INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PAZARLAMA ETİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE UYGULAMALAR
(CURRENT PROBLEMS AND APPLICATIONS IN MARKETING ETHICS )

Author : Ayşegül NALBANTOĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4249-4264
    


Summary

Etik, yeni bir kavram olmamakla birlikte, işletmelerde etiğe verilen önem gittikçe daha da artmaktadır. Özellikle son yıllarda işletmelerde etik çöküşlerin gündeme gelmesiyle, tüketicilerin işletmelere ve işletme yöneticilerine olan güvenleri sarsılmıştır. Dolayısıyla bu durum, en başta iş etiği konusu olmak üzere kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi konulara olan ilginin artmasına neden olmuştur. İşletme etiği söz konusu olduğunda etik ile ilgili ortaya çıkan sorunların ve yanlış uygulamaların çoğu pazarlama kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Önceki yıllarda pazarlama etiği konusu yazında iş etiği başlığı altında incelenmiştir ve pazarlama etiğinin işletmelerde uygulanmasıyla ilgili sorunlar ve eleştiriler gündeme gelmiştir. Bu çalışma ile hedeflenen; etik kavramının tartışılıp, sorgulanması ve pazarlama uygulamalarında karşılaşılan etik sorunlar ile bu uygulamalara getirilen ve literatürde yer alan toplumsal eleştirilerin genel hatlarının çizilmesidir.Keywords
etik, pazarlama, işletme etiği, pazarlama etiği, iş etiği

Abstract

Although ethics is not a new concept, the importance given to ethics in enterprises is increasing everyday. Especially in recent years, ethical collapse of enterprises has shaken the trust of consumers in enterprises and business managers. Therefore, this has led to an increasing interest in issues such as corporate governance, corporate social responsibility, and primarily business ethics. When it comes to business ethics, most of the ethical issues and misapplications are directly related to the marketing concept. In the previous years, there has been ethical problems related to the application of the concept of marketing ethics, which is examined under the title of business ethics in the literature. This study aims to discuss and question the concept of ethics and ethical problems encountered in the marketing practices and give general information about the critics on this issue within the literature.Keywords
ethics, marketing, business ethics, marketing ethics, work ethics