INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ENDÜSTRİ 4.0; MUHASEBE EĞİTİMİNE VE MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE YANSIMALARI
(INDUSTRIAL 4.0; REFLECTIONS TO ACCOUNTING EDUCATION AND ACCOUNTING PROFESSION )

Author : Ali ANTEPLİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3506-3514
    


Summary

ÖZET Üretim faaliyetlerinde digitalleşme ve yapay zekanın ön plana çıkması olarak ifade edilen endüstri 4.0 kavramı, ilk olarak Almanlar tarafından Hannover fuarında dillendirilmiş ve her alanda beklenen bu yeni devrime karşı farkındalık yaratmıştır. İktisadi aktörlerin yapısal olarak etkileneceği ve değişimin kaçınılmaz olacağı bu süreçte, iş kollarında çalışan bireylerin ve mesleklerin değişimden etkileneceği öngörülmektedir. Önceki sanayi devrimlerinde mesleklerin yeniden yapılandırılması sonucunda istihdam kayıplarının önüne geçilmiştir. Şimdiye kadarki süreçte makineleşmenin etkisiyle daha çok fiziki işler yapan mavi yakalılar etkilenmişti. Endüstri 4.0 ile beklenen yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler ise daha çok zihinsel işleri yapan beyaz yakalıları endişeye sevk etmektedir. Ancak bu konuda beklenenin aksine yapay zekâ gelişiminin insan faktörüne olan ihtiyacı daha da artıracağı yönündedir. İnsan organik zekâsına yapay zekânın eklemlenmesi ile artırılmış zekâ (augmented intelligence) yaklaşımı ortaya çıkmakta ve insana olan ihtiyacın önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, endüstri 4.0 ile birlikte kullanılacak olan yapay zekâ teknolojilerinin ve üretim faaliyetlerindeki yapısal değişimin genel etkileri ele alınmış ve özelde muhasebe eğitimine olan etkilerinin sonucunda muhasebe mesleğinin geleceği ile ilgili öngörülen değişimlere vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda muhasebe eğitiminin beklenen yeni devrime ayak uyduracak yeni ders müfredatlarıyla öğretilmesi ve klasik muhasebecilik mesleğinin endüstri 4.0 la birlikte “muhasebe veri bilimcisi” olarak dönüşümünün kaçınılmaz olacağı ifade edilmiştir.Keywords
Endüstri 4.0, muhasebecilik mesleği

Abstract

Abstract The concept of industry 4.0, which is expressed as digitalization and artificial intelligence in the production activities, was first mentioned by the Germans at the Hannover fair and created awareness for this new revolution expected in every field. It is foreseen that the individuals and professions working in the branches of business will be affected by the change in this period in which the economic actors will be affected structurally and the change will be inevitable. Employment losses were prevented as a result of the restructuring of occupations in previous industrial revolutions. Until now, the blue-collar who were more physically engaged with the influence of mechanization, were affected. Developments in the expected artificial intelligence technologies with Industry 4.0 concern the white-collar workers who are more mentally engaged. However, contrary to the expectations, artificial intelligence development will increase the need for human factor. Augmented intelligence approach emerged by the articulation of artificial intelligence into human organic intelligence and the importance of human need is emphasized. In this study, the general effects of artificial intelligence technologies and structural change in production activities to be used together with industry 4.0 are discussed and the effects of the changes in accounting profession are emphasized. In this context, it is stated that accounting education will be taught with new course curricula which will keep up with the expected new revolution and transformation of classical accounting profession as öğret accounting data scientist klasik together with industry 4.0 will be inevitable.Keywords
Industry 4.0, accountancy profession