INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ECONOMIC EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY
( ECONOMIC EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY )

Author : Esra KABAKLARLI  & Sevilay KONYA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4878-4883
    


Summary

Bu çalışmamızda endüstri 4.0 ve dijital ekononomi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Dijital ekonomi economi literatüründe internet ve genişbant internet kullanımının ekonomik ve sosyal hayatta etkileri artış gösterdikçe popüler bir konu olmaya başlamıştır. Evlerin, makinelerin, iş yapış şekillerinin dijitalleştiği ve geniş anlamda adijitla ekonomi ve dijitalleşme olarak isimlendirilen bir döneme girmekteyiz. Dijital ekonomi endüstri, tarım ve sizmet sektörünün hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlamaktadır. Eğitim ve iş yapış şekillerinde kazanılan dijital yeteneklerin sürdürülebilir ekonomi için önemi büyüktür. Bu yetenekler büyük veri analitiği ve dijital imalat teknolojileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye bilgi ve teknoolojiye dayanan dijital ekonomiyi potensiyeline erişerek kullanmalıdır. Dijital ekonomi KOBİ olarak adlandırılan tarım , sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orrta ölçekli işletmeler için büyük fırsatlar sunmaktadır.Keywords
dijital ekonomi, telekominikasyon, endüstri 4.0

Abstract

In this paper we aimed to explain industry 4.0 and its effects on digital economy. Digital economy has been expanded as a topic in economics since the rising of internet and broadband effects on the social and economic life. We are entering of an era where the digitalization of things like houses, business, machines and called as digital economy. Digital economy transforms industry, agriculture and services sector very rapidly. Digital skills in terms of education and businesses must be obtain for a sustainable economy. This skills contain digital competences focused on big data analytics and digital manufacturing technologies. Turkey should exploit the full potential of the digital economy Which depends on technology and knowledge.The digital economy offers great opportunities for small and medium size firms in the manufacturing, agriculture and service sectors.Keywords
digital economy, telecommunication, industry 4.0