Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BLOKLAMA KISITLI AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN MAYMUN ARAMA ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ
(SOLUTION OF BLOCKING RESTRICTION FLOW SHOP SCHEDULING PROBLEMS WITH MONKEY SEARCH ALGORITHM )

Yazar : İskender SAÇ  & Orhan ENGİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1815-1821
178    127


Özet

Akış tipi çizelgeleme problemlerinde m-makine ve n-iş bulunmaktadır. Bütün işler sırasıyla bütün makinelerde işlem görür. Bloklama kısıtı, bir sonraki makine dolu olduğunda, işlerin operasyona tabi tutulduğu makineden ayrılamama durumunu ifade eder. Bu çalışmada, bloklama kısıtlı akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümü amaçlanmıştır. Bloklama kısıtlı akış tipi çizelgeleme probleminde, toplam akış zamanını minimize etmek için maymun arama algoritması geliştirilmiştir. Maymun arama algoritması, maymunların tırmanış sürecinin simülasyonuna dayanan meta-sezgisel algoritmalardan biridir. Araştırmada, bloklama kısıtlı akış tipi çizelgeleme problemleri ve çözüm aşamasında kullanılan algoritmalar tanımlanmıştır. Literatürde yer alan, bloklama kısıtlı akış tipi çizelgeleme problemleri, maymun arama algoritması ile çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar, literatürdeki çözümler ile karşılaştırılmıştır. Maymun arama algoritmasının, bloklama kısıtlı akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde başarılı sonuçlar verdiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Maymun arama algoritması, NP-Zor çizelgeleme, Bloklama kısıtlı akış tipi çizelgeleme

Abstract

There are m-machines and n-jobs in flow shop scheduling problems. All jobs are processed on all machines respectively. Blocking constraint refers to the inability to leave the machine from which the work is subjected to operation when the next machine is full. In this study, it is aimed to solve the problems of blocking restricted flow type scheduling. In the blockage constrained flow type scheduling problem, the monkey search algorithm has been developed to minimize the total flow time. The monkey search algorithm is one of the meta-heuristic algorithms based on the simulation of monkeys' climbing process. In the study, blocking limited flow type scheduling problems and the algorithms used in the solution phase have been defined. Blocking constrained flow type scheduling problems in the literature have been solved by the monkey search algorithm. The results were compared with the solutions in the literature. Monkey search algorithm has been found to be successful in solving blocking limited flow type scheduling problems.Keywords
Blocking restriction flow shop scheduling, Monkey search algorithm, NP-Hard scheduling

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri