INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Lokman ARSLAN & Korkmaz YİĞİTER  
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 12-14 YAŞ ARALIĞINDA SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 25, Pp,1900-1908

COMPARISON OF THE AGGRESSIVENESS LEVELS OF THE STUDENTS AGED 12-14 WHO ENGAGED IN SPORTS AND NON-SPORTS ATTENDİNG SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.568
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İrfan MACİT  
AFETLERDE KARAR DESTEK SİSTEMİ: MOBİL UYGULAMA ÖRNEĞİ
Sayı 25, Pp,1909-1919

DECISION SUPPORT SYSTEMS IN DISASTER: CASE OF MOBILE SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.567
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emrah IŞIK  
LOST CHARISMA: THE OTHER(ED) HEROES IN ZADIE SMITH'S WHITE TEETH AND ELIF SHAFAK'S HONOUR
Sayı 25, Pp,1920-1926

LOST CHARISMA: THE OTHER(ED) HEROES IN ZADIE SMITH'S WHITE TEETH AND ELIF SHAFAK'S HONOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.572
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zübeyir BAĞCI & Türkmen Taşer AKBAŞ  
ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 25, Pp,1927-1935

A RESEARCH ON DETERMİNİNG THE EFFECT OF ETHİCAL LEADERSHİP BEHAVİOURS ON THE PERCEPTİONS OF ORGANİZATİONAL JUSTİCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.575
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kurtuluş MERDAN  
YEREL KALKINMADA GÜMÜŞHANE İLİ ARICILIK SEKTÖRÜNÜN KÜMELENME YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 25, Pp,1936-1947

EVALUATION OF BEEKEEPING SECTOR IN GÜMÜŞHANE PROVINCE IN LOCAL DEVELOPMENT WITH CLUSTERING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.579
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şükrü ADA ; Ahmet AYIK & Gamze TUTİ  
ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INNOVATION MANAGEMENT COMPETENCIES OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
Sayı 25, Pp,1948-1960

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INNOVATION MANAGEMENT COMPETENCIES OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.571
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

TUĞBA TAFLI ; Ali ATEŞ & Baştürk KAYA  
EXAMINATION OF PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS’ KNOWLEDGE LEVELS AND KNOWLEDGE SOURCES ABOUT GENETIC MATERIAL
Sayı 25, Pp,1961-1973

EXAMINATION OF PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS’ KNOWLEDGE LEVELS AND KNOWLEDGE SOURCES ABOUT GENETIC MATERIAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.565
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan TOYTOK & Mahmut Onur GEZEN  
ÖRGÜTLERDE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE BİLGİ UÇURMA: BİR İLİŞKİSEL TARAMA ARAŞTIRMASI
Sayı 25, Pp,1974-1982

PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND WHISTLE-BLOWING AT SCHOOLS: A RELATIONAL SCREENING RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.581
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hamit YILDIZ & Korkmaz YİĞİTER  
DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN BOŞ ZAMAN TUTUMLARININ VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 25, Pp,1983-1995

INVESTIGATION THE LESISURE TIME ATTITUDES AND HOPELESSNESS LEVELS OF THE PERSONNEL IN THE DUZCE POLICE DEPARTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.569
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus Emre ÖZTÜRK ; Ramazan KIRAÇ; Fatma Çiftçi KIRAÇ & Samet MERMERKAYA  
SİGARA BIRAKMA YORGUNLUĞU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 25, Pp,1996-2003

TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF SMOKING CESSATION FATIGUE SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.578
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süheyla BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA & Dicle AYDIN  
THE EFFECT OF SPATIAL CONFIGURATION ON SOCIAL INTERACTION: ASSESSMENT OF SOCIAL INTERACTIONAL SPACES SPATIAL QUALITIES IN A FACULTY BUILDING
Sayı 25, Pp,2004-2019

THE EFFECT OF SPATIAL CONFIGURATION ON SOCIAL INTERACTION: ASSESSMENT OF SOCIAL INTERACTIONAL SPACES SPATIAL QUALITIES IN A FACULTY BUILDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.584
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan LÖK  
TÜRKİYE’DE SİGORTACILIKTA YENİ BİR TREND: TEKAFÜL (KATILIM SİGORTACILIĞI)
Sayı 25, Pp,2020-2029

INSURANCE A NEW TREND IN TURKEY: SOLIDARITY (PARTICIPATION INSURANCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.585
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süreyya KOVACI ; Murat BELKE & Süleyman BOLAT  
İŞGÜCÜ PİYASASI DÜZENLEMELERİNİN İŞSİZLİĞE ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ KANITLARI
Sayı 25, Pp,2030-2042

THE EFFECTS OF LABOR MARKET REGULATIONS ON UNEMPLOYMENT: PANEL DATA EVIDENCE FOR SELECTED OECD COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.582
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dicle AYDIN & Sevim Gülen ÖZAKTAN  
KONYA MODERN MİMARLIĞINA HİZMET EDENLER: ALİ CENAP ÖZKAŞIKÇI
Sayı 25, Pp,2043-2054

The ones who served Konya Modern Architecture: Ali Cenap Özkaşıkçı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.587
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melda Medine GÜLEÇ & Seda MUTİ TABANLI  
Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN RETRO ÜRÜN ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
Sayı 25, Pp,2055-2064

RESEARCH OF Y RETAİL PRODUCT PERCEPTİONS RETRO PRODUCTS İN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARİABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.580
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin KARAGÖZ & Gaye ATİLLA  
ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ İLE PSİKOLOJİK SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARAMAN İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 25, Pp,2065-2074

RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL DEMOCRACY AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL: A RESEARCH ON THE KARAMAN BANK WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.574
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adnan ÇELİK & Emine Vasfiye KORKMAZ  
HUĞLU AV TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ
Sayı 25, Pp,2075-2080

HUĞLU HUNTING FIREARMS COOPERATIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.586
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep Zeliha BAYAZIT  
TÜRKÇE SÖZLÜ DİLDE EMOSYONEL PROZODİ VE SÖZEL BİLEŞENLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK NÖRODİLBİLİMSEL BİR İNCELEME
Sayı 25, Pp,2081-2097

A NEUROLINGUISTIC INVESTIGATION OF THE EMOTIONAL PROSODY AND VERBAL COMPONENTS OF TURKIS SPOKEN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.573
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şerefnur ATİK  
EBCED HESABI KİTABELERİ KURTARIYOR VE TARİHİ AYDINLATIYOR
Sayı 25, Pp,2098-2102

EBCED ACCOUNT RECOVERS INSCRIPTIONS and ILLUMUNATES HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.583
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Faiez Ahmed Mohamed Hamed EL NEEL  
THE ROLE OF WOMEN IN HOUSEHOLD FOOD SECURITY AMONG SMALL SCALE FARMERS IN GEDARIF AND RAHAD LOCALITIES OF EASTERN SUDAN
Sayı 25, Pp,2103-2117


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.531
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatmanur ALSANCAK  
SAĞIR AİLELERİN ÇOCUKLARININ PSİKOSOSYAL SORUNLARI
Sayı 25, Pp,2118-2129

PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF CHİLDREN OF DEAF ADULTS(CODAs)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.589
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hayati AKTAŞ & Cihan DABAN  
PEACE AND JUSTICE IN NORTH AFRICA: THE CASE OF LIBYA
Sayı 25, Pp,2130-2139

PEACE AND JUSTICE IN NORTH AFRICA: THE CASE OF LIBYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.592
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge KANTAR DAVRAN & Naciye TOK  
KIRSAL KESİMDE YOKSULLUK ALGISI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ
Sayı 25, Pp,2140-2152

POWERTY PERCEPTION AND LIFE SATISFACTION IN RURAL AREA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.594
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KUTLU ; Ezgi SUMBAS; Nuri ERDEMİR & Hulisi GENÇ  
BİR KARİYER DANIŞMANLIĞI UYGULAMASININ ALGILANAN KARİYER ENGELLERİ VE KARİYER GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 25, Pp,2153-2158

THE EFFECT OF A CAREER COUNSELING PRACTICE ON PERCEIVED CAREER OBSTACLES AND CAREER FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.597
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tolga ŞENOL  
AD REİNHARDT RESİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖRNEĞİ
Sayı 25, Pp,2159-2169

A REVIEW SAMPLE ON AD REINHARDT PAINTINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.595
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Safa ACAR  
BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRESEL DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
Sayı 25, Pp,2170-2192

A CONTENT ANALYSIS ON THE ENVIRONMENTAL SENSITIVITY OF COMPANIES IN THE BIST SUSTAINABILITY INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.603
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice KÜÇÜKKAYA & E. Yasemin BOZDAĞLIOĞLU  
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN BEDELİ GELİR EŞİTSİZLİĞİ Mİ?
Sayı 25, Pp,2193-2203

IS THE PRICE OF ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES INCOME INEQUALITY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.590
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cemalettin BAYDAĞ & Melike BOLAT BAŞOĞLU  
MÜZİK EĞİTİMİ PERSPEKTİFİNDE PERFORMANS KAYGISINAGENEL BİR BAKIŞ
Sayı 25, Pp,2204-2212

OVERVİEW OF PERFORMANCE ANXİETY İN MUSİC EDUCATİON PERSPECTİVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.600
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yahya KADIOĞLU  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE AKÇAABAT İLÇESİ’NİN NÜFUS DEĞİŞİMİ
Sayı 25, Pp,2213-2221

POPULATION EXCHANGE OF THE DISTRICT OF AKÇAABAT DURING THE REPUBLIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.609
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine Vasfiye KORKMAZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE VERİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARI
Sayı 25, Pp,2222-2229

INTERNET AND DATA SECURITY AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.570
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdal BAYRAKCI ; Selçuk KAHRAMAN & Selçuk DİNÇER  
DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ VE ÖNERİLER
Sayı 25, Pp,2230-2252

THE ROLE OF CITY COUNCILS IN STRENGTHING THE DEMOCRATIC LOCAL GOVERNMENT: COMPARATIVE ANALYSIS AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.611
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nilgün GÜNEROĞLU ; Makbulenur BEKAR ; Elif AKTÜRK & Asena DİHKAN  
KENTSEL YEŞİL ALAN SİSTEMLERİNDE HOBİ BAHÇELERİ; KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KANUNİ KAMPÜS ÖRNEĞİ
Sayı 25, Pp,2253-2263

HOBBY GARDENS IN URBAN GREEN AREA SYSTEMS; THE CASE STUDY OF KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY KANUNI CAMPUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.588
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aziz MUSLU  
GEMİ İŞLETMECİLİĞİNDE ÖNEM KAZANAN ÖLÇEK EKONOMİSİ VE TÜRKİYE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI
Sayı 25, Pp,2264-2282

GETTING IMPORTENT THE SCALE ECONOMY IN SHIP MANAGEMENT AND REFLECTIONS OF THE TURKISH MARITIME TRADING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.627
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seden KONUKSEVER & Bahar GÜDEK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BATI VE TÜRK MÜZİĞİNE YÖNELİK BEĞENİLERİ
Sayı 25, Pp,2283-2298

PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS FOR WESTERN AND TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.608
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zafer ATAR & Ferdi ÇİFTÇİOĞLU  
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ İÇİN BALKANLARDA STRATEJİK BİR LİMAN KENTİ: GOLOS
Sayı 25, Pp,2299-2305

A STRATEGIC PORT CITY IN THE BALKANS FOR THE OTTOMAN STATE IN THE XIX CENTURY: GOLOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.622
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

SERAP PÜREN & Cahit ŞANVER  
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-TEBLİGAT UYGULAMASI VE EKONOMİK BOYUTU İLE İNCELENMESİ
Sayı 25, Pp,2306-2318

APPLICATION OF E-NOTIFICATION IN TURKISH TAX SYSTEM AND ITS ECONOMIC DIMENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.604
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özkan ÜNAL  
TARİKAT, İSYAN ve SİYASET ÜÇGENİNDE ORTADOĞU’NUN ASİ AŞİRETİ: BARZANİLER
Sayı 25, Pp,2319-2331

REBELLIOUS MIDDLE ASIAN TRIBE IN THE TRIANGLE OF SECT, REVOLT AND POLITICS: BARZANIS ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.615
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine GENÇ  
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 25, Pp,2332-2345

INVESTIGATION OF THE DETERMINED EFFECT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND PROFFESSIONAL PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.612
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilge Kınam DOKUZLAR  
KAMUSAL ALANDA TİPOGRAFİK YAKLAŞIMLAR
Sayı 25, Pp,2346-2357

TYPOGRAPHIC APPROACHES IN PUBLIC SPACES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.614
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

MUSTAFA ÖZYÜCEL  
BANKA KREDİLERİNİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ KONUT KREDİLERİ ÜZERİNE İNCELEME
Sayı 25, Pp,2358-2364

THE EFFECT OF BANK LOANS TO DEVELOPMENT INVESTIGATION ON HOUSING CREDITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.617
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selahi COŞKUN  
AKDAĞ VE YAKIN ÇEVRESİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COĞRAFİ DAĞILIŞI
Sayı 25, Pp,2365-2373

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF PLANT COVER IN AKDAĞ AND SURROINDING AREA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.599
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yücel EROL ; Rafet BEYAZ & Zeynep Dilara TINAZ  
KONTROL ODAĞININ SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA
Sayı 25, Pp,2374-2386

THE EFFECT OF LOCUS OF CONTROL ON SOCİAL LOAFİNG BEHAVİOR: A RESEARCH SOCİAL SERVİS ORGANİZATİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.616
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Duygu YILDIZ KARAKOÇ  
TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKASININ BÜTÜNLEŞMESİ İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 25, Pp,2387-2400

AN EVALUATION OF THE ENVIORONMENTAL POLICY INTEGRATION PRINCIPLE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.613
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem DAĞ  
OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA İLKOKULA DEVAM EDEN SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sayı 25, Pp,2401-2412

IN SCHOOL SOCIAL SERVICES FACTORS AFFECTING EDUCATIONAL ACHIEVEMENT OF ASYLUM-SEEKING STUDENTS WHO ARE IN PRIMARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.642
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Taner ARTAN & Ali TAŞCİ  
İŞ PİYASASINDA YAŞ(LI) AYRIMCILIĞI
Sayı 25, Pp,2413-2421

AGE DISCRIMINATION IN LABOUR MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.650
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ACAR  
PUBLIC EXPECTATIONS IN TERMS OF PUBLIC POLICY
Sayı 25, Pp,2422-2427

PUBLIC EXPECTATIONS IN TERMS OF PUBLIC POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.638
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir BAYSAL & Melahat Yıldırım SAÇILIK  
KIRSAL TURİZM VE KALKINMA ETKİLEŞİMİNDE BODRUM YEREL HALKININ TURİZM ALGISININ BELİRLENMESİ
Sayı 25, Pp,2428-2440

INTERACTION BETWEEN RURALTOURISM AND DEVELOPMENT DETERMINATION OF TOURISM PERCEPTION OF BODRUM LOCAL PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.659
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet KAPLAN & Aykut BEDÜK  
STRATEJİK YÖNETİMİN KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK ALANINDA BİR ARAŞTIRMA
Sayı 25, Pp,2441-2447

THE EFFECT OF STRATEGIC MANAGEMENT ON INSTITUTIONALIZATION: A RESEARCH IN BANKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.641
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat SARI & Adnan TEPECİK  
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN SANATÇI-ALICI BULUŞMASINDA Kİ ETKİSİ
Sayı 25, Pp,2448-2461

THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN THE ARTIST-RECEIVER MEETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.577
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
BİR HUZUR ARAYIŞI HİKÂYESİ: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI
Sayı 25, Pp,2462-2469

A SEEKING PEACE STORY: ABDULLAH EFENDI’S DREAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.619
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |