INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AMORİUM HANEDANI DÖNEMİNDE (820-867) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN SİYASİ YAPISI
(THE POLITICAL STRUCTURE OF THE BYZANTINE EMPIREON THE PERIOD OF AMORIUM DYNASTY (820-867) )

Author : Mehmet Ertan BAMYACI    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1721-1728
557    437


Summary

İmparator V.Leo Ermeni’nin (813-820) öldürülmesinin ardından Bizans’ta bir dönem kapanmış ve imparatorluk tahtına Leo’nun azmettiricisi olan II.Mikhail (820-829) geçmiştir. Bu imparator ile başlayan hanedanlık ise Bizans İmparatorluğu’nu yaklaşık olarak yarım asır yönetmiştir. II.Mikhail, Frigya bölgesinin Amorium kentinden olduğu için kurmuş olduğu hanedanlık Frigyaya da Amorium hanedanlığı olarak anılmaktadır. II.Mikhail henüz tahta geçtiği bir dönemde karşılaşmış olduğu sorunların başında Thomas İsyanı gelmektedir. Anadolu’da baş gösteren bu isyan dalgasının başında ise Slav Thomas bulunmaktadır. İmparatoru tahtından düşürmeyi hedefleyen Thomas, bu doğrultuda büyük bir isyan çıkarmayı da başarmıştır. Halkın bir bölümünün de desteğini alan bu isyancı ordusuyla başkenti kuşatıp altı ay kadar da abluka altında tutmayı başarmıştır. Ancak Bulgarların da desteğini alan II.Mikhail bu isyanı bastırmayı başarabilmiştir. II.Mikhail döneminde içeride yaşanan sorunların yanında dışarıda da imparatorluk ciddi sorunlarla yüzleşmekte ve güç kaybetmektedir. Ancak yaşanan sorunlar sadece bu imparator dönemiyle sınırlı kalmamıştır.Keywords
Bizans, Amorium, Siyasi, Konstantinopolis, Müslümanlar

Abstract

Following the killing of the Emperor V. Leo Armenians (813-820), a period was closed in Byzantium and the imperial throne was passed to II. Michael (820-829) who is the instigator of Leo.The dynasty, which started with this emperor, ruled the Byzantine Empire for about half a century.Since II. Michael is from the Amoriumcity of the Phrygia region, the dynasty he founded is referred to as the Phrygian or Amorium dynasty.Thomas Rebellion is the leading of the problems that II. Michael has encountered at a time when he was only just passed the throne.Slav Thomas is at the head of this rebellion wave that has started in Anatolia.Thomas, who aims to dethrone the Emperor, has also begun a great rebellion in this direction.This rebel, supported by a part of the people, has succeeded in holding the capital by the army and keeping it under blockade for six months.However, II. Michael, who also supported by the Bulgarians, succeeded in suppressing this rebellion.In the II. Michael period, besides the problems in the interior, the empire faces serious problems in the abroad and loses power.However, confrontedproblems were not limited to this emperor's time.Keywords
Byzantine, Amorium, Political, Constantinople, Muslims