INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK MERKEZLERİN ULAŞTIRMA BÖLGELERİ VE TAŞIMA ALTYAPILARINA GÖRE İRDELENMESİ
(INVESTIGATION BY REGIONS AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE TRANSPORT LOGISTICS CENTER OF THE IN TURKEY )

Author : Alpaslan DOĞAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 3144-3155
    


Summary

Lojistik merkezler hem ticaret hem de lojistik faaliyetler için önemli yapılar olması nedeni ile bu yapıların kurulacağı yerlerin seçimi de önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye’de kamu yönetimi tarafından belirlenmiş olan tüm lojistik merkezlerin kuruluş yerleri konusu edilmiştir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen 21 adet lojistik merkez projesi yine aynı Bakanlık tarafından verilen taşımacılık yetki belgeleri ile söz konusu lojistik merkezlerin incelendiği bu çalışmada öncelikle lojistik merkezlerin en önemli gerekliliklerinden birisi olan taşımacılık altyapısı nitel ve nicel yeterlilikleri bakımından irdelenmiştir. Çalışma için gereken veriler resmi kuruluşlardan elde edilmiştir. Araştırma neticesinde Türkiye’de planlanan 21 adet lojistik merkezin, demir yolu ve kara yolu taşımacılığına dayalı oldukları ve daha çok kuru liman (terminal) niteliği taşıdıkları, Yurt içi ve bölgesel nitelikte oldukları gözlemlenmiştir.Keywords
Lojistik Merkez, Lojistik Köy, Türkiye’de Lojistik Merkezleri.

Abstract

Logistics centers are important structures for both commercial and logistic activities so the selection of the places to build these structures is also important. Therefore the study, the organization determined by the locations of all the logistics centers in Turkey have been the subject of public administration. 21 logistics center projects determined by the T.C. Ministry of Transport and Infrastructure were examined in terms of qualitative and quantitative competences of transportation infrastructure, which is one of the most important requirements of logistics centers. The data required for the study were obtained from official institutions. The planned logistics center in Turkey to results of 21 pieces, they are based on rail and road transport and more dry port (terminal) they have the quality, it was observed that the domestic and regional nature.Keywords
Logistics Centers, Logistic Village, Logistics Centers in Turkey.