INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İLHAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2016
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ercan OKTAY ; Hakan CANDAN & Arzu MALTAŞ EROL  
TARIM REFORMU UYGULAMALARININ GÖÇ VE KENTLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ: KARAMAN ÖRNEĞİ
Sayı 4, Pp,1-15

THE EFFECT OF AGRARIAN REFORMS ON MIGRATION AND URBANIZATION: KARAMAN CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.13
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ANTEPLI & Ali Rıza AĞ  
12 NO’LU GELİR VERGİSİ STANDARDINA GÖRE KIDEM TAZMİNATI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Sayı 4, Pp,16-23

ACCORDING TO THE No. 12-INCOME TAXES STANDARD SEVERANCE PAY AND ACCOUNTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.14
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ÖZÇALICI  
DESIGNING AND IMPLEMENTING GREY RELATIONAL ANALYSIS FUNCTION USING MATLAB
Sayı 4, Pp,24-31

DESIGNING AND IMPLEMENTING GREY RELATIONAL ANALYSIS FUNCTION USING MATLAB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.16
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halim Emre ZEREN ; Eren Alper YILMAZ & Melek YARDIMCIOĞLU  
KAMU YÖNETİMİNDE ETİK ALGISI: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMASI
Sayı 4, Pp,32-46

PERCEPTION OF ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION:AYDIN METROPOLITAN MUNICIPALITY APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.15
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU  
TÜRKİYE’DE ÇEVRE SORUNLARI ve YEREL YÖNETİMLER
Sayı 4, Pp,47-56

ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.17
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |