INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Doç.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Kudret Şevket SAYIN & Ebru MERCAN  
KRİPTO PARA BİRİMLERİ: VERGİLENDİRİLMESİ VE DÜNYADAKİ UYGULAMALAR
Sayı 20, Pp,701-711

CRYPTO CURRENCIES: TAXATION AND OPERATIONS IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.415
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül GÜLER  
BİR TARİH DÜŞÜNÜRÜ OLARAK ARNOLD J. TOYNBEE
Sayı 20, Pp,712-717

AS A HISTORY THINKER ARNOLD J. TOYNBEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.406
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nagihan TANIK ÖNAL & Sibel SARAÇOĞLU & Uğur BÜYÜK  
FEN BİLGİSİ VE ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ
Sayı 20, Pp,718-728

SCIENTIFIC PROCESS SKILL LEVELS OF SCIENCE AND SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.410
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin USLU  
ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
Sayı 20, Pp,729-744

ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: PANEL DATA ANALYSIS ON DEVELOPING COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.411
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğba DÜZENLİ & Elif Merve ALPAK & Serap YILMAZ  
KENTSEL DÖNÜŞÜME ALTERNATİF BİR YÖNTEM: YEŞİL ÇATI TASARIMI
Sayı 20, Pp,745-752

AN ALTERNATIVE METHOD OF URBAN TRANSFORMATION: GREEN ROOF DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.412
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emin ZEYTİNOĞLU & Zeynep Gülben POLAT  
MUHASEBEDE İHTİYATLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sayı 20, Pp,753-762

THE FACTORS OF AFFECTING ACCOUNTING CONSERVATISM: THE CASE OF BORSA ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.413
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fathi Lekhdhuri M. ALBANDAG & Muhsin HALİS  
EVALUATION THE PERFORMANCE OF STORES USING THE SYSTEM (5S) AS A METHOD OF TOTAL QUALITY A FIELD STUDY IN THE STORES GENERAL COMPANY FOR FOODSTUFF TRADING
Sayı 20, Pp,763-770

EVALUATION THE PERFORMANCE OF STORES USING THE SYSTEM (5S) AS A METHOD OF TOTAL QUALITY A FIELD STUDY IN THE STORES GENERAL COMPANY FOR FOODSTUFF TRADING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.417
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |