INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Fatih BAL ; Haydeh FARAJİ & Merve GEMİCİ  
TRAVMA VE ÖFKE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 26, Pp,2470-2482

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAUMA AND ANGER STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.632
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Taner ARTAN ; Ali TAŞCİ & Mehmet BAŞCILLAR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖNÜLLÜ OLMA MOTİVASYONLARI İLE ÖZGECİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 26, Pp,2483-2493

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VOLUNTEER MOTIVATION AND THE LEVEL OF ALTRUISM OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.656
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şerife DALBUDAK  
TARİHİ DİZİLERİN DİL İÇİ VE DİLLERARASI ALTYAZI UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 26, Pp,2494-2504

A STUDY ON THE INTRA AND INTERLINGUISTIC SUBTITLING CONSTRAINTS OF HISTORICAL DRAMA SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.621
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir BAYSAL ; Alper KURNAZ & Erhan İŞLEK  
YÖRESEL YEMEKLERİN GASTRONOMİK ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: BOZDOĞAN PİDELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 26, Pp,2505-2514

USAGE OF LOCAL FOODS AS GASTRONOMİC PRODUCTS: BOZDOGAN PİDE* SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.660
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ACAR  
AN ANALYSIS OF TURKEY'S SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN RECENT YEARS
Sayı 26, Pp,2515-2523

AN ANALYSIS OF TURKEY'S SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN RECENT YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.639
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa TANDOĞAN  
BEŞ YILDIZLI HİZMET İŞLETMELERİNDE YAŞANAN GENEL SORUNLAR (ANTALYA ÖRNEĞİ)
Sayı 26, Pp,2524-2531

GENERAL PROBLEMS IN FIVE STAR SERVICE ENTERPRISES (ANTALYA EXAMPLE))
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.626
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rabia GENGER & Dilay AÇIL  
ANIMSAMA TERAPİSİNİN ÖLÜM KORKUSU OLAN YAŞLI BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OLGU SUNUMU
Sayı 26, Pp,2532-2537

THE EFFECTS OF REMEMBERING THERAPY ON THE ELDERLY INDIVIDUAL WİTH FEAR OF DEATH: CASE REPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.623
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Behçet KALDIK  
DEMOKRASİ OLGUSU BAĞLAMINDA DEVLET VE SİVİL TOPLUM İLİŞKİSİ
Sayı 26, Pp,2538-2546

STATE AND CIVIL SOCIETY RELATIONS IN THE CONTEXT OF DEMOCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.620
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ebru GÜNDOĞAN AŞIK & Arzu ALTIN YAVUZ  
OECD ÜLKELERİNDE YAŞAM MEMNUNİYETİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
Sayı 26, Pp,2547-2561

INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION IN OECD COUNTRIES WITH MULTIVARIATE ANALYSIS METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.625
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice Derya ARSLAN  
EĞİTİM BİNASININ TEMELİ: SIBYÂN MEKTEPLERİ
Sayı 26, Pp,2562-2570

THE BASIS OF EDUCATION BUILDINGS: SIBYAN SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.628
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlknur CİVEK & Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 48–71 AYLIK ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 26, Pp,2571-2593

EXAMİNATİON OF SCHOOL PERCEPTİON ACCORDİNG TO THE VİEWS OF CHİLDREN 48–71 MONTHS ATTENDİNG TO PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.633
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysi ASKER & Mehmet YAŞAR  
FARKLI ÜLKE BANKALARININ ETKİNLİK DEĞİŞİMLERİNİN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRK VE İTALYAN BANKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 26, Pp,2594-2604

COMPARISON OF EFFICIENCY CHANGES OF DIFFERENT COUNTRY BANKS WITH MALMQUIST TOTAL FACTOR EFFICIENCY INDEX: AN EVALUATION ON TURKISH AND ITALIAN BANKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.636
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yılmaz SEÇİM & H. Ferhan NİZAMLIOĞLU  
AŞÇI ADAYLARININ GIDA GÜVENLİĞİ TEMEL BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ)
Sayı 26, Pp,2605-2616

FOOD PREPARATION AND HYGIENE KNOWLEDGE LEVELS BY COOPERATIVES OF COOKER TRAINING IN KONYA PROVINCE CENTER BY GRADUATION STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.640
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mesut BİLGİNER  
TURQUALITY /KOSGEB MARKA DESTEKLERI VE TMS-20’YE GÖRE MUHASEBELEŞTIRILMESI
Sayı 26, Pp,2617-2627

TURQUALITY / KOSGEB TRADEMARK SUPPORTS AND THEIR RECOGNITION ACCORDING TO TMS-20
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.528
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasemin ÇELİK & Gaye ATİLLA  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ, DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MANAVGAT MYO ÖRNEĞİ
Sayı 26, Pp,2628-2639

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NOMOFOBIA, DIFFICULTIES IN EMOTION REGULATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF THE UNIVERSITY STUDENTS: A STUDY ON MANAVGAT VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.674
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus KOÇ  
ZARURET GEREĞİ TAHAYYÜL EDİLEN BİR KİMLİK: TÜRKÇÜLÜK
Sayı 26, Pp,2640-2650

AN IDENTITY ENVISIONED BY NECESSITY: TURKISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.644
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KAYA  
ROUSSEAU'DA SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE
Sayı 26, Pp,2651-2661

ON WAR AND PEACE IN ROUSSEAU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.635
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan HACICAFEROĞLU  
BASKETBOL HAKEMLERİNİN YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARINA MARUZ KALMA DÜZEYLERİN İNCELENMESİ
Sayı 26, Pp,2662-2668

EXAMINATION OF LEVELS OF EXPOSURE TO (INTIMIDATING) MOBBING BEHAVIORS OF BASKETBALL REFEREES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.634
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şengül CAN & Mustafa GERŞİL  
KREDİ KARTI KULLANICILARININ ÖDEME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDE EĞİTİM, YAŞ, MEDENİ DURUM VE CİNSİYET FAKTÖRLERİNİN ETKİSİ
Sayı 26, Pp,2669-2678

THE EFFECTS OF EDUCATION, AGE, MARITAL STATUS AND GENDER FACTORS ON THE PAYMENT HABITS OF CREDIT CARD USERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.645
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma CUMHUR  
ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Sayı 26, Pp,2679-2693

THE INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING THE MATHEMATICAL SUCCESS OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF TEACHERS' OPINIONS AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.647
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |