INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SİYASAL HALKLA İLİŞKİLER VE SİYASİ PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(POLITICAL PUBLIC RELATIONS AND SOCIAL MEDIA USE OF POLITICAL PARTIES: A RESEARCH ON THE ELECTIONS OF JUNE 24, 2018 )

Author : Selin BİTİRİM OKMEYDAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4222-4240
    


Summary

Siyasal halkla ilişkiler çalışmalarının siyasi partiler açısından taşıdığı stratejik önem, bu çalışmalarda yeni yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Günümüzde siyasal halkla ilişkiler faaliyetleri geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra sosyal medya ortamları ve araçları üzerinden de etkin bir biçimde sürdürülmektedir. Bu çalışmanın amacı, siyasal halkla ilişkiler çalışmalarında sosyal medyanın yerini tespit ederek siyasi partiler tarafından kullanım amaçlarını ortaya koymak ve siyasi partilerin sosyal medya üzerinden takipçileriyle kurdukları etkileşim düzeyini belirlemektir. Bu bağlamda, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren ilk beş siyasi partinin sosyal medya hesapları içerik analizine tabi tutulacaktır. Böylece ortaya çıkan bulgular yorumlanarak siyasi partilerin bu seçim döneminde sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandıkları ve takipçileri ile kurdukları etkileşim düzeyi saptanacak ve ortaya çıkan sonuçlara ilişkin genel bir değerlendirme sunulacaktırKeywords
Siyasal İletişim, Siyasal Halkla İlişkiler

Abstract

The strategic importance of political public relations activities for political parties, bring about new approaches as well. Today, political public relations activities are sustained effectively through social media besides traditional communication tools. The aim of this study is to determine the place of social media in the studies of political public relations and to demonstrate the purpose of use it by political parties and to detect the level of interaction of political parties with their followers on social media. In this context, official social media accounts of the first five political parties, which entering in the Grand National Assembly of Turkey, on the General Elections of June 24, will be subjected to content analysis. Thus, findings will be interpreted and the purpose of the use of social media of political parties in this election period and the level of interaction with their followers will be determined and an overall evaluation of the results will be presentedKeywords
Political Communication, Political Public Relations