INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKULDA PYGMALION ETKİSİ
(THE PYGMALION EFFECT AT SCHOOL )

Author : Oktay BALCI  & Cengiz AĞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3644-3652
    


Summary

Araştırmalar, başka insanlar üzerinde beklentisi olan kişilerin, bu beklenti vasıtasıyla onların beklenti, davranış ve performansını değiştirebileceğini göstermektedir.“Kendini Gerçekleştiren Kehanet”olarak bilinen bu fenomen, bir kişinin beklentisi yönünde göstereceği istikrarlı davranışın, başka bir kişinin davranışları üzerindeçok güçlü etkisi olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenleeğitim çalışanlarının beklentileri stratejik öneme sahiptir. Araştırmalara göre insanların başkaları hakkında olumlu veya yüksek beklentiye sahip olmaları, olumlu sonuçlara (Pygmalion Etkisi),olumsuz veya düşük beklentiye sahip olmaları, olumsuz sonuçlara (Golem Etkisi) yol açmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin Pygmalion ve Golem eğilimlerini tespit etmektir. Verileri elde etmek için Eden‘in (2000) ”Pygmalion Tutum İndeksi” kullanılmıştır. Nitekim araştırma bulguları sonucunda hem öğretmenlerde hem de yöneticilerde Pygmalion eğiliminin daha yoğun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yöneticilerin Pygmalion eğilimi öğretmenlerden daha düşük çıkmıştır.Keywords
Kendini Gerçekleştiren Kehanet, Pygmalion Etkisi, Golem Etkisi,Galatea Etkisi, Beklenti, Davranış

Abstract

Studies have shown that individuals who have expectancy about others can change their behaviours,expectancy and performance by means of this expectancy. The phenomenon is known as “ Self-fulfilling prophecy” asserts that consistent behavior corresponding with one’s expectancy has powerful effect on behaviors of others.In this context,the expectancy of education personnel has strategic importance.According to the researches having high or positive expectations of people will produce positive results (Pygmalion Effect),having negative or low expectations of people will produce negative results (Golem Effect).The main purpose of this research is to determine Pygmalion and Golem tendency of teachers and directors working in primarily schools. In order to obtain data , “Pygmalion Perception Index” of Eden (2000) were used in the research. At the end of research,findings showed that both teachers and directors have Pygmalion perception.Besides,it was observed that the Pygmalion perception of directors is lower than teachers.Keywords
Self-fulfilling Prophecy, Pygmalion Effect,Golem Effect, Galetea Effect, Expectancy, Behaviour

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved