INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANIMSAMA TERAPİSİNİN ÖLÜM KORKUSU OLAN YAŞLI BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OLGU SUNUMU
(THE EFFECTS OF REMEMBERING THERAPY ON THE ELDERLY INDIVIDUAL WİTH FEAR OF DEATH: CASE REPORT )

Author : Rabia GENGER  & Dilay AÇIL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2532-2537
975    712


Summary

Dünya nüfusu hızla yaşlanmakta ve yaşlı bireylerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yaşlılık fizyolojik bir durumdur. Bir taraftan gelişim devam ederken ölüm ile sonlanmaktadır. Yaşlanmayla birlikte sağlık sorunları artarken fonksiyonel yetenekler azalmakta ve kayıplar ortaya çıkabilmektedir (eş kaybı, statü kaybı vb.). Bu gibi durumlar yaşlılık süresini olumsuz etkileyip bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlardan biri de ölüm korkusudur. Bu çalışmada ölüm korkusu yaşayan yaşlı bireye Anımsama Terapisi yönteminin etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Halk sağlığı hemşireliği uygulaması çerçevesinde, 81 yaşındaki kadın yaşlı bireye yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleri sırasında bireyin eşinin ölümünden sonra yalnız yaşadığı ve ölümden korktuğunu ifade etmesi gibi nedenlerle anımsama terapisi uygulamaya karar verilmiştir. Yaşlı birey yapılan ziyaretler sonunda memnuniyetini ifade etmiştir. Yaşlı bireylerin yaşadıkları yalnızlık ve duygusal zorlukların anımsama terapisi yöntemiyle azaltılabileceği düşünülmektedir.Keywords
Yaşlılık, Ölüm korkusu, Anımsama Terapisi, Hemşirelik.

Abstract

The world population is rapidly aging and the number of elderly people is increasing day by day. Aging is a physiological phenomenon, while the development continues to the decay and eventually death. Increased health problems with aging, decreased functional abilities, loss of social status and loss of spouse and friends negatively affect the adaptation of the elderly to the old ages. In this study, we aimed to evaluate the effects of remembering therapy on elderly persons with a fear of death. Within the framework of the public health nursing practice, it was decided to apply recall therapy to the 81-year-old female elderly person during the home visits. The elderly individual expressed his satisfaction at the end of the visits. It is thought that loneliness and emotional difficulties experienced by elderly individuals can be reduced by the method of remembrance therapy.Keywords
Old Age, Fear of Death, Remembering Therapy, Nursing.