INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AN INVESTIGATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COMMUNICATION CENTER (MEBIM) 'ALO 147’ (A SAMPLE OF RIZE PROVINCE)
(AN INVESTIGATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COMMUNICATION CENTER (MEBIM) 'ALO 147’ (A SAMPLE OF RIZE PROVINCE) )

Author : Cem TOPSAKAL  & Ahmet DUYSAK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 3027-3037
    


Summary

Bu araştırmada, MEBİM ALO 147’ye Rize ilinden yapılan başvuruların hangi başlıklarda toplandığı, bu hattın hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma MEBİM ALO 147’ye yapılan başvuruların incelenmesini amaçlayan tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Araştırmada MEBİM ALO 147’ye yapılan, iletişim merkezinden Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilen 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki toplam 152 başvurunun kayıtları incelenmiştir. Araştırmaya göre yapılan başvurularının zamanında cevaplandığı, başvuruları en fazla velilerin ve öğrencilerin yaptığı, başvuru şeklinin en fazla şikâyet ve bilgi edinme olduğu, şikâyet konularının velilerce okul servileri ve öğretmen memnuniyetsizliği, öğrenci açısından performans notu ve öğretmenden memnuniyetsizlik, öğretmenler açısından sınav görevlendirilmeleri, yönetici açısından personel yetersizliği olduğu ortaya çıkmıştır. Talep konularının ise velilerce öğretmen ve sınıf değişikliği, öğrencilerce öğretmen değişikliği, öğretmenlerce okula ulaşım konularında olmuştur. Araştırma sonuç ve önerilerle son bulmaktadır.Keywords
Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), ‘’ALO 147’’, Talep, Şikâyet

Abstract

This study thereby aims to determine in what ways and manners the MEBIM ALO 147 have been used by applicants of Rize. The records of 152 applications, which were sent to the Rize Provincial Directorate of National Education between November and April in the 2015-2016 academic years, were examined through the qualitative screening modelling approach. In particular, this study argues how the process of the ALO 147 works and what the education-training problems have been faced in the province of Rize. Consequently, this study presents its conclusions and recommendations to improve the MEBIM ALO 147 and its connection with the general educational and structural issues.Keywords
Ministry of National Education Communication Centre (MEBIM), ALO 147, Demand, Complaint