INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Kamile HAMİLOĞLU & Gizem MUTLU  
NON-NATIVE EFL STUDENTS’ REFLECTIONS ON THEIR L1-ACCENTED ENGLISH: A TURKISH CASE
Sayı 30, Pp,3974-3983

NON-NATIVE EFL STUDENTS’ REFLECTIONS ON THEIR L1-ACCENTED ENGLISH: A TURKISH CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.796
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ANTEPLİ  
TARIMSAL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ; BOBİ FRS VE TMS41 ÇERÇEVESİNDE TEORİK İNCELEME
Sayı 30, Pp,3984-3992

RECOGNITION OF AGRICULTURAL ACTIVITIES: THEORETICAL EXAMINATION IN THE FRAMEWORK OF BOBİ FRS AND TMS41
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.841
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TATAR & Meriç Burçin ÖZER  
SERA GAZI EMİSYONLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM ANALİZİ
Sayı 30, Pp,3993-3999

EFFECTS ON CLIMATE CHANGE OF GREENHOUSE GASES EMISSIONS:CURRENT STATUS ANALYSIS OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.805
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aysun DURSUN  
HACİVAT KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? FİLMİNDE BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK
Sayı 30, Pp,4000-4008

MAGICAL REALISM IN THE FILM OF WHY WERE HACIVAT AND KARAGÖZ KILLED?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.837
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Handan ERTAŞ & Hilal AKMAN DÖMBEKCİ  
SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) MODELİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 30, Pp,4009-4015

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) MODEL IN HEALTH SECTOR: COMPARISON OF ENGLAND AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.839
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yavuz ÖNTÜRK ; Erkan BİNGÖL; Ali Gürel GÖKSEL & Atakan ÇAĞLAYAN  
ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN HEDEF BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ
Sayı 30, Pp,4016-4021

INVESTIGATION OF CORPORATE TARGET DONATIONS OF ADMINISTRATIVE STAFF AT UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.840
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erhan KILINÇ  
İŞLETMELERDE ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 30, Pp,4022-4034

INVESTIGATION OF THE LEVELS OF EMPLOYEE SILENCE AND ORGANIZATIONAL ALIENATION IN THE BUSINESSES AND THE RELATIONSHIP AMONG THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.859
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman MUTLUEL  
SANAT FELSEFESİ AÇISINDAN BİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK “HİLYE”
Sayı 30, Pp,4035-4040

“HILYE” AS A WAY OF EXPRESSION IN TERMS OF PHILOSOPHY OF ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.851
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Naci Atalay DAVUTOĞLU  
SANAYİ 4.0’IN LİDERLİK VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ALGISAL ETKİLERİ
Sayı 30, Pp,4041-4048

PERCEPTUAL EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON LEADERSHİP AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.848
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dilek ŞAHİN & Savaş DURMUŞ  
TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİNDE BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Sayı 30, Pp,4049-4060

RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY AND BRICS COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.899
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevil SARGIN & Selin YILDIZ  
TÜRKİYE SİYASETİNDE KADIN MİLLETVEKİLLERİN MEKANSAL DAĞILIMI VE DAĞILIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Sayı 30, Pp,4061-4075

THE SPATIAL DISTRIBUTION OF WOMEN PARLIAMENTARIANS AND THE FACTORS AFFECTING DISTRIBUTION IN TURKEY POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.844
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nizam Orçun ÖNAL ; Pınar Baklan ÖNAL; Ebru ÇITAK; Mehtap MORKOÇ & Kaan CANDURAN  
KAYSERİ / FELAHİYE KAOLENİ İLE ÜRETİLEN SERAMİK BÜNYELER ÜZERİNDE SIRLI DEKOR UYGULAMALARI
Sayı 30, Pp,4076-4099

GLAZED DECORATION APPLICATIONS ON CERAMIC CLAY BODIES PRODUCED BY KAYSERI / FELAHİYE KAOLIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.846
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim KARAMAN  
FEN ÖĞRETİMİNDE HATA TEMELLİ AKTİVİTELER: SINIF İÇİ UYGULAMA
Sayı 30, Pp,4100-4105

ERROR-BASED IN TEACHING SCIENCE ACTIVITIES: PRESSURE CONCEPT CLASS APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.852
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin SAMANCI  
ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME ARAÇLARININ KULLANIMI VE KATKILARI
Sayı 30, Pp,4106-4114

USE AND CONTRIBUTIONS OF E-LEARNING TOOLS IN ARABIC LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.847
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevim SEVGİ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOMETRİK AÇILIMLAR KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 30, Pp,4115-4121

VIEWS OF ELEMENTARY TEACHERS ABOUT USAGE OF GEOMETRIC NETS AT MATHEMATICS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.864
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihat DOGANALP & Mustafa KARTAL  
EKONOMİK BÜYÜMENİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ EKSENİNDE OTOMOTİV SEKTÖRÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 30, Pp,4122-4128

AUTOMOTIVE SECTOR IN THE AXIS OF THE BASIS OF ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.885
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya TOKSÖZ & Sercan ARAS  
THE SCIENTOMETRIC EVALUATION OF THE THESES ON THE ‘ENVIRONMENT’ FIELD
Sayı 30, Pp,4129-4134

THE SCIENTOMETRIC EVALUATION OF THE THESES ON THE ‘ENVIRONMENT’ FIELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.902
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Miray GÜR & Yasemin ERBİL  
KONUT VE KONUT ÇEVRESİNE İLİŞKİN KULLANICI MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI: BURSA/YILDIRIM
Sayı 30, Pp,4135-4148

USER SATISFACTION OF HOUSING AND RESIDENTIAL ENVIRONMENT: BURSA/YILDIRIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.936
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rafet BEYAZ  
DİNDARLIK VE HEDONİK TÜKETİM İKİLEMİ: DİNİ KAİDELER HAZA DAYALI TÜKETİMİ ENGELLER Mİ?
Sayı 30, Pp,4149-4168

THE DİLEMMA OF RELİGİOSİTY AND HEDONİC CONSUMPTİON: DO RELİGİOUS RULES PREVENT HEDONİSM-BASED CONSUMPTİON?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.906
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Imran ORAL & Hatice GUZEL  
INVESTIGATION THE EFFECT OF TEACHERS’ MISBEHAVIORS ON PHYSICS SUCCESS
Sayı 30, Pp,4169-4176

INVESTIGATION THE EFFECT OF TEACHERS’ MISBEHAVIORS ON PHYSICS SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.900
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tülay ÖCAL  
KARAİSALI’DA (ADANA) YERLEŞİK HAYATA GEÇMİŞ KONAR-GÖÇERLERİN KIR MESKENLERİNİN KÜLTÜREL COĞRAFYA ANALİZİ
Sayı 30, Pp,4177-4191

CULTURAL GEOGRAPHY ANALYSİS OF RURAL DWELLİNGS OF NOMAD SETTLERS İN KARAİSALI (ADANA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.909
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Demirali Yaşar ERGİN ; Ayşegül Zeynep ERGİN & Nihan DEMİRKOL  
GENEL ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 30, Pp,4192-4199

DEVELOPING THE SCALE OF THE GENERAL TIME MANAGEMENT SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.862
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Füsun ÖZERDEM  
TWIN SISTERS’ SURVIVAL STRUGGLE: CONFLICT THREATS AND PEACE
Sayı 30, Pp,4200-4211

TWIN SISTERS’ SURVIVAL STRUGGLE: CONFLICT THREATS AND PEACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.860
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasin ACAR & Asiye OLGUN  
HANEHALKI BİREYLERİNİN GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 30, Pp,4212-4221

A RESEARCH ON THE PERCEPTION OF INCOME DISTRIBUTION AND POVERTY OF THE HOUSEHOLDERS: THE CASE OF BİLECİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.881
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selin BİTİRİM OKMEYDAN  
SİYASAL HALKLA İLİŞKİLER VE SİYASİ PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 30, Pp,4222-4240

POLITICAL PUBLIC RELATIONS AND SOCIAL MEDIA USE OF POLITICAL PARTIES: A RESEARCH ON THE ELECTIONS OF JUNE 24, 2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.896
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nagehan DEMİR & Fulya ÖNER ARMAĞAN  
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ: PLANETARYUM
Sayı 30, Pp,4241-4248

SCIENCE TEACHERS VIEWS ABOUT INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS: PLANETARIUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.861
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül NALBANTOĞLU  
PAZARLAMA ETİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE UYGULAMALAR
Sayı 30, Pp,4249-4264

CURRENT PROBLEMS AND APPLICATIONS IN MARKETING ETHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.891
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kübra ÇALIŞKAN ; Emine GÜNERİ & Oktay BEKTAŞ  
BEŞİNCİ SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE ANNE-BABALARININ HAVA, SU VE TOPRAK KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 30, Pp,4265-4282

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MISCONCEPTIONS ABOUT THE POLLUTION OF AIR, WATER AND SOIL OF THE FIFTH GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND THEIR PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.921
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Büşra ÇANKAYA & Sönmez GİRGİN  
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 30, Pp,4283-4290

THE EFFECT OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY ON THE ACADEMIC SUCCESS OF SCIENCE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.882
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erhan GÖRMEZ  
ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN EDEBİ ESERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 30, Pp,4291-4296

INVESTIGATION ON THE LITERATURE WORKS IN THE SECONDARY SCHOOL SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.895
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Faruk Kerem ŞENTÜRK & Kübra KARAKIŞ  
ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 30, Pp,4297-4308

A RESEARCH ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL CYNICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.892
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tunga BOZDOĞAN ; Behlül ERSOY & Mehmet KAYGUSUZ  
CAMELS DEĞERLENDİRME SİSTEMİYLE KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ
Sayı 30, Pp,4309-4323

ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF THE PARTICIPATION BANKS WITH CAMELS EVALUATION SYSTEM BY TOPSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.898
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cudi Kaan OKMEYDAN  
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE SEÇMENLER TARAFINDAN EN ÇOK İLGİ GÖREN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 30, Pp,4324-4339

A REVIEW ON MOST POPULAR COMMERCIALS BY ELECTORATE IN THE JUNE 24, 2018 ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.901
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevilay Uslu DİVANOĞLU & Tuba USLU  
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN OLUŞUMUNDA ASTROLOJİNİN ÖNEMİ
Sayı 30, Pp,4340-4356

THE IMPORTANCE OF ASTROLOGY IN THE FORMATION OF PERSONALITY TRAITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.929
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zübeyir TURAN & Yusuf Kemal ÖZTÜRK  
SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ VE KRİZ ÖNCESİ SURİYE- TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
Sayı 30, Pp,4357-4363

HİSTORY OF SYRİA-TURKEY RELATİONS AND ECONOMİC RELATİONS BETWEEN SYRİA AND TURKEY BEFORE THE CRİSİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.858
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vedat YILMAZ  
6360 SAYILI YASA İLE UYGULAMAYA KONULAN BÜYÜKŞEHİR MODELİNİN YEREL HALKA YANSIMALARI: HATAY, MALATYA, MANİSA VE VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Sayı 30, Pp,4364-4378

REFLECTIONS OF THE METROPOLITAN MODEL IMPLEMENTED BY LAW NO. 6360 ON LOCAL PUBLIC: HATAY, MALATYA, MANISA AND VAN METROPOLITAN MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.866
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet EROĞLU ; Ufuk ERDOĞAN & Ramazan ÖZBEK  
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ PROFESYONELLİKLERİYLE MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 30, Pp,4379-4388

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPTİONAL PROFESSIONALISM AND ATTITUDE TOWARD PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.883
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Egemen HANIMOĞLU  
DESCRIBING THE CHALLENGES FACING THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN OUR SOCIETY CURRENTLY
Sayı 30, Pp,4389-4399

DESCRIBING THE CHALLENGES FACING THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN OUR SOCIETY CURRENTLY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.890
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe OKUYUCU  
BİLECİK KENT HALKININ REKREASYONEL EĞİLİM VE TALEPLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 30, Pp,4400-4410

DETERMINATION OF RECREATIONAL TRENDS AND DEMAND OF BİLECİK CITY PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.863
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Aydın SAĞLIK  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ
Sayı 30, Pp,4411-4427

TECHNOLOGY AND DESING FOR MIDDLE SCHOLL STUDENTS INVESTIGATION OF ACADEMIC SUCCESS BY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.894
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent ATALI ; Muhammet Eyüp UZUNER; Enis ÇOLAK & Betül BAYAZIT  
FARKLI FAKÜLTELERDEN SPOR İLE İLGİLİ DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 30, Pp,4428-4434

EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF THE STUDENTS WHO ARE RELATED TO SPORTS FROM DIFFERENT FACULTIES TOWARDS SPORT (KOCAELİ UNİVERSİTY EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.918
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayhan DAĞDEVİREN ; Mikail KARA & Hüseyin ÖZDEMİR  
ÇAVUNDUR TERMAL KONAKLAMA TESİSLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE DAVRANIŞSAL NİYETLER
Sayı 30, Pp,4435-4442

PERCEIVED SERVICE QUALITY, CUSTOMER SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS IN ÇAVUNDUR THERMAL ACCOMMODATION FACILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.916
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma Kürüm VAROLGÜNEŞ  
HÜZÜN TURİZMİNDE (DARK TOURISM) MABETLEŞME SÜRECİ İLE MEKÂNSAL BELLEĞİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Sayı 30, Pp,4443-4451

RELATIONSHIP BETWEEN SACRALIZATION PROCESS AND SPATIAL MEMORY in DARK TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.920
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe DURGUN KAYGISIZ  
TÜRKİYE’DE YURT İÇİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2006-2018
Sayı 30, Pp,4452-4460

THE RELATIONSHIP BETWEEN DOMESTIC PRODUCER AND CONSUMER PRICES IN TURKEY: 2006-2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.923
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

HASAN AKSOY  
IMPORTANCE OF CELESTIAL ELEMENTS IN PRE-ISLAMIC PERIOD TURKISH COSMOLOGY CONCEPT
Sayı 30, Pp,4461-4468

IMPORTANCE OF CELESTIAL ELEMENTS IN PRE-ISLAMIC PERIOD TURKISH COSMOLOGY CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.928
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil İbrahim ÖZOK & Fuat TANHAN  
KÜLTÜRE DUYARLI HAZIRLANAN STRES AZALTMA PROGRAMINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK UNSURLARI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KARŞILIKLARI
Sayı 30, Pp,4469-4480

MINDFULNESS ELEMENTS IN CULTURALLY RESPONSIVE STRESS REDUCTION PROGRAM AND THE PROVISIONS IN TURKISH CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.933
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sercan ARAS ; Halil AKMEŞE & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
OTEL YÖNETİCİLERİNİN DIŞ KAYNAK KULLANIM ALGILARI: KONYA’DA FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 30, Pp,4481-4488

PERCEPTIONS OF HOTEL MANAGERS FOR OUTSOURCING: A RESEARCH ON 4 AND 5 STAR HOTEL OPERATIONS IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.953
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

H.Seçil FETTAHLIOGLU ; Çetin ÇİLDİR & Cansu BİRİN  
MODERN PAZARLAMANIN SAĞDUYUSU: ALANYAZINDAKİ KAVRAMLARIN BETİMSEL ANALİZİ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ
Sayı 30, Pp,4489-4510

MODERN PAZARLAMANIN SAĞDUYUSU: ALANYAZINDAKİ KAVRAMLARIN BETİMSEL ANALİZİ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.903
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berrin SARITUNÇ  
GENÇLERİN İBADETHANE VE DİN GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ GENEL GÖRÜŞLERİNE AİT BİR DURUM TESPİTİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 30, Pp,4511-4520

A CASE STUDY ON THE YOUNG PEOPLE'S GENERAL VIEWS ON THE PLACE OF WORSHIP AND RELIGION (BURSA PROVINCE CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.950
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir Caner DOĞAN & Ömer UĞUR  
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TEMEL KURULUŞ MANTIĞI ÇERÇEVESİNDE YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİ: FRANSA VE İNGİLTERE ÖRNEKLERİ
Sayı 30, Pp,4521-4531

THE PERSPECTIVE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE FRAMEWORK OF THE BASIC ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN UNION: THE SAMPLES FROM FRANCE AND UNITED KINGDOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.935
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |