INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Doç.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ünsal TAZEGÜL  
BASKETBOL VE FUTBOLCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ VE BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 17, Pp,212-217

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BASKETBALL AND FOOTBALL PLAYERS OF NARCISM LEVELS AND BODY IMAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.340
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevgi KAVUT  
BİR İLETİŞİM EDİMİ VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLEŞENİ OLARAK DİNLEME BECERİLERİ
Sayı 17, Pp,218-229

AS A COMMUNICATION ACT AND INTERPERSONAL COMMUNICATION COMPONENT LISTENING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.339
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TANIK ; Efe SARIBAY & Derya BABA  
HEMŞİRELERİN İLAÇ UYGULAMA ADIMLARINA UYUMU VE SAĞLIK KALİTESİNDEKİ YERİ
Sayı 17, Pp,230-240

NURSES’ COMPLIANCE WITH DRUG APPLICATION STEPS AND ITS PLACE IN HEALTH QUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.336
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sibel GÜVEN ; Havva KULBAK & Ecem Nur BURUNSUZOĞLU  
OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 17, Pp,241-252

VIEWS OF THE BRANCH TEACHERS REGARDING THE TYPES OF POWER EMPLOYED BY SCHOOL PRINCIPALS AND THE ORGANIZATIONAL SILENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.361
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

H.Bayram TEMUR  
EGZERSİZİN BAZI KAN PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, Pp,253-257

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF EXERCISE WITH SOME BLOOD PARAMETERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.363
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Uğur TUZTAŞI  
SİVAS KENT MEYDANI’NIN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ VE MEYDAN YAKIN ÇEVRESİ İÇİN CEPHE ÖNERİLERİ: BİR STÜDYO DENEYİMİ
Sayı 17, Pp,258-274

HISTORICAL TRANSFORMATION OF SİVAS CITY CENTER AND FACADE DESIGN PROPOSALS FOR VICINITY OF THE CENTER: A STUDIO EXPERIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.364
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu BULUT & Halil ŞENGÜL  
SAĞLIK HUKUKU YÖNÜNDEN HASTANE ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 17, Pp,275-283

EVALUATION OF HOSPITAL ACQUIRED INFECTIONS IN TERMS OF HEALTH LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.365
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melek ŞAHAN  
HEYKEL ÖRNEKLERİYLE TOPLUM SANAT İLİŞKİSİNE BAKIŞ
Sayı 17, Pp,284-292

AN OVERVIEW OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND SOCIETY WITH SAMPLES OF SCULPTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.366
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cüneyt MENGÜ  
MODERN YAKLAŞIMDA DAĞITIM KANALLARI
Sayı 17, Pp,293-310

MODERN APPROACH DISTRIBUTION CHANNELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.368
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ergün DEMİREL  
TÜRKİYEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ SORUNLAR
Sayı 17, Pp,311-320

THE SIGNIFICANT ISSUES WHICH AFFECTS THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.372
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Doğacan Güneş PERKÜN  
SÜRTÜK, KARAGÖZLÜM VE MEMLEKETİM FİLMLERİNDEKİ MÜZİK KULLANIMI ÜZERİNDEN YEŞİLÇAM’DA BATILILAŞMA SANCISI
Sayı 17, Pp,321-326

WESTERNIZATION CRISIS IN YEŞİLÇAM THROUGH THE USAGE OF MUSIC IN SÜRTÜK, KARAGÖZLÜM AND MEMLEKETİM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.367
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar BARUT  
PARÇALANMIŞ AİLELERDEN GELEN 15-18 YAŞ GRUBU YETİŞTİRME YURDU ÇOCUKLARIYLA NORMAL AİLE ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEN ANKSİYETE VE DEPRESYON SIKLIĞININ İNCELENMESİ
Sayı 17, Pp,327-334

THE RESEARCH OF DEPRESSION AND ANXIETY FREGUENCY DÎSTRIBUTION OF BETVVEEN 15-18 AGE, BROKEN HOME CHILDREN IN ORPHANAGE AND NORMAL FAMILY CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.371
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tunay ASLAN & Yağmur SÖNMEZ  
MALEZYA’DA KATILIM BANKACILIĞI
Sayı 17, Pp,335-342

ISLAMIC BANKING IN MALAYSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.324
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |