INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Doç.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mehmet TUNCER ; Emine FIRAT & Abdullah Samet ECELER  
BEYŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN TURİZM İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, Pp,1304-1308

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF TOURISM OPPORTUNITIES OF BEYSEHIR LAKE AND ITS ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.210
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seyyid YELEK  
ÖNCÜ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AMELE BİRLİĞİ
Sayı 13, Pp,1309-1324

AMELE BIRLIGI AS A PIONEERING SOCIAL SECURITY INSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.217
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pelin ARSEZEN & İhsan Cenk YÜZSEVER  
TÜRKİYE DENİZ TURİZMİ KÜMELENMESİ DURUM ANALİZİ
Sayı 13, Pp,1325-1337

TURKEY MARINE TOURISM CLUSTERING SITUATION ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.225
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sümeyra BABACAN & Soner TASLAK  
ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE GÖRME ENGELLİLERİN YAKLAŞIMI
Sayı 13, Pp,1338-1347

THE VISUALLY IMPARIEDS’ APPROACH TO THE EMPLOYMENT TECHNIQUES FOR THE DISABLED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.213
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuba Perihan KAYA  
ÖRGÜTLERDE ÜCRETLEME ŞEKİLLERİ BİREY VE ÖRGÜT AÇISINDAN YANSIMALARI
Sayı 13, Pp,1348-1365

CHARCING METHODS IN ORGANIZATIONS REFLECTIONS IN TERMS OF INDIVIDUAL AND ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.214
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halime GÖKTAŞ KULUALP  
KURUMSALLAŞSAK MI? KURUMSALLAŞMASAK MI? AİLE İŞLETMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, Pp,1366-1375

SHOULD WE INSTITUTIONALISATION? SHOULD NOT WE INSTITUTIONALISATION? A QUALITATIVE RESEARCH ON FAMILY ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.215
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şükran KARACA & Meftune ÖZBAKIR UMUT  
İNTERNET ÜZERİNDEN SEYAHAT SATIN ALMADA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
Sayı 13, Pp,1376-1387

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN BUYING TRAVEL ON THE INTERNET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.221
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan REYHAN & Ayşen SATIR REYHAN  
EKOLOJİK KRİZE BİR ÇÖZÜM YOLU OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE KOOPERATİF ÖRGÜTLENME
Sayı 13, Pp,1388-1401

AS A SOLUTION FOR THE ECOLOGICAL CRISIS SUSTAINABLE AGRICULTURE AND COOPERATIVE ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.222
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aysu ALTAŞ & Funda VARNACI UZUN  
SANAL MÜZELER VE TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANIMLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 13, Pp,1402-1418

VIRTUAL MUSEUMS AND THEIR USE IN THE TOURISM SECTOR: A CASE STUDY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.228
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Merve GENÇYÜREK ERDOĞAN  
İNTERNET ORTAMLARINDA YER ALAN ÖRTÜLÜ REKLAMLAR: SAĞLIK WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 13, Pp,1419-1426

IMPLICIT ADVERTİSİNG İN THE INTERNET AREA: AN ANALYSIS ON HEALTH WEB SITES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.209
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem PALABIYIK  
EĞİTİMDE ÇOK DİLLİLİK TARTIŞMALARINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KÜRT DİLİ EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 13, Pp,1427-1445

A SOCIOLOGICAL GLANCE ON THE DISCUSSIONS OF MULTILINGUALISM IN EDUCATION: MUŞ ALPARSLAN UNIVERSITY, KURDISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDENTS SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.224
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR & Veli DUYAN  
TÜRKİYE GÖÇ YASALARININ SOSYAL HİZMET AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 13, Pp,1446-1455

ANALYSING OF MIGRATION LAWS OF TURKEY FROM SOCIAL WORK POINT OF VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.249
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ceren IŞIKLI  
USING FOLKTALES IN LITERATURE CLASSROOM FOR LOW LEVEL STUDENTS
Sayı 13, Pp,1456-1462

İNGİLİZCE DÜZEYLERİ YETERSİZ OLAN ÖĞRENCİLERDEN OLUŞAN EDEBİYAT SINIFLARI İÇİN HALK HİKAYELERİNİN KULLANIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.211
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Havva Duygu YASA ; Elif ÇUHADAR, İrem ALTAÇ & Aşkın KARADUMAN  
FEN LİSELERİNDE VERİLEN PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (BARTIN İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 13, Pp,1463-1477

STUDENTS' PERCEPTIONS OF PERFORMANCE TASK GIVEN IN SCIENCE HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.212
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet KARA & Ahmet ALTINOK  
BELİREN YETİŞKİNLERDE ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE BEDEN İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 13, Pp,1478-1483

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE AND INITIATING ROMANTIC INTIMACY IN EMERGING ADULTHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.229
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arkun TATAR ; Berra BEKİROĞLU; Behmen ÇELİKBAŞ; Hüdanur ÖZDEMİR; Revşan YAĞIZER; Fatih BATTAL; Gül Demet KURT; Zekeriya ÖREN & Melek ASTAR  
DUYGUSAL ÖZ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 13, Pp,1484-1493

TRANSLATION OF EMOTIONAL SELF-AWARENESS SCALE INTO TURKISH AND EXAMINATION OF ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.231
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih KANA & Volkan AYDIN  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
Sayı 13, Pp,1494-1504

SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND STUDENTS VISIONS ON EDUCATIONAL INFORMATION NETWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.230
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ünsal TAZEGÜL & Özbay GÜVEN  
VÜCUT GELİŞTİME BRANŞINDAKİ ERKEK SPORCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ ve BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 13, Pp,1505-1510

THE INVESTIGATE TO RELATIONSHIP BETWEEN AND NARCISSISM LEVELS AND BODY PERCEPTION OF BODYBUILDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.227
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit ŞİŞLİOĞLU & Ergün DEMİREL  
TÜRKİYE’DE DENİZ ULAŞTIRMASININ GELECEĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 13, Pp,1511-1517

AN EVALUATION ON THE FUTURE OF THE MARITIME TRANSPORTATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.216
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

H. Filiz ALKAN MEŞHUR  
ENGELLİ BİREYLERİN KENTSEL VE SOSYAL YAŞAMA KATILIMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ
Sayı 13, Pp,1518-1524

THE IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO PARTICIPATION OF DISABLED PEOPLE IN URBAN AND SOCIAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.220
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alirıza AĞ  
ÇEVRESEL MALİYETLERE VERİLEN ÖNEM DÜZEYİNİN TESPİT EDİLMESİ : TRA1 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 13, Pp,1525-1535

DETERMINATION OF THE IMPORTANCE LEVEL OF ENVIRONMENTAL COST: AN APPLICATION IN TRA1 REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.223
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Asuman ALTUNOĞLU & Ahmet Hakan HANÇER  
SCIENCE TEACHERS’ LEVEL OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND RESEARCH OF THEIR ATTITUDES TOWARD TO THE TECHNOLOGY
Sayı 13, Pp,1536-1546

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) DÜZEYLERİ VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.233
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Volkan YAVUZ  
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞININ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDEKİ DURUMU
Sayı 13, Pp,1547-1550

RADIO AND TELEVISION PROGRAM STATUS IN PRE-SCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.237
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gamze Ebru ÇİFTÇİ & Gülden ÖZTÜRK SERTER  
THE EFFECT OF PARENTAL ATTITUDE ON THE ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF STUDENTS DOING VOCATIONAL TRAINING
Sayı 13, Pp,1551-1557

THE EFFECT OF PARENTAL ATTITUDE ON THE ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF STUDENTS DOING VOCATIONAL TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.232
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fahri AKBAŞ  
KONYA OVASI PROJESİ İDARESİNE BAĞLI İLLERDE SUÇ ve ŞİDDET OLAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, Pp,1558-1563

A RESEARCH ON CRIME AND VIOLENCE ACTIVITIES AFFECTED BY THE PROJECT OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.238
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |