INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HUĞLU AV TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ
(HUĞLU HUNTING FIREARMS COOPERATIVE )

Author : Adnan ÇELİK  & Emine Vasfiye KORKMAZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2075-2080
1007    716


Summary

Bugün işletmelerin dış dünyaya ve çevrelerine kayıtsız kalmaları olanaksızdır. Rekabet ve küreselleşme ile değişen ticari faaliyetler, işletmeleri her geçen gün daha fazla müşteri odaklı olmaya ve müşterilerin istek ve taleplerini yüksek kalite ve hızda cevaplandırmaya yönlendirmiştir. Kooperatifçilik faaliyetleri de, küreselleşen dünyada işletmelerin kendi alanlarında yönetim, üretim, satış ve pazarlama konusundaki faaliyetlerini daha profesyonel yürütmeyi ve işletmelerin iç-dış pazarlarda bir araya gelerek sinerji yaratıp daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlamayı amaçlayan önemli bir güçtür. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 1962 yılında tüfek imalatı yapan işletmeleri bir çatı altında toplayarak, ürün yelpazesini çeşitlenmesine, ürün kalitesinin daha yüksek seviyelere taşınmasına önemli destek sağlamıştır. Beyşehir Huğlu’da üretilen tüfekler kooperatif desteği ile Türkiye sınırları dışında da satış potansiyeline sahip hale gelmesi kooperatife üye ve üye olmayan işletmelerin dış ticaret durumları araştırılması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifine üye ve üye olmayan işletmelerin ülke ekonomisine katkıları doğrultusunda dış ticaret faaliyetlerinin durumunu ortaya koymaktır.Keywords
Kooperatifçilik, Silah Sanayii, Dış Ticaret, Kobiler

Abstract

Today, it is impossible for businesses to remain indifferent to the outside World. Changing business activities with competition and globalization have led businesses to be more focused on customers and to respond to customers ' requests and demands at high quality and speed. and its surroundings. Cooperative activities are an important force in the globalizing world that aims to carry out the management, production, sales and marketing activities more professionally in the fields of enterprises and to create synergies and advance them with stronger steps by gathering them in the domestic and foreign markets. Huğlu hunting firearms Cooperative gathered the companies that produced rifles under one roof in 1962 and provided significant support to diversify the product range and to move the product quality to higher levels. The fact that the rifles produced in Beyşehir Hülu have the potential to sell outside the borders of Turkey with the support of cooperatives is an important issue for the cooperatives and non-members to investigate the foreign trade situation. The aim of this study is to present the status of foreign trade activities in line with the contribution of the member and non-member enterprises to The Hunting Rifle Cooperative.Keywords
Cooperatives, Arms Industry, Foreign Trade, SME