INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof. Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Şeyma ATICI ; Aleyna KALKAN; Betül Dilşad ERTEKİN & Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 37, Pp,1257-1267

METAPHORICAL PERCEPTION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES FOR POSTGRADUATE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1191
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Soner KÜNÇ ; Süleyman ÇELİK & Safa ACAR  
TARIM SEKTÖRÜNDE DIŞA BAĞIMLILIK: TOHUM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 37, Pp,1268-1276

EXTERNAL DIPENDENCY IN AGRICULTURE SECTOR: AN ESSESMENT ON SEED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1195
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yahya DOĞAR ; Yasin KARACA & Selahattin AKPINAR  
ÇEŞİTLİ GRUPLARIN SPOR BRANŞLARINA DUYDUKLARI İLGİ VE UYGULADIKLARI SPOR BRANŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 37, Pp,1277-1283

COMPARISON OF THE INTEREST OF THE VARIOUS GROUPS TO THE SPORTS BRANCHES AND THE COMPARISON OF THE SPORTS APPLICATIONS (EXAMPLE OF KAHRAMANMARAS PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1197
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hadise Betül SOYLU  
AHLAKIN DİNİ TEMELİ
Sayı 37, Pp,1284-1285

RELIGIOUS BASIS OF ETHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1202
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Samuray Hakan BULUT  
BİTKİSEL YAĞLAR HAKKINDA GASTRONOMİK BİR ÇALIŞMA: ZEYTİNYAĞI
Sayı 37, Pp,1286-1291

A GASTRONOMIC ANALYSIS OF VEGETABLE OILS: THE CASE OF OLIVE OIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1211
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül ATA  
İSLAM HUKUKUNA GÖRE BOŞANMA SONRASI NAFAKA VE MANEVİ TAZMİNAT
Sayı 37, Pp,1292-1307

ALIMONY AND SOLATIUM AFTER THE DIVORCEMENT IN TERMS OF ISLAMIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1206
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Eyyup Serkan ÖNCEL  
ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE FELSEFE
Sayı 37, Pp,1308-1316

CRITICAL THINKING AND PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1215
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Niyazi ÜNAL  
HANEFİ- MATÜRİDİ ALİMLERİNE GÖRE ŞEFAAT KİTABI
Sayı 37, Pp,1317-1319

INTERCESSION ACCORDING TO HANEFI- MATURIDI SCHOLARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1205
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah TARINÇ ; Gülsün YILDIRIM & Ceyhun Çağlar KILINÇ  
HOLSERV ÖLÇEĞİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 37, Pp,1320-1332

A RESEARCH ON THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN HOTEL FACILITIES WITH THE HOLSERV SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1196
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mahmut ATA  
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SEÇMELİ HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE TEZAHÜRÜ/YANSIMASI BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA (ADANA - YÜREĞİR ÖRNEĞİ)
Sayı 37, Pp,1333-1342

ELECTIVE COURSES IN SECONDARY EDUCATION. A RESEARCH IN THE CONTEXT OF THE TEACHING / REFLECTION ON THE STUDENTS OF MUHAMMED (sav) LIFE COURSE (ADANA - YÜREĞİR SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1214
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Somayyeh RADMARD & Özge Zeynep ATİK  
EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME FAALİYETLERİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SÜRECE UYUMUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Sayı 37, Pp,1343-1361

DIGITALIZATION ACTIVITIES IN EDUCATION AND AN INVESTIGATION ON EDUCATIONAL MANAGERS’ CONSISTENCY TO THE PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1200
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İdiris DEMİREL  
KÜRESEL KAPİTALİZM VE MEDYALAR ÜZERİNE FELSEFÎ VE SİYASÎ DÜŞÜNCELER
Sayı 37, Pp,1362-1369

PHILOSOPHICAL AND POLITICAL CONSIDERATIONS ON GLOBAL CAPITALISM AND MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1204
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkut BOLAT ; Özkan AYVAZ & Eray YURTSEVEN  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Sayı 37, Pp,1370-1375

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING INTERNET ADDICTION IN HEALTHCARE WORKERS BY LOGISTIC REGRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1220
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şeyma DUR & Cengiz AKÇAY  
SINIF ÖĞRETMENLERİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ
Sayı 37, Pp,1376-1396

RELATIONSHIP BETWEEN WORK-LIFE BALANCE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION IN CLASS TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1219
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özge Nilay Erbalaban GÜRBÜZ  
CHARLES ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİNDE EMEK, ÇALIŞMA VE YABANCILAŞMA KAVRAMLARININ ELEŞTİREL ÇÖZÜMLEMESİ
Sayı 37, Pp,1397-1405

CRITICAL ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF LABOR, WORK AND ALIENATION IN CHARLES DEAD OR LIVE FILM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1218
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Samuray Hakan BULUT  
TEORİK GASTRONOMİ KAVRAMLARI: BUĞDAY, EKMEK, KRUVASAN
Sayı 37, Pp,1406-1414

CONCEPTS OF THEORETICAL GASTRONOMY: WHEAT, BREAD, CROISSANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1212
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cengiz AKÇAY & Cansu ÇALIK  
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MESLEKİ BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 37, Pp,1415-1433

THE EFFECT OF PROFESSIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON TEACHERS' BURNOUT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1223
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yılmaz AKDEMİR & İbrahim Halil KAYA  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNE
Sayı 37, Pp,1434-1456

A STUDY ON COMPOUND VERBS İN OLD ANATOLIAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1221
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |