INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇAĞDAŞ SERAMİKTE ALTERNATİF MALZEME
(ALTERNATIVE MATERIAL IN CONTEMPORARY CERAMICS )

Author : Arzu Emel ALTINKILIÇ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 2794-2803
    


Summary

Ham maddesi kil olan ve ilk çağlardan bu yana hayatımızda varlığını sürdüren seramik, günümüz sanat anlayışı içerisinde yerini almıştır. İki boyutlu yüzeysel tasarım veya üç boyutlu olarak geniş bir alana sahip olan seramik sanatı yeni ve farklı ifadelere de olanak sağlamaktadır. Yani çağdaş seramikte alternatif malzeme ve alternatif yüzey kullanımı ile yeni bir anlatım dili oluşturulmaktadır. Alışılmışın dışında kalan, klasik anlayıştan uzak bu anlatım dili seramiğe farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Dinamik ve soyut seramik formlar ile alternatif malzemenin kendi yaratıcı potansiyeli birçok örnekte karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sanatın disiplinler arası olmasından yola çıkılarak çağdaş seramikte, alternatif malzeme ve alternatif yüzeyin nasıl kullanıldığı üzerinde durmaktır. Çalışma seramik, ahşap, keçe, metal, cam, kağıt, kum, toprak, kumaş, atık ve doğal alternatif malzeme ve yüzeyler ile sınırlandırılacaktır. Araştırma yazılı ve görsel kaynak taramaları ile desteklenecektir. Seramiğin bazen alternatif yüzey, bazen de alternatif malzeme olarak kullanılabilirliği sunulacaktır.Keywords
Çağdaş Seramik, Çağdaş Sanat, Seramik, Alternatif, Malzeme

Abstract

The ceramics, which have clay as raw material and continue to exist in our lives since the first ages, have taken place in contemporary art understanding. The ceramic art, which has a two- dimensional superficial design or a three- dimensional wide area, allows new and different expressions. In other words, a new language of expression is created by using alternative materials and alternative surfaces in contemporary ceramics. This expression which is out of the ordinary, far from the classical understanding, gives a different perspective to the ceramics. Dynamical and abstract ceramic forms and alternative materials have their counterparts in many examples with their own creative potential. The aim of this research is to focus on how alternative materials and alternative surfaces are used in contemporary ceramics by way of interdisciplinary art. The work will be limited to ceramic, wood, felt, metal, glass, paper, sand, soil, fabric, waste and natural alternative materials and surfaces. The research will be supported by written and visual source surveys. Ceramics will sometimes be offered as an alternative surface and sometimes as an alternative material.Keywords
Contemporary Ceramics, Contemporary Art, Ceramic, Alternative, Material