INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof. Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Fatmanur GÜVENÇ & Müjdat YEŞİLDAL  
ÖĞRENCİLERİN KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLE KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Sayı 35, Pp,901-913

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER COMPLIANCE SKILLS AND PERSONAL DEVELOPMENT APPROACH AND LIFE SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1151
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif Başak SARIOĞLU  
TÜRKİYE’DE Z KUŞAĞINDA GÖRÜLEN NOMOFOBİ SEVİYESİ: CİNSİYET, ÖĞRENİM DÜZEYİ VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLAR
Sayı 35, Pp,914-927

NOMOPHOBIA LEVEL OF GENERATION Z IN TURKEY: GENDER, EDUCATION AND SOCIO-ECONOMIC STATUS DIFFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1157
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK & Ali KAHRAMANOĞLU  
THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EDUCATION EXPENDITURES AND WELFARE INDEX IN OECD COUNTRIES
Sayı 35, Pp,928-936

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI İLE REFAH ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1158
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Can ATABEY ; Ahmet KOLUMAN & Tolga KAHRAMAN  
GIDA GÜVENLİĞİ VE RİSK DEĞERLENDİRME: KÜRESEL VE ULUSAL BOYUT
Sayı 35, Pp,937-947

FOOD SAFETY AND RISK ASSESSMENT: GLOBAL AND NATIONAL STATUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1163
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehtap ÖZTÜRK & Resul ÖZTÜRK  
AKILLI İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
Sayı 35, Pp,948-957

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SMART BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1161
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zühre Nur PEHLİVAN  
HASAN BEY ZERDABİ VE AZERBAYCAN’DA MATBUAT
Sayı 35, Pp,958-970

HASAN BEY ZERDABİ AND İN AZERBAİJAN PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1159
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |