Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAMİ BANKACILIKTA KULLANILAN TEVERRUK VE GÜNÜMÜZ UYGULAMALARI
(TAWARRUQ USED IN ISLAMİC BANKİNG AND NOWADAYS PRACTİCES )

Yazar : CEM ARPAĞ  & Mustafa UÇAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1537-1543
200    249


Özet

Teverruk kavramı, ticarete konu olan nakit ihtiyacının faizsiz enstrümanlarla nasıl giderileceği noktasında icad edilmiş, şekil yönünden meşru, amaç yönünden gayr-i meşru olan “vefân beyi” isimli işlemin bir benzeri ve modern olanıdır. Teverruğun bazı bankalardaki bilinen uygulaması ise şu şekildedir; bankalar, nakit ihtiyacı olan müşterilere aracılık etmek amacıyla oluşturulmuş olan yabancı bakır piyasasında (Londra borsası vb) vadeli bakır satın almaktadır. Satın alınan bakırı, belirli bir vade sonrasında indirimli olarak peşin satışını gerçekleştirmekte ve alış-satış arasındaki negatif fark, nakit ihtiyacı olan müşterinin kaybı olarak likitide ihtiyacını karşılamaktadır. Bu çalışma, İslamî Bankacılık’ta kullanılan yöntemlerden biri olan Teverruk’ un günümüz uygulamalarında, özünden koparılarak bir faiz hilesi haline getirilmiş olduğu öngörüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Katılım Bankalarının güncel uygulamalarından örnekler verilerek konu hakkındaki düşüncemiz incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Teverruk işleminin tanımı yapılmış ve fıkhi açıdan incelenmiştir. Teverruk türlerinden; “Bireysel Teverruk, Ters Teverruk ve Organize Teverruk” birer başlık altında kısaca tanımlanarak Teverruk’un geçerlilik kuralları belirtilmiştir. Günümüz Katılım Bankacılığında kullanımda olan “Organize Teverruk” işlemine ait örnekler araştırılmış, fetvâsı verilen teverruk işlemi ile organize teverruk işleminin farkları detayları ile incelenmiştir. Sonuç bölümünde, başlangıçta yola çıkış noktamız olan Teverruk kullandırımının günümüzde amacından uzaklaştırılarak dönüştürülmüş bir faiz uygulaması olduğu noktasındaki değerlendirmemiz sonuçlandırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Katılım Bankacılığı,İslami Bankacılık,Teverruk

Abstract

Tawarruq; is a similar and modern one to the "Vefân beyi 'process. "Vefân beyi '" is a process that has been invented to be distant from interest, conforms to the rules as a form, and does not conform to the rules as a purpose.The application of Teverruğ in some banks is as follows; The person who needs the money comes to the bank, The bank buys the copper from the foreign market (for example London stock exchange) for this purpose, then sells the copper cheaply, the difference is the loss of the person, but it is getting the money he wants as a futures.This study is based on the assumption that Teverruk used in Islamic Banking has been converted into interest rate in today 's applications. By giving examples from the current applications of the Participation Banks, our thoughts on the subject have been examined and evaluated, the definition of teverruk process is made and Tawarruq has been examined in terms of fiqh. Tawarruq varieties such as Individual Tawarruq, Reverse Tawarruq and Organize Tawarruq are briefly described under the heading and necessary rules have been given for Tawarruq to be valid. examples of the Organize Tawarruq process used in today's Participation Banking are given., The differences between the teverruk process and the organized Tawarruq process are explained by examplesIn the last section; It has been evaluated that Tawarruq has been removed from its true meaning and made it an interest rate.Keywords
Participation Banking,Islamic Banking,Tawarruq

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri