INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİLECİK KENT HALKININ REKREASYONEL EĞİLİM VE TALEPLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF RECREATIONAL TRENDS AND DEMAND OF BİLECİK CITY PEOPLE )

Author : Ayşe OKUYUCU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4400-4410
    


Summary

Bu makale, rekreasyonel talep ve eğilimler konusunda yerel halkın algılarını araştırmaktadır. Çalışma alanı Bilecik Şehri’dir. Araştırmada veriler yerel halka uygulanan anketler aracılığıyla toplanmıştır. Anketler, Mart 2017 ve Nisan 2017 tarihlerinde kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 300 yerel sakine uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre; yerel halkın başlıca rekreasyonel eğilimleri; evde dinlenme, kafe-restoranlarda vakit geçirme, mesire alanlarına gitme ve alışveriş yapmadır. Katılımcıların %83.3’i kentteki rekreasyonel olanakları yeterli bulmamıştır. Katılımcılar çeşitli rekreasyonel aktiviteler yapmak için en çok Eskişehir ve Bursa’ya gittiklerini belirtmiştir. Parklar, mesire alanları, manzara kaynakları, sinema, restoranlar katılımcıların öne çıkan rekreasyonel talepleri arasındadır. Bilecik şehrinde rekreasyonel olanaklar oldukça kısıtlıdır. Tesis ve olanakların arttırılması kentte hem ekonomik canlanmaya yol açacaktır hem de kent halkına çeşitli yönlerden fayda sağlayacaktır.Keywords
Rekreasyon, kentsel rekreasyon, rekreasyonel eğilim, rekreasyonel talep, Bilecik

Abstract

This article explores the perceptions of local people about recreational trends and demands. The study area is the Bilecik City. The data were collected by conducting questionnaire surveys with local residents. Questionnaire surveys were conducted with a total of 300 local residents selected by convenience sampling during March 2017 and April 2017. According to the results of the survey; the main recreational trends of local people; resting at home, spending time in café-restaurants, going to the promenade areas and shopping. 83.3% of the participants stated that the recreational opportunities in the city is insufficient. Participants stated that Eskişehir and Bursa are the most prefered cities by them for attend the various recreational activities. Among the prominent recreational demands of the participants are parks, promenade areas, landscape sources, cinema and restaurants. Recreational facilities are very limited at the Bilecik city. Increasing the facilities and opportunities will both lead to economic revival for the city and also city dwellers will benefit from various aspects of them.Keywords
Recreation, urban recreation, recreational trends, recreational demand, Bilecik