INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NEFRET SÖYLEMİNİN ÜRETİMİ VE NEFRET SUÇLARININ DOLAŞIMA GİRMESİNDE FACEBOOK’UN ETKİSİ VE FACEBOOK KULLANIM PRATİKLERİNE BAKIŞ
(IMPACT OF FACEBOOK ON PRODUCTION OF HATE SPEECH AND GETTING INTO CIRCULATION OF HATE CRIMES AND AN OUTLOOK ON FACEBOOK USAGE PRACTICES )

Author : Serhat KAYA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3263-3275
    


Summary

Kitle iletişim teknolojilerinin baş döndürücü şekilde hızla gelişmesi ve yenilenmesine eşanlı olarak sosyal medya ağları da günlük yaşamımızda aynı ivedilikle yer edinmiştir. Bu bağlamda Facebook, sosyal medyada en çok kullanıcı sayısına sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Nicel üstünlüğü nedeniyle Facebook belki de en etkili olan platform olarak da görülebilir. Bu çalışmamızla Facebook platformunun nefret söyleminin üretilmesinde, dolaşıma girmesindeki etkileri ve Facebook kullanım pratikleri araştırılmaktadır.
Nefret söyleminin dolaşıma girdiği Facebook sayfası üzerinden kullanıcıların/aktörlerin veya grupların kime/kimlere nasıl nefret söylemi geliştirdikleri, nefret propagandası veya aşırı söylemlerin nasıl işlediği örneklerle ele alınmaktadır. Nefret söyleminin ve suçlarının söz konusu etkileri de bulgularla ortaya konulmaktadır. Ayrıca nefret söylemi ve nefret suçlarının ayrım noktalarını belirlemek için Türkiye’de, Avrupa Birliği Hukuku'nda ve Amerika Ulusal Mevzuatı'nda nefret söylemine ve suçlarına ilişkin yasal düzenlemeleri incelenmiştir. Çalışmamızda ela alınan grup ve kişisel sayfalar içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İnternet tabanlı olan Facebook’un nefret söyleminin yayılmasına olanak tanıdığı sonucuna ulaşılmıştırKeywords
Nefret Söylemi, Nefret Suçları, Facebook

Abstract

Together with the advancements in Internet technology, social media, and social networking sites/platforms have gained a place in our daily lives as a conspicuous new phenomenon. In this context, Facebook comes to the fore as it has the highest number of users in social media. Because of that feature, it can probably be seen as the most influential platform. In this study, the impact of Facebook on the production of hate speech and getting into circulation and getting around of hate crimes and usage practices were examined. How and to whom users/actors or groups develop hate speech, and how hate propaganda or extreme speech work are handled by examples. Also, to determine the point differentiation of hate speech and hate crimes, how the legal regulations and the content are about hate speech and hate crimes in Turkey, European Union Law, and the US National Legislation were dwelt on. Groups and personal pages examined in our study were handled by using content analysis. On Facebook-based Facebook, it is concluded that hate speech has the opportunity to spread.Keywords
Hate Speech, Hate Crimes, Facebook