INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN FİŞ-FATURA DUYARLILIĞI İLE İLİŞKİSİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE LEVEL OF CONSCIOUSNESS FOR COLLEGE STUDENTS RECEIPT OF TAX-INVOICE WITH SENSITIVITY RELATIONSHIP: A STUDY AT AKSARAY UNIVERSITY )

Author : Mehmet Ali DURMUŞ    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2
Page : 1-13
2402    2062


Summary

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin vergi bilinç düzeylerinin, fiş fatura duyarlılıkları üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırma Aksaray Üniversitesinde 4 yıllık eğitim veren İ.İ.B.F, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve BESYO'da yapılmıştır. Araştırmaya çeşitli bölümlerde eğitim gören öğrencilerden tesadüfi olarak 292 öğrenci katılmış olup bunların arasından seçmeli olarak Maliye-Vergi dersi alanlar da değerlendirilmiştir. Veriler anket yoluyla elde edilmiştir ve aralarındaki ilişkiler SPSS 22 paket programında analiz yapılarak yorumlanmıştır.Keywords
Vergi, Fiş, Fatura

Abstract

The aim of this study is to search the effects of tax consciousness level of univerity students over bill awareness. The research was done in Faculty of Economic and Administrative Sciences, Engineering Faculty, Faculty of Science And Letters and Physical Education and Sport Department. 292 students studying in different departments were randomly chosen the sudents taking finance and tax lessons were also evaluated. Data was collected on survey forms and relationship between them have been interpreted by analyzingKeywords
Tax, Receipt of Tax, Invoice