INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİZANS UYGARLIĞI’NDA GÜNLÜK YAŞAM, MEKÂN VE MOBİLYA
(DAILY LIFE, SPACE AND FURNITURE IN BYZANTINE CIVILIZATION )

Author : Deniz DEMİRARSLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 22-41
    


Summary

Günümüzde Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kentlerinden biri ve Türkiye’nin kültür- sanat başkenti olan İstanbul geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin etkisinde önemli bir kültür kenti haline gelmiştir. Bunlardan belki de en önemlisi Osmanlı ve Türk kültürünü de büyük ölçüde biçimlendiren Bizans uygarlığı olmuştur. Bu uygarlık özellikle günlük yaşam özelliklerinin doğrultusunda mimaride, konut ve mobilya kullanımı gibi konularda Türk kültürünü de önemli ölçüde etkilemiş; aynı zamanda da Türk kültüründen etkilenmiş bulunmaktadır. Bu açıdan mekân ve tasarım tarihi açısından Bizans uygarlığının kazandırdıklarını irdelemek yararlı olacaktır. Bizans’ın kuruluşundan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar geçen sürede Bizans’ta günlük yaşamda olan her olay özellikle konut iç mekânı ve mobilya kullanımını etkilemiştir. Bizans uygarlığının mekân ve mobilya tasarımına ilişkin özellikleri ilk kez 19. Yüzyılda, ikinci kez 20. Yüzyılda ortaya çıkan "Bizans canlanması" ile yeniden hayat bulmuş olup; günümüz tasarımlarına da etkileri devam etmektedir.Keywords
Bizans, İstanbul, konut, mobilya, tasarım.

Abstract

Today, Istanbul is one of Turkey's largest city and the world. It is the capital city of culture and art in Turkey. Istanbul has hosted many civilizations in the past and has become an important cultural city under the influence of these civilizations. Perhaps the most important of these was the Byzantine Civilization, which shaped the Ottoman and Turkish culture to a great extent. This civilization has influenced the Turkish culture significantly in the fields of architecture, housing and furniture use, especially in the direction of daily life characteristics, and has also been influenced by Turkish culture. In this respect, it will be useful to examine what the Byzantine civilization gained in terms of architectural space and design history. From the establishment of Byzantium until the conquest of Sultan Mehmed the Conqueror, every event in Byzantine in daily life affected the interior and furniture use. The characteristics of Byzantine Civilisation related to space and furniture design and daily life have been restored with “Byzantine Revival” in the 19th century first time and in the 20th century second time and its effects on contemporary designs continue.Keywords
Byzantine, Istanbul, housing, furniture, design.