INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE SEÇMENLER TARAFINDAN EN ÇOK İLGİ GÖREN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW ON MOST POPULAR COMMERCIALS BY ELECTORATE IN THE JUNE 24, 2018 ELECTIONS )

Author : Cudi Kaan OKMEYDAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4324-4339
    


Summary

Bu çalışma, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi döneminde televizyonlarda gösterime giren ve sosyal medyada en çok izlenme oranına sahip olan siyasal reklamlara odaklanmaktadır. Bu bağlamda, karşımıza çıkan üç siyasi partiden Saadet Partisi’nin radyo temalı “Değiştir” isimli reklam filmi, Ak Parti’nin ‘Zümrüdüanka’ temalı reklam filmi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘Millet İçin Geliyoruz’ isimli animasyon reklam filmi göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile incelenecek ve reklam metinlerine yönelik bir söylem analizi yapılacaktır. Böylece her üç partinin de sosyal medyada en çok izlenen reklamlarının, hangi reklam çekiciliklerine göre hazırlandığı belirlenecek ve reklamlarda iletilen temel mesajlar çözümlenecektir.Keywords
Siyasal Reklam, Reklam Çekicilikleri, Sosyal Medya, Siyasal İletişim

Abstract

This study focuses on political advertisements, which are screened on television during the June 24th, 2018 President and the 27th Term General Election, and which have the highest number of views on social media. In this context, Saadet Party's radio-themed Change commercial film, Ak Parti's 'Zümrüdüanka' themed advertising film and the Cumhuriyet Halk Parti’s 'We are Coming to the nation' animation advertising film will be examined with the method of semiotic analysis and advertising texts a discourse analysis will be made. Thus, the most watched advertisements of all three parties on social media will be determined according to which advertisement attractiveness and the basic messages delivered in the advertisements will be analyzed.Keywords
Political Advertising, Advertising Attractiveness, Social Media, Political Communication