INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Beste ÇOK  
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRAPLARDA ALINLIK TEZYİNATI
Sayı 27, Pp,2694-2702

ANATOLIAN SELJUK PERIOD (1071-1308) PENALTY THOUGHTS OF CHINESE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.646
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail GÖKTÜRK  
DÜNYANIN YENİDEN İNŞASINDA ORTAK KİMLİK VE KÜLTÜR KODLARIMIZ
Sayı 27, Pp,2703-2711

IN THE REBUILD OF THE WORLD OUR COMMON IDENTITY AND CULTURE CODES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.630
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yahya KADIOĞLU & Ömer GÜNER  
ATMOSFER SİRKÜLASYONUNA BAĞLILIĞI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE 1989, 2017 YILLARINDAKİ ŞUBAT AYI KURAKLIĞI ve SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI
Sayı 27, Pp,2712-2719

THE DROUGHT IN FEBRUARY BETWEEN 1989 AND 2017 IN TERMS OF ITS RELATION TO THE ATMOSPHERIC CIRCULATION IN TURKEY AND THEIR SOCIO-ECONOMIC RESULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.637
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hilal TELLİOĞLU & Zeynep İnci KARADENİZLİ  
SEKİZ HAFTALIK KELEBEK TEKNİK YÜZME EĞİTİMİNDE KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 27, Pp,2720-2729

COMPARISON OF THE ANXIETY LEVELS IN 8-WEEK BUTTERFLY TECHNIQUE SWIMMING EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.648
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet YORULMAZ & Mehmet GENÇTÜRK  
COMPARISON OF TURKEY WITH DEVELOPED COUNTRIES IN TERMS OF HEALTH MANAGEMENT PROFESSION
Sayı 27, Pp,2730-2736

COMPARISON OF TURKEY WITH DEVELOPED COUNTRIES IN TERMS OF HEALTH MANAGEMENT PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.649
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berkant DULKADİR  
İŞLETMELERDEKİ GRUPLAŞMANIN VARDİYA BAZINDAKİ VERİMLİLİK KAYIPLARINA ETKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Sayı 27, Pp,2737-2745

LOSS OF PRODUCTIVITY BASED ON SHIFTS OF GROUPINGS IN BUSINESS THE EFFECT OF DATA MINING METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.658
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

NALAN TOLĞAY  
BİLİMSEL ÖYKÜLEME TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ
Sayı 27, Pp,2746-2752

EFFECT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE THE NARRATİON SCIENTIFIC ATTITUDE ON THE TECHNICAL COURSE AND THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.669
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat Tolga KAYALAR  
EXAMINING PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES AND INTERESTS IN TECHNOLOGY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Sayı 27, Pp,2753-2760

EXAMINING PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES AND INTERESTS IN TECHNOLOGY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.671
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nurullah AYKAÇ  
YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDA NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMAMA NEDENLERİ (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ERGANİ MYO ÖRNEĞİ)
Sayı 27, Pp,2761-2769

THE REASONS WHY STUDENTS STUDYING AT COLLEGE DO NOT USE PUNCTUATION MARKS IN WRITTEN EXPRESSIONS (THE EXAMPLE OF DİCLE UNIVERSITY ERGANİ VOCATIONAL COLLEGE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.662
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kurtuluş MERDAN  
MARKA ŞEHİR OLUŞTURMA: KENT İMAJINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİN GÜMÜŞHANE ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 27, Pp,2770-2781

BUILDING BRAND CITY: EVALUATION OF THE THOUGHTS ON THE CITY IMAGE IN GÜMÜŞHANE SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.663
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cafer ÇARKIT  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE DİNLEME BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 27, Pp,2782-2793

TEACHERS' VIEWS ON THE EVALUATION PROCESS OF LISTENING SKILLS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.691
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Emel ALTINKILIÇ  
ÇAĞDAŞ SERAMİKTE ALTERNATİF MALZEME
Sayı 27, Pp,2794-2803

ALTERNATIVE MATERIAL IN CONTEMPORARY CERAMICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.665
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Şahin AKINCI  
SES EĞİTİMİ ALANINDA YAZILMIŞ TEZLERİN KONU YÖNELİMİ, PROBLEM, AMAÇ, SONUÇ VE ÖNERİLER BAKIMINDAN GENEL BOYUTTA İNCELENMESİ
Sayı 27, Pp,2804-2815

A GENERAL ANALYSIS OF THE THESES ON VOCAL TRAINING IN TERMS OF SUBJECT MATTER, PROBLEM, PURPOSE, RESULT, AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.687
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdulkerim EROĞLU  
BİR VERGİ CENNETİ İNCELEMESİ: SİNGAPUR ŞEHİR DEVLETİ
Sayı 27, Pp,2816-2826

ANALYSIS OF A TAX HAVEN: SINGAPORE CITY-STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.666
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

SERAP KALFAOĞLU  
DUYGUSAL ZEKA İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: DEGA KATILIMCILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 27, Pp,2827-2845

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: A RESEARCH ON DEGA PARTICIPANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.677
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

M. Nedim BAYUK & Abdullah ÖZ  
SOSYAL MEDYA ORTAMINDA GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN SERGİLENMESİ
Sayı 27, Pp,2846-2861

DISPLAYING OF CONSPICUOUS CONSUMPTION ON SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.684
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge KANTAR DAVRAN  
TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ TOROS DAĞ KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADINLARIN ŞİDDET ALGISI
Sayı 27, Pp,2862-2877

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND VIOLENCE PERCEPTION OF WOMEN IN TAURUS MOUNTAIN VILLAGES OF EAST MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.664
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fethi KAYALAR & Filiz KAYALAR  
RESEARCH INTO THE IMPACT OF MOBILE LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS’ MOOD AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS
Sayı 27, Pp,2778-2886

RESEARCH INTO THE IMPACT OF MOBILE LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS’ MOOD AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.673
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasin GÜLTEKİN  
MARKET MARKALI ÜRÜNLERİN MAĞAZA SADAKATİNE ETKİLERİ: İNDİRİM MARKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 27, Pp,2887-2895

THE EFFECTS OF MARKET BRANDED PRODUCTS ON STORE LOYALTY: A RESEARCH ON DISCOUNT MARKETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.685
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Anıl SİYAHTAŞ  
TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNDE SON YILLARDA TAKIMLARIN SÖZLEŞME İMZALADIKLARI ANTRENÖR SAYILARININ İNCELENMESİ
Sayı 27, Pp,2896-2906

EXAMINATION OF THE NUMBER OF COACHES THAT THE TEAMS HAVE SIGNED A CONTRACT IN RECENT YEARS IN TURKISH PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.667
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahman ŞAHİN & Orhan KUMRAL  
EĞİTİM FELSEFELERİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLERİN ÖN VE KALIP YARGILAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 27, Pp,2907-2915

AN INVESTIGATION OF PERSPECTIVES ON EDUCATIONAL PHILOSOPHIES IN THE CONTEXT OF PREJUDICE AND STEREOTYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.668
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet YILMAZ  
KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI BÖLÜMLENME VE KADIN EMEĞİNİN BİÇİMLERİ
Sayı 27, Pp,2916-2931

SOCIAL GENDER-BASED DIVISION AND WOMEN LABOR FORMS IN THE KAHRAMANMARAŞ URBAN LABOR MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.657
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra KIZILAY  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜHENDİSLİK KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Sayı 27, Pp,2932-2938

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ COGNITIVE STRUCTURES TOWARDS THE CONCEPT OF ENGINEERING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.708
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Handan ERTAŞ & Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ  
HASTANEYE MÜRACAAT EDEN HASTALARIN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Sayı 27, Pp,2939-2945

MEASUREMENT OF PATIENT RIGHTS INFORMATION OF PATIENTS WHO APPLYING TO THE HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.676
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlker ASLAN  
İŞLETME YÖNETİMİNDE; GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN, GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİNE ETKİSİ
Sayı 27, Pp,2946-2962

BUSINESS ADMINISTRATION; EFFECTIVENESS OF ENTREPRENEUR PERSONNEL PROPERTIES, ENTREPRENEURSHIP PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.688
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenay KEÇECİ  
6331 SAYILI İŞ KANUNUN TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARINI ÖNLEME KONUSUNDAKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 27, Pp,2963-2973

A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF THE LAW NO. 6331 ON THE PREVENTION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.678
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şükran BULUT  
ÇİNTEMANİ MOTİFİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ
Sayı 27, Pp,2974-2987

A BRIEF HISTORY OF CINTEMANI PATTERN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.672
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet YORULMAZ ; Ramazan KIRAÇ & Hatice SABIRLI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİNİN UYKU ERTELEMEYE ETKİSİ
Sayı 27, Pp,2988-2996

THE EFFECT OF NOMOFOBIN ON SLEEP ERTELEMIA IN UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.598
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra Gökçen KAYGISIZ ; Adnan ÇELİK & Mehmet KAPLAN  
AİLE İŞLETMELERİNDE KAYIRMACILIĞIN BİLGİ İFŞA ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 27, Pp,2997-3005

EFFECT OF FAVORITISM IN FAMILY BUSINESSES ON WHISTLEBLOWING: A RESEARCH IN KONYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.701
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yılmaz KILIÇ & Ercan YILMAZ  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 27, Pp,3006-3016

DEVELOPING THE SCALE OF LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL ADMINISTRATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.707
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilge Kağan ŞAKACI  
ALDO LEOPOLD’UN YERYÜZÜ ETİĞİNİN ANALİZİ
Sayı 27, Pp,3017-3026

AN ANALYSIS OF ALDO LEOPOLD’S LAND ETHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.700
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cem TOPSAKAL & Ahmet DUYSAK  
AN INVESTIGATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COMMUNICATION CENTER (MEBIM) 'ALO 147’ (A SAMPLE OF RIZE PROVINCE)
Sayı 27, Pp,3027-3037

AN INVESTIGATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COMMUNICATION CENTER (MEBIM) 'ALO 147’ (A SAMPLE OF RIZE PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.705
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasemin ERBİL  
MİMARLIK/YAPI BİLGİSİ ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ
Sayı 27, Pp,3038-3045

ANALYSIS OF DOCTORAL DISSERTATIONS IN CONSTRUCTION SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.698
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ekrem ÖZNALBANT  
ÜNİVERSİTELERDE LİDERLİK STİLLERİ İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 27, Pp,3046-3058

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLES AND JOB SATISFACTION IN HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.686
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selim CENGİZ  
LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ETİĞİ ALGILARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 27, Pp,3059-3075

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTED ON THE PERCEPTION OF PROFESSIONAL ETHICS OF STUDENTS WHO HAVE GRADUATE ACCOUNTING EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.692
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erhan KILINÇ  
İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 27, Pp,3076-3086

AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF EMPLOYEE ON ORGANIZATIONAL CONFIDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.703
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Polat TUNÇER  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İNTERNET /ONLINE YOLUYLA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 27, Pp,3090-3104

AN OVERVIEW OF CHILD ABUSE BY INTERNET / ONLINE IN THE UNITED STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.695
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gözde SAYIN Candan Cengiz HERGÜL  
GECEKONDULAŞMA OLGUSUNUN KÜRESELLEŞME EKSENİNDE İRDELENMESİ
Sayı 27, Pp,3105-3111

AN EXAMINATION OF SLUM AREAS ON THE AXIS OF GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.679
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit KAĞAN & Meryem ATALAY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MİZAH TARZLARININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 27, Pp,3112-3121

THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE PSYCHOLOGICAL WELL BEINNG LEVELS OF HUMDITY STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.689
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Zahid ECEVİT  
YEŞİL GÖZ BOYAMANIN MARKALAR VE YEŞİL TÜKETİCİLİK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ
Sayı 27, Pp,3122-3133

NEGATIVE EFFECTS OF GREENWASHING ON BRANDS AND GREEN CONSUMERISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.670
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Banu Çiçek KURDOĞLU ; Elif BAYRAMOĞLU ; Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU & Diğdem GÖMELİ  
KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ ÖRNEĞİNDE DONATI TASARIMINA YÖNELİK BİR WORKSHOP SÜRECİ
Sayı 27, Pp,3134-3143

WORKSHOP PROCESS FOR DESIGNING IN THE CASE OF KTU KANUNI CAMPUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.693
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alpaslan DOĞAN  
TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK MERKEZLERİN ULAŞTIRMA BÖLGELERİ VE TAŞIMA ALTYAPILARINA GÖRE İRDELENMESİ
Sayı 27, Pp,3144-3155

INVESTIGATION BY REGIONS AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE TRANSPORT LOGISTICS CENTER OF THE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.706
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa ARSLAN  
TÜRKÇE DERSLERİNİN BİREYİN SOSYALLEŞMESİNDEKİ ROLÜ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Sayı 27, Pp,3156-3162

THE ROLE OF TURKISH LESSONS IN SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.699
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Atılhan NAKTİYOK & Fatma Merve KUŞOĞLU  
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 27, Pp,3163-3178

THE EFFECT OF PSYCHOLOGİCAL CONTRACT BREACH PERCEPTİON ON ORGANİZATİONAL SİLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.728
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan DENİZ & Onur YÜKSEL  
ÖZEL HASTANE SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sayı 27, Pp,3179-3183

FACTORS AFFECTING PRIVATE HOSPITAL CHOICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.740
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus Emre ÖZTÜRK ; Ramazan KIRAÇ & Büşra MIDIK  
112 VE ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ İŞKOLİKLİK DURUMLARININ KAS-İSKELET RAHATSIZLIKLARI DURUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 27, Pp,3184-3194

THE INFLUENCE OF MUSCULOSKELETAL DISORDER CASES OF 112 EMERGENCY STAFF'S WORKAHOLISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.690
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seher KARADAĞ  
BAŞKURTLAR VE BAŞKURT DESTANLARI
Sayı 27, Pp,3195-3200

THE BASHKIRS AND THE EPICS OF BASHKIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.711
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muzaffer BAŞKAYA & Mesut YILMAZ  
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TRABZON’DA MİLLİ BAYRAM KUTLAMALARI (1923-1950)
Sayı 27, Pp,3201-3215

NATIONAL HOLIDAY CELEBRATIONS IN TRABZON DURING THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC (1923-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.713
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Akın KARAKUYU ; Ali BİRVURAL & Ahmet UYAR  
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE İLE ŞİDDET EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 27, Pp,3216-3221

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY WITH VIOLENCE TENDENCIES ASSOCIATE DEGREE STUDENTS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.714
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |