INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof. Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hacı ÇİÇEK & Osman KAYA  
EBÛ SA‘D ES-SEMMÂN İSMÂİL VE “EL-MUVÂFAKAT BEYNE EHLİ’L-BEYT VE’S-SAHÂBE” ADLI ESERİ
Sayı 34, Pp,709-721

EBÛ SA’D ES-SEMMÂN İSMAİL AND HIS BOOK CALLED “AL-MUVÂFAQAT BEYNE EHLİ’L-BEYT VE’S-SAHÂBA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1112
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökce YÜCE  
KİTAP OKUMA ORANI İLE OTOMOBİL TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 34, Pp,722-728

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BOOK READING RATIO AND THE AUTOMOBILE PREFERENCES; AN APPLICATION ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1106
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seyhan CANYAKAN  
MÜZİKAL AĞ PERFORMANSI - ONLINE JAMMING: PROBLEM, YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR
Sayı 34, Pp,729-737

MUSICAL NETWORK PERFORMANCE - ONLINE JAMMING: PROBLEM, APPROACH AND APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1107
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esma BİROĞLU  
THE DEPICTION OF VIOLENCE IN SARAH KANE’S CLEANSED: TORTURE AND MUTILATION
Sayı 34, Pp,738-745

THE DEPICTION OF VIOLENCE IN SARAH KANE’S CLEANSED: TORTURE AND MUTILATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1109
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Utku ALTUNÖZ  
TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİLERİ İÇİN BALASSA SAMUELSON HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİK ANALİZİ
Sayı 34, Pp,746-757

VALIDITY OF THE BALASSA-SAMUELSON HYPOTHESIS FOR TURKISH AND SELECTED TURKIC REPUBLIC ECONOMIES BY BOUND TESTING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1111
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KORUMAZ & Şerife AKIL  
TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPI KAVRAMI BAĞLAMINDA AHMET EFENDİ HAMAMI VE ÇEVRESİNİN YENİDEN KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 34, Pp,758-771

ASSESSMENT OF POSSIBILITIES OFTHE REUSEING OF AHMET EFENDI BATH AND IT’S SURROUNDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1155
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül BAYAZIT & Okan Serhat TUNCİL  
ÇOCUKLARA UYGULANAN EĞİTSEL OYUN ÇALIŞMALARININ SOSYAL GELİŞİME ETKİSİ
Sayı 34, Pp,772-778

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME STUDIES TO SOCIAL DEVELOPMENT OF THE CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1130
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif BOYRAZ  
SİYASET KURUMUNUN TÜKETİCİSİ OLARAK SEÇMEN: OY VERME DAVRANIŞININ DİNAMİKLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
Sayı 34, Pp,779-794

"VOTER AS A CONSUMER OF POLITICAL INSTITUTION: THE INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF THE VOTING BEHAVIOR FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMER BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1134
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Atilla AKALIN  
QUINE’IN MONİZMİ VE MODAL DIŞLAYICILIĞI KAPSAMINDA BAĞLILIK KAVRAMI
Sayı 34, Pp,795-800

QUINE’S MONISM AND MODAL ELIMINATIVISM IN THE REALM OF SUPERVENIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1131
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Halil ERZEN  
MEHMET ÂKİF'E GÖRE XX. ASIR'DA İSLÂM TOPLUMU: SAFAHÂT ODAKLI BİR OKUMA
Sayı 34, Pp,801-819

ISLAM SOCIETY IN THE TWENTY CENTURY ACCORDING TO MEHMET AKİF: A READING FOCUSED ON SAFAHÂT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1132
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alper ATEŞ ; Halil SUNAR & Ceyhun Çağlar KILINÇ  
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ
Sayı 34, Pp,820-829

THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN UNIVERSITY LIBRARIES SAMPLE OF SELÇUK UNIVERSITY LIBRARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1133
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

HÜSEYİN ÇALDAK  
İKİ YAŞAM FİLOZOFU DİLTHEY VE GADAMER’DE ANLAMANIN TARİHSELLİĞİ
Sayı 34, Pp,830-841

THE MEANİNG OF HISTORICAL İN TWO LIFE PHILOSOPHERS DILTHEY AND GADAMER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1129
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cengiz AĞ  
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETENEĞİNİN, FİRMANIN DEĞİŞİM SÜRECİNE VE PERFORMANSINA ETKİSİ İLE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN BU ETKİDEKİ ROLÜ
Sayı 34, Pp,842-857

THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY CAPABILITY ON AN ORGANISATION’S CHANGE PROCESS AND PERFORMANCE, AND THE EFFECTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON THAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1150
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevgi Dursun ATEŞ  
İŞÇİNİN İŞE DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
Sayı 34, Pp,858-865

TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT DUE TO ABSENTEEISM OF EMPLOYEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1135
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Artur AYDOGDYYEV & Mustafa KORUMAZ  
KONYA ESKİ ELEKTRİKLİ TRAMVAYLARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRME OLANAKLARI
Sayı 34, Pp,866-876

REFUNCTIONALISATION POSSIBILITIES OF RETIRED KONYA CITY’S TRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1156
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökhan BAK & Alparslan BAK  
OKUYUCULARIN YEREL GAZETELERDE KULLANILAN SLOGAN VE LOGOLARA BAKIŞ AÇISI: ÇORLU YEREL GAZETELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 34, Pp,877-885

VIEW ANGLE OF THE READERS TO THE SLOGAN AND LOGOS USED IN LOCAL NEWSPAPERS: ÇORLU LOCAL NEWSPAPERS EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1136
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra G. KAYGISIZ  
ÖRGÜTSEL BİLGELİK VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 34, Pp,886-900

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL WISDOM AND ORGANIZATIONAL LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1139
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |