INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Gamze ÖKSÜZ & Gülhanım Bihter YETKİN  
RUS EDEBİYATININ CAN ALICI KONUSU: ZAVALLI LİZA NASIL VE NEDEN İNTİHAR ETTİ
Sayı 29, Pp,3419-3426

THE VITAL SUBJECT OF RUSSIAN LITERATURE: HOW AND WHY POOR LISA KILLED HERSELF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.704
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan SİVRİ & Semiha ŞAHİN  
ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM İLKELERİNİ BENİMSEME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 29, Pp,3427-3439

LEARNER-CENTRED PRINCIPLES ADOPTION SCALE: STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.753
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan CANDAN & Şeyma YETİM  
KAMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KARAMAN ÖRNEĞİ
Sayı 29, Pp,3440-3454

A RESEARCH TO INVESTIGATE THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS OF PUBLIC EMPLOYEES ON THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE CASE OF KARAMAN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.738
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vesile ÖMÜRBEK ; Özen AKÇAKANAT & Esra AKSOY  
KAMU SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 29, Pp,3455-3468

EVALUATION OF PROFITABILITY OF PUBLIC BANKS BY GRAY ESTIMATION METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.743
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fethi KAYALAR  
THE ROLES OF THE SCHOOL PRINCIPALS ON PROMOTING RESILIENCE IN NOVICE TEACHERS AT SECONDARY SCHOOLS
Sayı 29, Pp,3469-3476

THE ROLES OF THE SCHOOL PRINCIPALS ON PROMOTING RESILIENCE IN NOVICE TEACHERS AT SECONDARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.710
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sabire SOYTOK  
AHLAKİ KAYGI SİNEMASINDAN DAYANIŞMA RUHUNA POLONYA SİNEMASI
Sayı 29, Pp,3477-3491

FROM THE ETHICAL ANXIETY CINEMA TO THE SPIRIT OF SOLIDARITY- POLISH CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.739
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Emel ALTINKILIÇ  
KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ
Sayı 29, Pp,3492-3505

KARACASU POTTERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.744
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ANTEPLİ  
ENDÜSTRİ 4.0; MUHASEBE EĞİTİMİNE VE MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE YANSIMALARI
Sayı 29, Pp,3506-3514

INDUSTRIAL 4.0; REFLECTIONS TO ACCOUNTING EDUCATION AND ACCOUNTING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.761
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail GÖKTÜRK  
GASPIRALI İSMAİL BEY’İN (1851-1914) KAZANLI ÂLİMLERLE MÜNASEBETLERİ
Sayı 29, Pp,3515-3526

MR. GASPIRALI ISMAIL’S (1851-1914) RELATIONSHIPS WITH KAZAN INTELLECTUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.755
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE ; Tevfik EREN & Sercan ARAS  
YABANCI TURİSTLERİN TURİSTİK BİR DESTİNASYON OLARAK KONYA ALGILARI
Sayı 29, Pp,3527-3536

PERCEPTIONS OF INCOMING TOURIST ABOUT KONYA AS A TOURISTIC DESTINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.763
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İpek ALTUĞ TURAN & Bahriye GÜLGÜN ASLAN  
KENT KİMLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN TARİHİ İMGELER: KONAK (İZMİR)
Sayı 29, Pp,3537-3546

HIGHLIGHTS OF KONAK (IZMIR) CITY’S HISTORY AND IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.752
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hayrunnisa TURAN  
TİMURLU VE OSMANLI MİMARİSİNDE RENKLİ SIR TEKNİĞİNDEKİ ÇİNİLERİN BAZI ÖRNEKLER ÜZERİNDEN MUKAYESESİ
Sayı 29, Pp,3547-3562

COMPARISON OF SOME SAMPLES FROM TILES WITH COLORED GLAZE (CUERDA SECA) TECHNIQUE IN TIMURID AND OTTOMAN ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.756
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özcan DEMİR & Enes POLAT  
C SEGMENTİ ARAÇLARIN SEÇİMİ KONUSUNDA TOPSİS VE ENTROPİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 29, Pp,3563-3578

COMPARISON BY USING TOPSIS AND ENTROPI METHODS ON THE SELECTION OF C SEGMENTAL VEHICLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.757
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ACAR  
THE EFFECT OF BUSINESS LEVEL FAILURE ON THE PERFORMANCE OF PERSONNEL
Sayı 29, Pp,3579-3588

THE EFFECT OF BUSINESS LEVEL FAILURE ON THE PERFORMANCE OF PERSONNEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.754
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin Selim KOCABIYIK & Nezir TEMUR  
VINAY VE DARBELNET İLE TOURY'NİN KURAMLARI IŞIĞINDA NECİP MAHFUZ'UN "SAVRULAN KAHİRE" ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DİL OYUNLARININ İNCELENMESİ
Sayı 29, Pp,3589-3597

ANALYSIS OF THE TURKISH TRANSLATION OF THE FIGURATIVE LANGUAGE IN THE NOVEL "NEW CAIRO" WRITTEN BY NECIP MAHFUZ WITHIN THE AMBIT OF TRANSLATION THEORIES COINED BY VINAY AND DARBELNET AND TOURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.758
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE ; Doğan ATAMAN & Sercan ARAS  
SOMUT KÜLTÜREL MİRASIN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 29, Pp,3598-3607

EVALUATION OF TANGIBLE CULTURAL HERİTAGE IN TERMS OF TOURISM: THE CASE OF MARDIN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.762
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İpek SÜRMELİ  
SESSİZ BAHAR
Sayı 29, Pp,3608-3609

SILENT SPRING
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

SEMİHA İSMAİLOĞLU & Makbulenur BEKAR  
USE OF GREEN ITEMS IN CITY FURNITURES
Sayı 29, Pp,3610-3619

USE OF GREEN ITEMS IN CITY FURNITURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.760
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ANTEPLİ & Erhan KILINÇ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEYŞEHİR AA İŞLETME FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 29, Pp,3620-3629

A STUDY ON THE DETERMINATION OF FINANCIAL LITERACY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS: BEYŞEHİR AA BUSİNESS FACULTY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.765
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem Yaşar KISA  
DOĞU VE BATI EDEBİYATINDA AŞK VE KADIN
Sayı 29, Pp,3630-3636

LOVE AND WOMAN IN EAST AND WEST LITERATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.766
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE ; Sercan ARAS & Burak PINAROĞLU  
OTEL İŞLETMELERİNİN MUHASEBE VE PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 29, Pp,3637-3643

ACCOUNTING AND MARKETING PERFORMANCE MEASUREMENTS OF HOTEL ENTERPRISES: A RESEARCH ON 4 AND 5 STAR HOTELS OPERATING IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.797
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oktay BALCI & Cengiz AĞ  
OKULDA PYGMALION ETKİSİ
Sayı 29, Pp,3644-3652

THE PYGMALION EFFECT AT SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.771
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent ÜNLÜ & Turan SAĞER  
RESEARCH INTO THE FACTORS LEADING TO ACADEMIC SUCCESS OF HONOUR STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF MUSIC TEACHING
Sayı 29, Pp,3653-3659

RESEARCH INTO THE FACTORS LEADING TO ACADEMIC SUCCESS OF HONOUR STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF MUSIC TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.800
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan TUTAR & Selçuk NAM  
ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BEKLENTİ ÖTESİ ÖZYETERLİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 29, Pp,3660-3671

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP ORGANIZATIONAL TRUST AND EXPECTATION SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.867
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Safa ACAR  
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Sayı 29, Pp,3672-3683

A Content Analysis on Thesis about Strategic Human Resources Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.801
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet YILMAZ  
YAPISAL UYUM VE YEREL EMEK PİYASALARINDA DÖNÜŞÜM: 1980 SONRASINDA KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASININ OLUŞUMU
Sayı 29, Pp,3684-3710

STRUCTURALADJUSTMENT AND TRANSFORMATION IN LOCAL LABOR MARKETS: THE FORMATION OF THE KAHRAMANMARAŞ URBAN LABOR MARKET IN THE AFTER 1980
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.826
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Handan ERTAŞ & Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ  
İNGİLTERE, ALMANYA VE AMERİKA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ
Sayı 29, Pp,3711-3717

COMPARATIVE ANALYSIS OF UK, GERMANY AND AMERICAN HEALTH SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.803
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gamze MACİT  
İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG) ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 29, Pp,3718-3727

A QUALITATIVE RESEARCH OVER MOBBING AT WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.802
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Öznur GÖKKAYA  
KİMYA SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 29, Pp,3728-3736

INVESTIGATION OF THE TRANSFORMATION LEADERSHIP OF THE AUTHORIZED MANAGERS IN THE CHEMISTRY SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.767
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arif AYTEKİN & Mehmet ÖZAY  
ALTERNATİF TURİZM UYGULAMALARI BAĞLAMINDA MALAY DÜNYASINDA İSLAMİ TURİZM: AÇE ÖRNEĞİ’NE KISA BİR BAKIŞ
Sayı 29, Pp,3737-3747

ISLAMİC TOURİSM AS AN ALTERNATİVE TOURİSM İN MALAY WORLD: A BRİEF LOOK AT ACEH CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.772
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu ŞEKER  
LOJİSTİK YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE ENTEGRE LOJİSTİK: TÜRKİYE’NİN ENTEGRE LOJİSTİKTE GENEL DURUMUNUN İRDELENMESİ VE GELECEĞİNE BAKIŞ
Sayı 29, Pp,3748-3766

OUTSOURCING AND INTEGRATED LOGISTICS IN LOGISTICS MANAGEMENT: OVERVIEW OF TURKEY'S OVERALL SITUATION IN INTEGRATED LOGISTICS AND ITS FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.804
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuncay DİLCİ  
NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Nitel Bir Çalışma)
Sayı 29, Pp,3767-3776

THE VIEWS OF THE PARENTS OF NORMAL DEVELOPMENT STUDENTS ON MAINSTREAMING PRACTICES (Qualitative Study)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.808
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül DEMİR  
BOURDİEU’NUN KAVRAMLARI DOĞRULTUSUNDA İLİŞKİSEL OLARAK FİZİKSEL ENGELLİLİĞİN KÜLTÜREL İNŞASI: KONAK ÖRNEĞİ
Sayı 29, Pp,3777-3786

CULTURAL BUILDING OF PHYSICAL DISABILITY FOR SOCIOLOGICAL FEEDİNG: CASE OF KONAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.809
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muzaffer BAŞKAYA  
OSMANLIDAN CUMHURİYETE BİR KURUMUN TARİHİ: TRABZON ŞEHİR KULÜBÜ (1923-1955)
Sayı 29, Pp,3787-3797

THE HISTORY OF AN ESTABLISHMENT FROM OTTOMAN TO THE REPUBLIC: TRABZON CITY CLUB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.813
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine Vasfiye KORKMAZ & Gülkız KÖSEOĞLU  
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE STRES ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 29, Pp,3798-3805

A RESEARCH ON ORGANIZATIONAL SUPPORT AND STRESS DETERMINATION OF EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.870
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Zeki GÖKSU & Fethi KAYALAR  
ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENİM GÖREN AFGANİSTAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE VATANSEVERLİK DEĞERİ
Sayı 29, Pp,3806-3817

VALUE OF PATRIOTISM IN THE PERSPECTIVE OF AFGHAN STUDENTS ATTENDING TO SECONDARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.806
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ebru EZBERCİ ÇEVİK & Fulya ÖNER ARMAĞAN  
5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 29, Pp,3818-3836

GENERAL VIEW OF 5E LEARNING CYCLE MODEL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.855
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilgehan TEKİN & Selim CENGİZ  
PAY SENEDİ PİYASASI İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
Sayı 29, Pp,3837-3847

THE CASUALITY AND COINTEGRATION RELATIONSHIPS BETWEEN STOCK MARKET AND CONSUMER CONFIDENCE INDEX: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.857
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serdar YARLIKAŞ  
BASKETBOL TAKIMLARININ TEKNİK PERFORMANSLARININ CRITIC-MOOSRA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 29, Pp,3848-3859

EVALUATION OF TECHNICAL PERFORMANCES OF BASKETBALL TEAMS THROUGH CRITIC-MOOSRA METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.817
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülsüm Şeyma KOCA  
COĞRAFİ BÖLGELERİNE GÖRE DÜNYA ÜLKELERİNİN YOKSULLUK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Sayı 29, Pp,3860-3871

INVESTIGATION OF POVERTY LEVEL OF WORLD COUNTRIES BY GEOGRAPHICAL REGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.810
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Döndü Merve ÇETİNKAYA & Elmas ERDOĞAN  
YEREL PEYZAJLAR VE KORUMA SORUNLARI: KAPADOKYA ÖRNEĞİ
Sayı 29, Pp,3872-3880

LOCAL LANDASCAPES AND CONSERVATION ISSUES:CAPPADOCIA CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.842
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlkgül Kaya ZENBİLCİ  
ORTA ÇAĞ'A AİT BİR YAZIHANE/NAKKAŞHANE ÖRNEĞİ OLARAK KONSTANTİNOPOLİS'TEKİ GALAKRENAİ MANASTIRI VE GREGORİOS NAZİANZENOS'UN LİTURJİK HOMİLİYE KOPYASI: VAT. GR. 463
Sayı 29, Pp,3881-3894

GALAKRENAI MONASTERY IN CONSTANTINOPLE AS AN EXAMPLE OF MEDIEVAL SCRIPTORIUM AND THE COPY OF LITURGICAL HOMILIES BY GREGORIOS NAZIANZENOS: VAT. GR. 463
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.827
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Engin EFEK ; Ömer SİVRİKAYA & Reşat SADIK  
SPOR BİLİMLERİ ALANINDA OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİYLE SPOR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 29, Pp,3895-3903

INVESTIGATION OF THE STUDENTS RELATIONS BETWEEN MORAL LEVELS AND SPORTS ATTITUDES IN UNIVERSITY OF SPORTS SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.828
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

H.Seçil FETTAHLIOGLU ; Cansu BİRİN & Sercan YILTAY  
TEKNOLOJİ KABUL MODELİNE GÖRE KUŞAKLAR ARASI FARKLILIĞIN İNCELENMESİ: AKILLI TELEFON UYGULAMALARI KULLANANLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 29, Pp,3904-3915

INVESTIGATION OF DISCREPANCY BETWEEN GENERATIONS ACCORDING TO THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL: A RESEARCH AIMED AT SMART PHONE APPLICATIONS USERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.904
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğba Aydın YILDIZ  
ENGLISH VOCABULARY LEARNING STRATEGIES PREFERRED BY L2 LEARNERS FROM DIFFERENT ACADEMIC MAJORS
Sayı 29, Pp,3916-3928

ENGLISH VOCABULARY LEARNING STRATEGIES PREFERRED BY L2 LEARNERS FROM DIFFERENT ACADEMIC MAJORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.816
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ercüment ERŞANLI & Volkan DURAN  
BAZI DEĞİŞKENLERDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 29, Pp,3929-3936

INVESTIGATION OF LONELINESS LEVELS OF FOREGN STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.812
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir BAYSAL & Nermin AYAZ  
MİZAH PENCERESİNDEN TURİZME BAKIŞ: MİLAS TURHAN SELÇUK KARİKATÜRLÜ EVİ
Sayı 29, Pp,3937-3946


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.811
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Afina BARMANBAY  
AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ” DERGİSİNDEKİ 28 MAYIS 1918 ANISINA YAZILMIŞ MAKALELERDE AZERBAYCAN CUMHURİYETİNİN EDEBİ - TARİHİ İZLERİ
Sayı 29, Pp,3947-3956

LITERARY AND HISTORICAL TRACES OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC IN THE ARTICLES WRITTEN IN COMMEMORATION OF MAY 28, 1918 IN "AZERBAIJAN YURT BILGISI" JOURNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.865
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit KAĞAN & Meryem ATALAY  
LİSE ĞRENCİLERİNİN MİZAH KULLANIM DURUMLARI İLE ÖZNEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 29, Pp,3957-3965

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMOUR USE AND SUBJECTIVE WELL-BEING OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.897
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihat DOGANALP  
THE NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED EU COUNTRIES
Sayı 29, Pp,3966-3973

THE NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED EU COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.884
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |