INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TARİKAT, İSYAN ve SİYASET ÜÇGENİNDE ORTADOĞU’NUN ASİ AŞİRETİ: BARZANİLER
(REBELLIOUS MIDDLE ASIAN TRIBE IN THE TRIANGLE OF SECT, REVOLT AND POLITICS: BARZANIS ABSTRACT )

Author : Özkan ÜNAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2319-2331
398    475


Summary
<p>Adını Irak&rsquo;ın kuzeyinde bulunan Barzan K&ouml;y&uuml;&rsquo;nden alan Barzani Aşireti, bu b&ouml;lgede yaşayan K&uuml;rt aşiretler arasında en &ouml;nemlisi ve en tanınmışıdır. Başlangı&ccedil;ta dağlık bir k&ouml;yde yaşayan k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir K&uuml;rt aşireti olarak tarih sahnesine &ccedil;ıkan Barzaniler, aşiret liderlerinin Nakşibendi tarikatının halifeliğini &uuml;stlenmeleriyle b&ouml;lgede g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve etkin hale gelmişlerdir. Elde ettikleri bu g&uuml;&ccedil; ve etkiyle Barzani Aşireti liderlerinin tarikat şeyhliğinden gelen n&uuml;fuzu sadece aşiretin merkezi olan Barzan K&ouml;y&uuml;&rsquo;nde değil genel olarak b&ouml;lgede yaşayan b&uuml;t&uuml;n K&uuml;rtler &uuml;zerinde giderek sosyo-politik alanlarda kendini g&ouml;stermiştir. Nitekim, XX. y&uuml;zyılın başlarından itibaren bir &ccedil;ok ayaklanmaya &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etmişler, K&uuml;rtler ile ilgili Irak nezdinde ulusal ve Irak&rsquo;a komşu diğer &uuml;lkelerdeki K&uuml;rtler a&ccedil;ısından da uluslararası meselelerde her zaman var olmuşlardır. Bu bağlamda, bu &ccedil;alışma ile Barzani ailesinin tarihsel k&ouml;kenine inilecek ve aşiretin liderlik ettiği ilk isyandan yeniden g&uuml;ndeme gelmelerine neden olan bağımsızlık referandumuna kadar olan ayrılık&ccedil;ı faaliyet ve &ccedil;abaları detaylı olarak ele alınacaktır.</p>

Keywords
Barzaniler, Barzani Aşireti, Yahudi Barzaniler, Molla Mustafa Barzani

Abstract
<p>ABSTRACT Barzani Tribe, whose name stems from the Barzan Village in the north of Iraq, is the most significant and well known among the Kurdish tribes living in this region. The Barzans, who initially settled on the stage of history as a small Kurdish tribe living in a mountainous village, became robust and ascendant in the region by the tribal leaders taking on the caliphate of the Naqshbandi order. With this power and influence they have obtained, the influence of Barzani tribal leaders from the sectarian sheikhs has been increasingly manifested in socio-political areas not only in the Barzan Village, the center of the tribe, but on all Kurds living in the region in general. As a matter of fact, since the beginning of the 20th century they have pioneered many uprisings and they have always existed in national issues in terms of the Kurds in Iraq and in international ones in other countries neighboring Iraq. In this context, with this study, the historical origin of the Barzani family will be descended and from the first separatist activities and efforts to the independence referendum, that led by the Tribe, will be discussed in detail.</p>

Keywords
Barzanis, Barzani Tribe, Jewish Barzanis, Mullah Mustafa Barzani