INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Doç.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Pınar AKARÇAY & Gökhan AK  
İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE NEO-LİBERAL KAMU HİZMETLERİ: YAŞLI BAKIM EVLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 18, Pp,343-356

NEO-LIBERAL PUBLIC PROVISIONS IN NORDIC COUNTRIES: CASE OF SENIOR HOUSING SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.375
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar BEDİRHAN & Saide SAİPOVA  
SOVYETLER ZAMANINDA GELENEKSEL VE DİNİ HAYATIN KORUNMASINDA ORTA ASYALI MÜSLÜMAN KADININ ROLÜ
Sayı 18, Pp,357-368

The role of a Muslim woman in Central Asia in the preservation of traditional and religious life during the Soviet Union period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.377
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa TANDOĞAN  
OTEL İŞLETMELERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ
Sayı 18, Pp,369-377

PERFORMANCE MANAGEMENT IN HOTEL BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.378
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Devrim ÜZEL ; Nihat UYANGÖR; Berk HASAR & Özgün ÇAKIR  
MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Sayı 18, Pp,378-386

DEVELOPING THE MOTIVATION SCALE FOR THE MATH CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.341
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
MEMMED SEİD ORDUBADİ VE “QANLI SENELER” ADLI ESERİNDE ERMENİLER
Sayı 18, Pp,387-400

MEMMED SEİD ORDUBADİ AND ARMANİANS İN A HİSTORİCAL NOVEL "BLOOD YEARS" (KANLI SENELER)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.376
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah ELMAS & Songül ALTINIŞIK  
KÖY ENSTİTÜLERİNDE DENETİM UYGULAMALARI
Sayı 18, Pp,401-425

SUPERVİSİON SYSTEMS İN THE VİLLAGE INSTİTUTES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.370
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevcan YILDIZ & Seden TURAMBERK ÖZERDEN  
TEOS ANTİK KENTİ VE LEUKİPPOS: ATOM TEORİSİ
Sayı 18, Pp,426-429

TEOS ANCIENT CITY AND LEUKIPPOS: THEORY OF ATOMISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.381
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra DEMİREL ; Mustafa ALP; Murat TAŞDEMİR & Salih TORLAK  
DİJİTAL TAYLORİZMİN İNSAN, ÜRETİM VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 18, Pp,430-438

ANALYSING OF EFFECT OF DIGITAL TAYLORISM ON HUMAN, MANUFACTURE AND ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.382
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İrfan DOĞAN  
AİLE İÇİ ŞİDDETİN MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE SOSYAL HİZMET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 18, Pp,439-443

VISIBILITY OF DOMESTIC VIOLENCE IN MEDIA AND EVALUATION FOR SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.383
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan ÖZDEMİR & Mehtap KARAKOÇ  
BİLGİ EKONOMİSİ ÖZELİNDE ÜNİVERSİTELERDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI
Sayı 18, Pp,444-461

MEASURING AND REPORTING OF INTELLECTUAL CAPITAL IN UNIVERSITIES WHICH ARE IN THE KNOWLEDGE ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.380
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dinçer BAYER  
TÜRKİYE-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDAKİ KRİZLERİN MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLİŞKİLERİN GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER
Sayı 18, Pp,462-475

EVALUATION OF CRISIS BETWEEN TURKEY AND THE UNITED STATES OF AMERICA IN TERMS OF ALLIANCE RELATIONS: CONSIDERATIONS ON THE FUTURE RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.384
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nalan OKAN AKIN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESTETİK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ
Sayı 18, Pp,476-485

INVESTIGATIONS ON THE METHODS OF THE AESTHETIC CONCEPTS OF VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.385
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süreyya BAKKAL  
GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET DENGESİ
Sayı 18, Pp,486-492

TURKEY’S FOREIGN TRADE BALANCE DURING THE CUSTOMS UNION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.387
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Ali ŞEN ; Eda YAKIT AK & Yakup EVREÜZ  
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 18, Pp,493-500

DETERMINATION OF OPINIONS AND BEHAVIORS ABOUT ORGAN DONATIONS OF NURSES WORKING IN A UNIVERSITY HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.389
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa ZEYADA & Yavuz DEMİREL  
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE SHARING AND ORGANISATIONAL LEARNING
Sayı 18, Pp,501-509

BİLGİ PAYLAŞIMI VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.388
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Beyza ERKOÇ ; Fatma KOCAAĞA; Metin ÖKSÜZ & Onur YÜKSEL  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL DESTEK ALGISI
Sayı 18, Pp,510-515

PERCEIVED SOCIAL SUPPORT OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.379
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökmen KANTAR  
TÜRKİYE VE İRAN İLİŞKİLERİNDE PETROLÜN ROLÜ
Sayı 18, Pp,516-522

ROLE OF OIL IN TURKEY AND IRAN RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.386
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muharrem BAKKAL  
TÜRKİYE’DE YATIRIMLARIN FİNANSMANI VE MAKROEKONOMİ’YE ETKİLERİ
Sayı 18, Pp,523-528

FINANCING INVESTMENTS IN TURKEY and AND MACROECONOMIC EFFECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.390
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |