INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ALDO LEOPOLD’UN YERYÜZÜ ETİĞİNİN ANALİZİ
(AN ANALYSIS OF ALDO LEOPOLD’S LAND ETHICS )

Author : Bilge Kağan ŞAKACI    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 3017-3026
    


Summary

Çalışmanın amacı yeryüzü etiğinin nasıl bir etik yaklaşım benimsediğini analiz ederek ortaya koymaktır. Bu bağlamda yeryüzü etiği yaklaşımı, kavramı geliştiren Aldo Leopold’un görüşleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada ahlak, hak, çıkar, değer, hiyerarşi ve diğer açılardan yeryüzü etiği yaklaşımı analiz edilmiş ve özellikleri belirlenmiştir. Aldo Leopold’un yeryüzü etiği yaklaşımı, çevre etiği yaklaşımlarını bütünleyen bir bakış açısı ortaya koymuştur. Kapitalizme meydan okumaktadır. Bu açıdan Leopold’un etiği, çevre merkezci yaklaşımında ilk ifadelerinden birisi olarak dikkate alınması ve araştırılması gereken bir yaklaşım olmayı sürdürmektedir.Keywords
Çevre etiği, yeryüzü etiği, çevre merkezcilik, Leopold

Abstract

The purpose of the study is to analyse what kind of ethical approach is adopted by the land ethics. In this respect, land ethics approach has been investigated by employing the work of Aldo Leopold, who developed the concept. In the study, land ethics has been analyzed in terms of morality, right, benefit, value, hierarchy, and other respects and its characteristics has been determined. The land ethics of Aldo Leopold puts forward a view point which helps to integrate environmental ethics approaches. The land ethics of Aldo Leopold which challenges capitalism by its doctrines. In this respect, Leopold’s ethics has to be considered and investigated as one of the first assertions of ecocentric approach.Keywords
Environmental ethics, land ethics, ecocentrism, Leopold