INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Doç.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Muzaffer DENİZ  
TÜRKİYE CUMHURYETİ-ALMANYA İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI
Sayı 19, Pp,529-533

THE BEGINNING OF THE RELATIONSSHIPS BETWEEN THE TURKISH REPUBLIC AND GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.391
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar BEDİRHAN & Yusuf TEKİN  
ABBASİLER DÖNEMİNDE KAFKASYA’DA ARAP İDARİ SİSTEMİN KURULMASI VE BUNUN ÖNEMİ
Sayı 19, Pp,534-545

THE ESTABLISHMENT OF THE ARAB ADMINISTRATIVE SYSTEM IN THE CAUCASUS DURING THE ABBAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.393
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali CAN  
REKLAMIN TOPLUMSAL DEĞER EROZYONUNDAKİ YERİ
Sayı 19, Pp,546-554

THE ROLE OF THE ADVERTISING IN SOCIAL VALUE EROSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.392
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ümit Engin TEKİN  
EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ KULLANIMI VE DIŞ TİCARET DENGESİNE ETKİLERİ
Sayı 19, Pp,555-565

EFFECTS OF FOREIGN TRADE BALANCE AND USE IN TURKEY OF CUSTOMS REGIME WITH ECONOMIC IMPACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.394
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Deniz DEMİRARSLAN  
ETRÜSK UYGARLIĞINDA YAŞAM ve TASARIM
Sayı 19, Pp,566-583

DESIGN AND LIFE IN THE ETRUSCAN CIVILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.395
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aydoğan AYDOĞDU & Meral SEZER  
KALKINMA AJANSLARININ TURİZMİN GELİŞMESİNE ETKİLERİ: KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI-KASTAMONU ÖRNEĞİ
Sayı 19, Pp,584-601

THE EFFECTS OF DEVELOPMENT AGENCIES TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM: THE SAMPLE OF NORTHERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY-KASTAMONU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.396
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan ERYÜRÜK  
BÜROKRASİ VE REFORM: OSMANLI DEVLETİ
Sayı 19, Pp,602-614

BUREAUCRACY AND REFORM: OTTOMAN STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.397
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Manal ABMDAS & Ergün DEMİREL  
A PRELIMANARY STUDY ON DEVELOPMENT PORT OF BENGHAZI
Sayı 19, Pp,615-626

BENGHAZI GELİŞTİRME PORTUMUNDA ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.398
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan BİLİR & Yasin GÜLERYÜZ  
PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLER İLE RİSKE MARUZ DEĞER YAKLAŞIMI
Sayı 19, Pp,627-638

VALUE AT RISK APPROACH WITH PARAMETRIC AND NON-PARAMETRIC METHODOLOGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.400
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdem YAVUZ  
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİNİN 1924 YILI SITMA İLE MÜCADELE RAPORU - SITMA VE BATAKLIK HARİTASI
Sayı 19, Pp,639-653

THE REPORT OF MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL SOLIDARITY ON FIGHT AGAINST MALARIA FOR 1924 - MALARIA AND SWAMP MAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.401
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aziz Cumhur KOCALAR  
TARİHİ ÇEVRE KORUMA SORUNLARI: (KARIA DEVLETİ) “HERAKLEIA-LATMOS”
Sayı 19, Pp,654-662

HISTORICAL ENVIRONMENT CONSERVATION ISSUES: (KARIA PERIOD) "HERAKLEIA-LATMOS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.402
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kurtuluş MERDAN  
ORGANİK ÜRETİMDE PAZARLAMA OLANAKLARI VE GELİŞTİRME YOLLARI
Sayı 19, Pp,663-672

MARKETING OPPORTUNITIES AND DEVELOPMENT METHODS IN ORGANIC PRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.403
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep ARIKAN & Salih GÜRBÜZ  
TÜRKİYE’DE SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI VE FRANSA GELİR SINIRI UYGULAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 19, Pp,673-680

ZERO RATE REAL ESTATE TAX PRACTICE AND EVALUATION OF FRANCE INCOME LIMIT IMPLEMENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.404
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa ÖZDERE  
ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ALGISI İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 19, Pp,681-689

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL JUSTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.405
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem PALABIYIK  
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE LİDERLİK VE MİLLİ DURUŞ ÖRNEĞİ OLARAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Sayı 19, Pp,690-700

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AS A SAMPLE OF LEADERSHIP AND NATIONAL STANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.407
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |