INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İLHAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2014
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Yücel AYRIÇAY & Elif AKGÖZ  
TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA SINIFLANDIRILMASI: KÜMELEME ANALİZİ YAKLAŞIMI
Sayı 1, Pp,1-23

THE CLASSIFICATION OF THE COMMERCIAL BANKS WITH FINANCIAL RATIOS: CLUSTER ANALYSIS APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.5
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halim Emre ZEREN & Şeyma GÜL  
KENT İMAJININ MARKALAŞMAYA ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ
Sayı 1, Pp,24-39

THE EFFECT OF BRANDING THE CITY IMAGE: CASE OF KAHRAMANMARAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.4
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alaaddin KOSKA  
İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE TASARIM İMALAT ENTEGRASYONU KAPSAMINDA REKABET AVANTAJLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE GENELİ METAL MUTFAK EŞYASI İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 1, Pp,40-55

CAPTURING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES:DESIGN–MANUFACTURING INTEGRATION AS A COMPLEMENTARY ASSET: A CASE STUDY ON METAL KITCHEN EQUIPMENTS MANUFACTURING ENTERPRISES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Haluk DUMAN ; ibrahim APAK & Mehmet YÜCENURŞEN  
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YAKLAŞIMI: LİTERATÜR TARAMASI
Sayı 1, Pp,56-64

THE ACTIVITY-BASEDCOSTING APPROACH: LITERATURE REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şefik ÖZDEMİR  
SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN HASTANE GELİRİNE ETKİSİ
Sayı 1, Pp,65-71

EFFECTS OF CUSTOMER SATISFACTION ON HOSPITAL REVENUE IN HEALTH INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |