha field composed of Örümcek Ormanı Natural Reserve Area, Tomara Waterfall Natural Park, Limni Lake Natural Park, Artabel Lakes Natural Park, Çağlayandibi Waterfall Natural Park, Karşıyaka Natural Park, Satala Ancient City, Kromni Ancient City has a high potential for outdoor and winter sports such as hiking, trekking, horseback riding and camping; such places as Zigana Tourism Center, Çakırgöl Tourism Center, Kürtün Erikbeli Tourism Center and Süleymaniye Winter Sports and Skiing Center that obtained convenience report have a high potential for winter sports with 73.7 days covered with snow reaching to 80.0 cm snow thickness. The region’s potential for bird and wildlife observation and hunting tourism is also high with its 16 types of mammals, 40 types of birds and fishes and 16 types of wild animals together with a total of 68.566 ha hunting field including Kangel Government Hunting Ground, Köse General Hunting Ground and Kelkit Ünlüpınar General Hunting Ground; its potential for photo safari is high with a flora having 1010 types of plants belonging to 80 plant families with 137 of them being endemic. Moreover, the potential of the province for 4x4 safaris, motocross and motosafari is high thanks to a track of 250 km. starting from Kazıkbeli plateau and ending in Santa Ruins; the province has also high potential for air sports such as paragliding, glider and microlayt thanks to such highlands as Kostan Mountain, Teslim Mountain, Vauk Mountain, Tersun Mountain and Pöske Mountain with an altitude ranging from 1800 m and 2700 mKeywords
Sports Tourism, Types of Sports Tourism, Gümüşhane