INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hasan Hüseyin UZUNBACAK Tahsin AKÇAKANAT  
MESLEKİ CANLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 28, Pp,3222-3230

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH VERSION OF THE PROFESSIONAL VITALITY SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.715
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Coşkun DİKBIYIK & Fatma ÇAKMAKTAŞ  
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SELFİE ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA
Sayı 28, Pp,3231-3242

A GENDER BASED RESEARCH INTO THE SOCIAL MEDIA USE AND SELFIE HABIT OF NAMIK KEMAL UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.730
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma CUMHUR ;Oylum ÇAVDAR & Semra POLAT  
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE OLUŞTURDUKLARI SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 28, Pp,3243-3252

EVALUATİON OF THE QUESTİONS FORMİNG ACCORDİNG TO THE BLOOM'S TAXONOMY BY PRE-SERVİCE MATHEMATICS AND SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.732
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ülke Hilal ÇELİK AĞIRMAN & Atılhan NAKTİYOK  
ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ
Sayı 28, Pp,3253-3262

EMOTIONAL INTELLIGENCE FEATURES AND INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.731
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serhat KAYA  
NEFRET SÖYLEMİNİN ÜRETİMİ VE NEFRET SUÇLARININ DOLAŞIMA GİRMESİNDE FACEBOOK’UN ETKİSİ VE FACEBOOK KULLANIM PRATİKLERİNE BAKIŞ
Sayı 28, Pp,3263-3275

IMPACT OF FACEBOOK ON PRODUCTION OF HATE SPEECH AND GETTING INTO CIRCULATION OF HATE CRIMES AND AN OUTLOOK ON FACEBOOK USAGE PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.735
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet UYAR ; Ali BİRVURAL & Akın KARAKUYU  
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FoMO DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 28, Pp,3276-3281

DETERMINATION of FoMO LEVELS of ASSOCIATE DEGREE STUDENTS AND ANALYSIS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.729
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

TUĞBA BAKIRTAŞ  
VAROLUŞSAL ANLAMSIZLIK KAYGISI İLE BAŞETMEDE İTİRAFLARIN ROLÜ
Sayı 28, Pp,3282-3287

THE ROLE OF CONFESSION IN COPING WITH THE EXISTENTIAL ANXIETY OF MEANINGLESSNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.736
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serdar ÜNAL  
IRKSAL TEMELLİ AYRIMCILIĞIN YENİ GÖRÜNMEZ YÜZÜ: KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE MİKRO-SALDIRGANLIKLAR
Sayı 28, Pp,3288-3308

THE NEW INVISIBLE FACE OF DISCRIMINATION BASED ON RACE: CULTURAL ENCOUNTERS AND MICROAGGRESSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.726
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE ÜTOPİK İZLEKLER
Sayı 28, Pp,3309-3315

UTOPIC PATH IN POETRY OF TEVFİK FİKRET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.712
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rafet BEYAZ  
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİNDE KENTLER: ERZURUM ÖRNEĞİ
Sayı 28, Pp,3316-3331

CITIES IN THE PROCESS OF STRATEGIC MARKETING PLANNING: THE CASE OF THE PROVINCE OF ERZURUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.733
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma YILMAZ  
İÇERİK ANALİZİ İLE 2001-2017 DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN İNCELENMESİ
Sayı 28, Pp,3332-3340

INVESTIGATION OF INTERNAL ENTREPRENEURSHIP IN GRADUATE THESIS OF 2001-2017 PERIOD WITH CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.727
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine YILDIZ KUYRUKÇU  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NİN KÜTLE VE MEKÂNSAL ANALİZİ
Sayı 28, Pp,3341-3354

MASS AND SPATIAL ANALYSIS OF SELCUK UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.530
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mine POYRAZ & Zehra ÇOBANLI  
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF OPEN WORK METHODS IN CERAMIC
Sayı 28, Pp,3355-3365

SERAMİKTE AJUR YÖNTEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.741
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serhat DEMİREL  
DİLBİLİMSEL YÖNTEM IŞIĞINDA OKTAY RİFAT’IN “AYNA, LAMBA VE GECE” ŞİİRİ
Sayı 28, Pp,3366-3371

READING OKTAY RIFAT’S POEM “AYNA, LAMBA VE GECE”BY THE LINGUISTIC METHODOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.734
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serdar Vural UYGUN  
KAMU YÖNETİMİ KARŞILAŞTIRMALARINDA ÜLKE İÇİ VE ÜLKE DIŞI TERCİH YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI: YÖNTEM, AKTÖRLER, İLKELER VE SÜREÇ
Sayı 28, Pp,3372-3382

COMPARISON OF PREFERENCE METHODS "IN AND OUT OF THE COUNTRY" IN PUBLIC ADMINISTRATION COMPARISONS: METHODS, ACTORS, PRINCIPLES AND PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.696
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pınar GÖKTAŞ & Cumali KILIÇ  
POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 On THE ENTREPRENEURSHIP
Sayı 28, Pp,3383-3393

POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 On THE ENTREPRENEURSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.694
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emel CELEP  
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA STRATEJİSİ OLARAK YENİLİĞİN KADEMELİ VE RADİKAL YENİLİKLER BAKIMINDAN ELE ALINMASI
Sayı 28, Pp,3394-3408

INNOVATION STRATEGY AS A COMPETITIVE ADVANTAGE AND THE REVIEW OF INNOVATION IN TERMS OF INCREMENTAL AND RADICAL INNOVATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.607
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra ÖZKAN PİR  
LÜKS MARKA VE LÜKS MARKA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 28, Pp,3409-3418

A THEORETICAL RESEARCH ON LUXURY BRAND AND LUXURY BRAND CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.807
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |