INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Kurtuluş MERDAN  
GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİNDE DOĞA SPORLARI VE TURİSTİK POTANSİYELİ
Sayı 22, Pp,860-869

NATURE SPORTS AND TOURISTIC POTENTIAL IN THE SAMPLE OF GÜMÜŞHANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.422
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Duygu KOÇ  
İNGİLTERE VE FRANSA’DA KADINLARIN SAÇ POLİTİKALARI VE SAÇ GÜZELLİĞİ ALGILARI (19. YÜZYIL’DAN 20. YÜZYIL’A)
Sayı 22, Pp,870-877

HAIR POLITICS AND WOMEN’S PERCEPTION OF HAIR BEAUTY IN BRITAIN AND IN FRANCE (FROM THE 19TH TO THE 20TH CENTURIES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.426
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sibel ARSLAN & Mehmet Satılmış BULUT  
YOGA ETKİNLİĞİ İLE UĞRAŞAN YETİŞKİNLERİN PROFİLLERİ VE YOGA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ
Sayı 22, Pp,878-887

THE ANALYSIS OF THE PROFILES OF THE ADULT PEOPLE PRACTICING YOGA AND THEIR OPINIONS CONCERNING YOGA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.430
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Oğuz GÖK & İsrafil KARADÖL  
PİEZOELEKTRİK UYGULAMALI AYAKKABI TASARIMI
Sayı 22, Pp,888-893

PIEZOELECTRIC APPLIED SHOE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.434
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mine CERANOĞLU & Feride GÜLER  
BALKAN ÜLKESİ BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRK AİLELERİNE AİT GELENEKSEL İÇ GÖMLEKLERİN İNCELENMESİ
Sayı 22, Pp,894-909

EXAMINING THE TRADITIONAL UNDERWEARS OF TURKISH FAMILIES IMMIGRATED FROM BULGARIA, BALKAN COUNTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.433
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Deniz DEMİRARSLAN  
KENTSEL VE KÜLTÜREL BELLEK BAĞLAMINDA TARİHİ BİR ŞEHİR VE YAKIN ÇEVRESİ: GELİBOLU
Sayı 22, Pp,910-932

AN INVESTIGATION OF A HISTORICAL CITY AND NEAR ENVIRONMENT OF THIS CITY IN THE CONTEXT OF URBAN AND CULTURAL MEMORY: GALLIPOLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.442
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Oğuz GÖK  
TASARIMDA ELEKTRONİK TEKSTİLLER
Sayı 22, Pp,933-940

ELECTRONIC TEXTILES IN DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.437
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma Zehra KARIŞMAN  
TÜRKİYE’DE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE DİNİ MÜZİK YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ
Sayı 22, Pp,941-964

MASTER’S DEGREE EDUCATION IN RELIGIOUS MUSIC IN TURKEY AND U.S.A.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.432
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tekmil Sezen GÖKSU  
SPOR ENDÜSTİRİSİNDE DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARIN İNFLUENCER PAZARLAMA İLE YARATTIĞI ETKİLERİ
Sayı 22, Pp,965-971

IMPACTS OF WORLD FAMOUS FOOTBALL PLAYERS IN SPORT INDUSTRY THROUGH INFLUENCER MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.438
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emel CELEP & Murat TOPALOĞLU  
2000 SONRASI TÜRK SİNEMASI’NDA ÜRÜN YERLEŞTİRME STRATEJİSİ İNCELENMESİ: CEM YILMAZ FİLMLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 22, Pp,972-985

PRODUCT PLACEMENT STRATEGY INVESTIGATION IN TURKISH CINEMA AFTER 2000: CEM YILMAZ FILMS SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.440
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan CANDAN & Gülşah KAZAK  
KENTLİLİK BİLİNCİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 22, Pp,986-994

A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY OF URBANITY AWARENESS SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.439
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derviş ERGÜN  
ESTETİK VE METALAŞAN ESTETİK
Sayı 22, Pp,995-1001

AESTHETICS AND COMMODİTİZED AESTHETICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.435
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Begüm KURT  
MALATYA YÖRESİ TÜRKÜ METİNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADIN ALGISI
Sayı 22, Pp,1002-1014

WOMEN'S PERCEPTION IN THE CONTEXT OF GENDER IN THE TEXTS OF MALATYA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.431
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra KIZILAY  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Sayı 22, Pp,1015-1021

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ COGNITIVE STRUCTURES TOWARDS THE CONCEPT OF TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.450
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alper TAZEGÜL  
GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERİN VERGİ USUL KANUNU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ÖRNEK UYGULAMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 22, Pp,1022-1026

EVALUATION WITH A CASE STUDY ON DELIVERIES MADE TO DUTY-FREE SHOPS WITHIN THE TAX PROCEDURE LAW AND THE VALUE-ADDED TAX LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.447
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihat DOGANALP & Mustafa KARTAL  
THE EFFECTS OF FINANCIAL CRISES ON FOREIGN TRADE: A LOGIT TRIAL FOR TURKEY
Sayı 22, Pp,1027-1038


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.448
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan TUTAR ; Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR & Sevilay GÜLER  
BENLİK SAYGISI VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 22, Pp,1039-1053

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND SUBMISSIVE BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.477
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |