INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Ercan OKTAY
Kahramanmaraş/Türkiye  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Banu Hatice GÜRCÜM  
GELENEKSEL TEKSTİL TASARIMI İÇİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİ
Sayı 11, Pp,481-489

DESIGN BASED RESEARCH PROCESS FOR TRADITIONAL TEXTILE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.82
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kurtuluş MERDAN  
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN KENT HALKINA YÖNELİK ALGISI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 11, Pp,490-503

THE UNIVERSITY YOUTH PERCEPTION TOWARDS THE PEOPLE OF THE CITY: A STUDY ON GÜMÜŞHANE UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.69
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ILGIM KILIÇ TAPU  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SÜRECİNİN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ GÖRÜNÜMÜ
Sayı 11, Pp,504-513

OUTLOOK ON MUSIC TEACHING EDUCATION PROCESS IN GRADUATE THESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.80
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zühal FİDAN & Fatih BARİTCİ  
KAMU KURUMLARINDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ: NEVŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 11, Pp,514-521

THE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS IN PUBLIC INSTITUTIONS: THE CASE OF MUNICIPALITY OF NEVŞEHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.81
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şule ARDIÇ YETİŞ & Neşe ÇULLU KAYGISIZ  
İPEK YOLU TURİZM PROJESİ KAPSAMINDA KAPADOKYA’DA YER ALAN KERVANSARAYLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI
Sayı 11, Pp,522-527

GAINED TOURISM OF CARAVANSERAI IN CAPPADOCIA THE CONTEXT OF THE SILK ROAD PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.83
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Metin UÇAR  
BERAT ŞEYH HASAN HALVETİ TEKKESİNDEKİ RESİMLİ BEZEMELER
Sayı 11, Pp,528-536

ILLUSTRATED ORNAMENTS AT SHEIKH HASAN HALVETİ LODGE IN BERAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.89
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet BAŞKAN & Erdost ÖZKAN  
BİSMİL (DİYARBAKIR) AĞZINDA ARKAİK SÖZLER
Sayı 11, Pp,537-540

THE ARCHAIC WORDS IN BİSMİL (DİYARBAKIR) DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.86
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilal DEVECİ  
İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ ÇATIŞMASI DÜZEYLERİ İLE GENEL İŞ-AİLE ÇATIŞMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: MUTFAK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 11, Pp,541-553

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK-FAMILY AND FAMILY-WORK CONFLICT LEVELS AND GENERAL WORK-FAMILY CONFLICT LEVEL: AN INVESTIGATION ON CULINARY WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.90
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacı ÇOBAN  
ESKİ ÇAĞDA İLK EVCİL HAYVANLAR VE DEVE
Sayı 11, Pp,554-560

THE FIRST DOMESTICATED ANIMALS AND CAMEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.85
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem DAĞ  
SURİYELİ KADIN SIĞINMACILARIN SOSYAL VE EKONOMİK PROBLEMLERİ: KARAMAN GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ
Sayı 11, Pp,561-573

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF SYRIAN WOMEN REFUGEES: EXAMPLE OF KARAMAN TEMPORARY TRAINING CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.99
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Işık AKIN  
PRIVATE EQUITY AND IMPACTS ON RECENT FINANCIAL CRISIS
Sayı 11, Pp,574-581

ÖZEL SERMAYE VE SON EKONOMİK KRİZE ETKİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.104
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül Aycan SOLAKER  
ERİL TAHAKKÜMÜN İMGESİ OLARAK EDEBİYATTA KADIN
Sayı 11, Pp,582-588

WOMAN IN LITERATURE AS AN IMAGE OF MASCULINE DOMINANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.79
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet DEMİR & Ülkü MAZMAN İTİK  
ACENTE PERSONELİNİN BAKIŞ AÇILARIYLA MÜŞTERİLERİN KASKO YAPTIRMA DÜŞÜNCESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sayı 11, Pp,588-599

THE FACTORS EFFECTİNG THE CUSTOMERS' IDEA OF HAVİNG INSURANCE FROM THE AGENT'S STAFF POİNT OF VİEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.101
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülsüm VEZİR OĞUZ & Meryem AKIN  
SOSYAL MEDYADA VİRAL PAZARLAMANIN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ
Sayı 11, Pp,600-609

THE EFFECT OF VIRAL MARKETING OVER BRAND VALUE IN SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.107
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge ÇETİNER & Selin Zehra TAŞÇI  
KOBİ’LERİN 2010-2016 YILLARI ARASINDA BANKA KREDİ KULLANIMLARININ FAKTORİNG VE LEASİNG YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 11, Pp,610-616

COMPARISING OF SME’S USAGE OF BANK LOANS WITH FACTORING AND LEASING IN 2010-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.105
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ünal EFE ; Serkan DENİZ & Mesut ÇİMEN  
MARKA ÇAĞRIŞIMININ MARKA BAĞLILIĞINA ETKİSİ: ÖZEL HASTANELER AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA
Sayı 11, Pp,617-622

THE EFFECT OF BRAND ASSOCIATION ON BRAND LOYALTY: A RESEARCH ON PRIVATE HOSPITALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.103
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Eda YAKIT & Mehmet Ali ŞEN  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 11, Pp,623-630

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.98
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TATAR & Meriç Burçin ÖZER  
TEDARİK ZİNCİRİNDE KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASINDA LOJİSTİK VE TAŞIMANIN ROLÜ
Sayı 11, Pp,631-637

THE ROLE OF LOGISTICS AND TRANSPORT IN REDUCING SUPPLY CHAIN CARBON EMISSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.102
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih MANGIR ; Fatih AYHAN & Ş.Süreyya KODAZ  
THİRLWALL KANUNU’NUN OECD ÜLKELERİ İÇİN TEST EDİLMESİ(1990-2014)
Sayı 11, Pp,638-648

TESTING THE THIRLWALL’S LAW FOR OECD COUNTRIES (1990-2014)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.113
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nazike KARAGÖZOĞLU  
ESNAFLARIN SAHİP OLDUĞU İNSANİ DEĞERLER
Sayı 11, Pp,649-660

HUMAN VALUES THAT ARE POSSESSED BY THE ARTISANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.100
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |