INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Rıza AKYÜREK  
MÜZİK EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN PROGRAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Sayı 24, Pp,1359-1365

THE ANALYSIS REGARDING TO TRAINING PROGRAMME ABOUT ORCHESTRA/CHAMBER MUSIC IN TRAINING INSTITUTIONS OF MUSIC EDUCATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.482
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülpembe OĞUZHAN & Ferdane Betül BÖLÜKBAŞI  
TIBBİ CİHAZ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ: ÜLKE UYGULMALARINDAN ÖRNEKLER
Sayı 24, Pp,1366-1378

MEDICAL DEVICE PRICING STRATEGIES: EXAMPLES FROM COUNTRY PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.492
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ebru ESEN & Esen ŞAHİN  
EĞİTİM HİZMETLERİ PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: KONYA’DAKİ DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 24, Pp,1379-1398

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON THE EDUCATIONAL SERVICES MARKETING: A RESEARCH ON THE COMPARISON OF STATE AND FOUNDATION UNIVERSITIES IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.495
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ephraim Ahamefula IKEGBU & Moses ODEY  
GENDER SENSITIVTY AND LEADERSHIP STYLE IN NIGERIA
Sayı 24, Pp,1399-1406

GENDER SENSITIVTY AND LEADERSHIP STYLE IN NIGERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.534
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gevher SAYAR & Yavuz ARAT  
ÇOCUK İÇİN CEZA MEKANLARI
Sayı 24, Pp,1407-1421

PUNİSHMENT SPACES FOR JUVENİLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.496
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Parisa GÖKER & ELMAS ERDOĞAN  
GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE HEYKEL; İSTANBUL SARAY BAHÇELERİ
Sayı 24, Pp,1422-1431

SCULPTURE IN LATE OTTOMAN PERIOD; PALACE GARDENS of ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.500
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Samuel Akpan BASSEY ; Okpe Timothy ADİE & Asira E ASİRA  
PHILOSOPHY OF BEHAVIORISM
Sayı 24, Pp,1432-1436

PHILOSOPHY OF BEHAVIORISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.535
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali YAĞLI  
ÇİZGİ ROMANLARDA KULLANILAN BAZI SEMBOLLER VE BEDEN DİLİ
Sayı 24, Pp,1437-1445

SOME SYMBOLS AND BODY LANGUAGES USED IN COMİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.497
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Demet Şefika MANGIR & Mukhammadjon GANİEV  
CYBERTERRORISM AND COUNTER CYBERTERRORISM POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Sayı 24, Pp,1446-1458


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.499
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ANTEPLİ & Şirin ASLAN  
YEŞİL MUHASEBE VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN HESAPLANMASI
Sayı 24, Pp,1459-1467

CALCULATION OF GREEN ACCOUNTING AND ENVIRONMENTAL COSTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.546
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih SEMERCİ & Mihrican UÇAR  
TARİHİ DOKUDA MEKÂNSAL KALİTE ANALİZİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ
Sayı 24, Pp,1468-1481

SPATIAL QUALITY ANALYSIS OF HISTORIC FABRIC: KUTAHYA EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.517
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seven ERDOĞAN  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAMIN AVRUPA KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 24, Pp,1482-1489

THE EFFECT OF ISLAM ON THE EUROPEAN IDENTITY FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.515
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih KANA & Tuğba GÜMÜŞKAYA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZIM YANLIŞI YAPMA DÜZEYLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 24, Pp,1490-1500

PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS' WRITING MISTAKE LEVELS: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.518
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Taner ARTAN & Aydın Olcay ÖZKAN  
ASDEP KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELLERİN HOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 24, Pp,1501-1514

ASSESSMENT OF HOMOPHOBIA LEVELS OF STAFF EMPLOYED FOR ASDEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.519
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet RAMAZANOĞLU & Esra KIDIMAN  
FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ
Sayı 24, Pp,1515-1526

AN ANALYSIS OF INTERNET ADDICTION OF THE TEACHER CANDIDATES WHO ARE IN DIFFERENT BRANCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.520
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özgür Kıvılcan DOĞAN ; Yunus HASTUNÇ & Halil İbrahim ÖZOK  
OKUL-ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME KARŞI TUTUMLARI
Sayı 24, Pp,1527-1536

PRESCHOOL PROSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.521
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

CEM ARPAĞ & Mustafa UÇAR  
İSLAMİ BANKACILIKTA KULLANILAN TEVERRUK VE GÜNÜMÜZ UYGULAMALARI
Sayı 24, Pp,1537-1543

TAWARRUQ USED IN ISLAMİC BANKİNG AND NOWADAYS PRACTİCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.514
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet KATRANCI & Sezgin TEMEL  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 24, Pp,1544-1555

WRITING ANXIETY SCALE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENT: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.516
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Necla KAPLAN  
TOPKAPI SARAYI G.İ. 8, OKTATEUKH EL YAZMASININ BİZANS EL YAZMALARI İÇİNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 24, Pp,1556-1569

AN EVALUATION OF THE SIGNIFICANCE OF TOPKAPI PALACE NO G.I.8 OCTATEUCH MANUSCRIPT AMONG BYZANTINE MANUSCRIPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.502
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim GÜL  
STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMININ TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE GELİŞİMİ
Sayı 24, Pp,1570-1583

THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPT IN HISTORICAL PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.480
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oktay KIZKAPAN & Oktay BEKTAŞ  
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN ETKİSİ
Sayı 24, Pp,1584-1597

THE EFFECT OF PROJECT BASED LEARNING TO 7TH GRADE STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.498
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selçuk TAZEGÜL  
KATMA DEĞER VERGİSİNDE YER ALAN İSTİSNALARIN ÖRNEK OLAYLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE KAYITLARI
Sayı 24, Pp,1598-1602

EVALUATION OF THE EXCEPTIONS IN THE VALUE ADDED TAX THROUGH SAMPLE CASES AND ACCOUNTING RECORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.423
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bülent DEMİR  
EXAMINING THE PERCEPTION OF HAPPINESS AND WELL-BEING AT WORK IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Sayı 24, Pp,1603-1611

EXAMINING THE PERCEPTION OF HAPPINESS AND WELL-BEING AT WORK IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.549
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim GÜL  
GRAMSCİ VE BÜROKRASİ
Sayı 24, Pp,1612-1621

GRAMSCI AND BUREAUCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.545
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülbeniz AKDUMAN  
JOB-RELATED STRAIN: A FIELD INVESTIGATION ON FAMILY PHYSICIANS
Sayı 24, Pp,1622-1629

JOB-RELATED STRAIN: A FIELD INVESTIGATION ON FAMILY PHYSICIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.554
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih BAL  
BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASININ DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 24, Pp,1630-1640

EVALUATION OF THE EFFICACY OF BIBLOTHERAPY APPLICATION ON DEPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.527
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burcu ÜZÜM ; Seher UÇKUN, & C. Gazi UÇKUN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIĞI BİR FENOMEN: KARİYER STRESİ
Sayı 24, Pp,1641-1651

A FENOMEN IN THE UNIVERSITY STUDENTS: CAREER STRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.532
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet BİREKUL  
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK ROLLERİ
Sayı 24, Pp,1652-1671

LEADERSHIP ROLES OF SCHOOL PRINCIPALS IN PRIVATE EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.522
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep HATİPOĞLU  
A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF PSYCHLOGICAL RESILENCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE WORK
Sayı 24, Pp,1672-1685

A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF PSYCHLOGICAL RESILENCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.555
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güngör ÖZCAN & Hasan YAZAR  
TIKANABİLİR KAMUSAL MALLARIN TEORİK ÇERÇEVESİ
Sayı 24, Pp,1686-1694

THE THEORETICAL FRAMEWORK OF CONGESTIBLE PUBLIC GOODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.523
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ & Gülümser ARGON  
HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 24, Pp,1695-1706

OPINIONS AND ATTITUDES OF NURSES FOR PATIENT SAFETY INVESTIGATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.526
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ceren YILDIRIM  
MOR RENGİN GELENEKSEL SİMGECİLİKTEKİ YERİ VE MODERN KÜLTÜRDE GELENEKSELİN ORTAYA ÇIKIŞINA ÖRNEKLER
Sayı 24, Pp,1707-1720

HOW TRADITIONS RE-SURFACE IN MODERN CULTURE; ATTRIBUTES TO THE COLOR “PURPLE” IN SYMBOLISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.525
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Ertan BAMYACI  
AMORİUM HANEDANI DÖNEMİNDE (820-867) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN SİYASİ YAPISI
Sayı 24, Pp,1721-1728

THE POLITICAL STRUCTURE OF THE BYZANTINE EMPIREON THE PERIOD OF AMORIUM DYNASTY (820-867)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.548
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şerafettin SEVİM ; Feride SAVAŞ & Tunga BOZDOĞAN  
ORTAÖĞRETİM MESLEKİ EĞİTİMİ MUHASEBE VE FİNANS ALANINDA İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMALARININ HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 24, Pp,1729-1749

A RESEARCH ON SERVICE QUALITY OF SKILLS TRAINING APPLICATIONS IN BUSINESSES IN ACCOUNTING AND FINANCE IN SECONDARY EDUCATION VOCATIONAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.537
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

AHMET YILDIZ  
TIBBİ HATAYA YAKLAŞIMDA HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 24, Pp,1750-1756

THE IMPORTANCE OF PATIENT SAFETY TRAINING ON THE APPROACH TO MEDICAL ERROR: A RESEARCH ON HEALTH STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.533
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halime ARIKAN ;Meral SERTEL & Burcu BAŞ  
ARE FATIGUE OF JOINT, NECK DISABILITY AND HEADACHE RELATED EACH OTHER IN TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS?
Sayı 24, Pp,1757-1766

ARE FATIGUE OF JOINT, NECK DISABILITY AND HEADACHE RELATED EACH OTHER IN TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.536
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şerefnur ATİK  
OĞUZ ATAY’DAN GELEN OTOBİYOGRAFİK YANSIMALARIN VE TERİM OLARAK “YABANCILAŞMA”NIN, YAZARIN ÜÇ HİKÂYESİNDE YER ALAN ÜÇ PROTAGONİST ÜZERİNDEN GİDİLEREK DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 24, Pp,1767-1774

THE EVIDENCE OF "FOREIGNING" AS A STUDY OF OBOBOCRATIC REFLECTIONS FROM OGUZ ATAY, THROUGH THREE PROTAGONISTS IN THE THREE STYLE, WRITTEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.550
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Makbuele CİVELEK & İsmail Melih YILDIRIM  
ÇEVRE EKONOMISI KAPSAMINDA DÜNYANIN EN DEĞERLI 100 MARKASININ ÇEVRE POLITIKALARINI İNCELEMEYE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA
Sayı 24, Pp,1775-1785

A SURVEY ON ANALYZING THE ENVIRONMENTAL POLICIES OF THE WORLD'S MOST VALUABLE 100 BRANDS WITHIN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.552
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sümeyye AYDIN GÜRLER & Oktay BAYKARA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (DPA) KULLANIMI VE AKRAN DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 24, Pp,1786-1794

USİNG SCORİNG RUBRİC OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ İN SCİENCE COURSE AND PEER ASSESSMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.547
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Anıl SİYAHTAŞ ; Ataman TÜKENMEZ; Mehmet HOCAOĞLU, & Bilge DONUK  
ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN ENGELLERİ İLE KOLAYLAŞTIRICILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 24, Pp,1795-1805

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEISURE TIME CONSTRAINTS AND FACILITATORS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.553
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şükran BULUT  
EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM EĞİTİMİ ANA BİLİM DALLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN RESİM YAPMADA İMGESELİ KULLANMA DURUMLARI
Sayı 24, Pp,1806-1814

THE USE OF IMAGINARY IN PAINTING BY THE STUDENTS ENROLLED IN PAINTING EDUCATION DEPARTMENTS OF FACULTIES OF EDUCATION THE CASE OF SİVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.558
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İskender SAÇ & Orhan ENGİN  
BLOKLAMA KISITLI AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN MAYMUN ARAMA ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ
Sayı 24, Pp,1815-1821

SOLUTION OF BLOCKING RESTRICTION FLOW SHOP SCHEDULING PROBLEMS WITH MONKEY SEARCH ALGORITHM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.566
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Taner ARTAN & Fatmanur ALSANCAK  
DEPRESYONLA BAŞETMEDE GRUPLA TERAPİ UYGULAMASI: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 24, Pp,1822-1828

GROUP THERAPY PRACTICE WITH DEPRESSION: AN EXPERIMENTAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.560
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

HASAN AKSOY  
OVERVIEW OF COSMOLOGICAL ASPECT OF TURKISH TENT
Sayı 24, Pp,1829-1835

OVERVIEW OF COSMOLOGICAL ASPECT OF TURKISH TENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.564
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT ;Suna TANELİ & Erdi BAHADIR  
BURSA İLİNDE 9-15 YAŞ ARASINDAKİ BİR ÖRNEKLEM GRUBUNDA ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN EPİDEMİYOLOJİK VE FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sayı 24, Pp,1836-1850

EPIDEMIOLOGICAL AND PHENOMENOLOGICAL FEATURES OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER IN 9-15 YEARS OLD CHILDREN AND ADOLESCENTS IN BURSA SAMPLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.563
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Servet SAY ; Mehmet BÜYÜKÇİÇEK & Fatih İbrahim KURŞUNMADEN  
YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI: SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 24, Pp,1851-1858

FINANCIAL STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENTS: SELÇUKLU MUNICIPALITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.559
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra YALDIZ & Şefika Nur TURAN  
KONYA’DAKİ XIII. YY MİNARELİ MAHALLE MESCİTLERİ
Sayı 24, Pp,1859-1871

THIRTEENTH-CENTURY COMMUNITY MASJIDS WITH MINARETS IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.562
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Asiye YÜKSEL & Barış DEMİR  
ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE)YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 24, Pp,1872-1884

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MATHEMATICAL THINKING SKILLS ON RESEARCH DEVELOPMENT (R & D) SKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.557
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif ERGÜN & Salih Paşa MEMİŞOĞLU  
ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN DENETİM: SORUNLAR ve BEKLENTİLER
Sayı 24, Pp,1885-1899

SUPERVISION PERCEIVED BY TEACHERS: ISSUES and EXPECTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.561
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |