INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Esra SARIKEÇE & Ercan ÖGE  
YETENEK YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR İLAÇ İŞLETMESİNDE UYGULAMA
Sayı 40, Pp,1889-1898

EFFECT OF TALENT MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON CEASE INTENT OF EMPLOYMENT APPLICATION IN A PHARMACEUTICAL ENTERPRISE IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1293
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şule EGÜZ & Erol KOÇOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL KONULARA KARŞI GÖSTERDİKLERİ DUYARLILIKLAR VE KÜRESEL EĞİTİM ALGILARI
Sayı 40, Pp,1899-1914

SENSITIVITY OF THE TEACHER CANDIDATES TOWARD GLOBAL PROBLEMS AND PERCEPTIONS OF GLOBAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1291
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahman Yağmur TOPRAKLI  
YENİ BOLU ADLİYESİ MİMARİ TASARIMI SÜRECİNDE DEĞER YÖNETİMİ UYGULAMALARI
Sayı 40, Pp,1915-1928

VALUE MANAGEMENT APPLICATIONS IN THE NEW BOLU COURTHOUSE ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1290
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ferdane SIĞIRCI  
MÜGE İPLİKÇİ’NİN “YALANCI ŞAHİT” ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 40, Pp,1929-1940

MÜGE İPLİKÇİ'S A REVIEW ON THE NOVEL "FALSE WITNESS"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1295
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap SARIBAŞ  
KONUŞMA DİLİ VE DİYALEKT ÇEVİRİSİ: “ÖLMEZ OTU” ÖRNEĞİ
Sayı 40, Pp,1941-1946

TRANSLATION OF COLLOQUIAL LANGUAGE AND DIALECTS: AS AN ILLUSTRATION OF “THE UNDYING GRASS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1302
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ertuğrul GÜREŞCİ  
GÜNÜMÜZ BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE’DE KIRSAL GÖÇÜN BİR SORUN OLMA ALGISI
Sayı 40, Pp,1947-1954

THE PERCEPTION THAT IS A PROBLEM OF RURAL MIGRATION IN TURKEY WITH TODAY'S PERSPECTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1232
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlknur KUMRAL & Recep Cengiz AKÇAY  
HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZİ (HBOM) ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (İSMEK ÖRNEĞİ)
Sayı 40, Pp,1955-1970

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFELONG LEARNING COMPETENCIES AND SUBJECTIVE WELL-BEING OF LIFE LONG LEARNING CENTER (HBOM) TRAINEES (ISMEK EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1301
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmet OSMANOĞLU  
THREE BUILDINGS IN ISTANBUL IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Sayı 40, Pp,1971-1983

THREE BUILDINGS IN ISTANBUL IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1298
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mesude Süreyya BARUTCUOĞLU & Recep Cengiz AKÇAY  
HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZİ (HBOM) ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ İLE GENEL ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (İSMEK ÖRNEĞİ)
Sayı 40, Pp,1984-2004

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFELONG LEARNING COMPETENCIES AND GENERAL SELF-EFFICIENCY OF LIFE LONG LEARNING CENTER (HBOM) STUDENTS (ISMEK EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1299
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıfat İRAZ & Yasin Tolga YALÇIN  
KOBİ’LERDE KRİZ DÖNEMLERİNDE İTİBAR YÖNETİMİ ALGISININ İNCELENMESİ: KONYA İMALAT SANAYİSİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 40, Pp,2005-2015

INVESTIGATION OF PERCEPTION OF REPUTATION MANAGEMENT IN CRISIS PERIODS IN SMES; AN APPLICATION IN KONYA MANUFACTURING INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1307
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Simge AKSU  
K VE Z KUŞAĞININ SİYASİ SEÇİM KAMPANYALARINA YÖNELİK GÜVENİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
Sayı 40, Pp,2016-2025

A STUDY ABOUT K AND Z GENERATION’S TRUST IN POLITICAL ELECTION CAMPAIGNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1311
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Birol TEMEL  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN YETERLİLİĞİNİN; MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 40, Pp,2026-2038

QUALITY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAININGS; INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF OCCUPATIONAL DISEASES AND PREVENTION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1317
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kısmet DELİVELİ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DUYGU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERE SUNDUKLARI EĞİTİMSEL HİZMETLER
Sayı 40, Pp,2039-2056

EDUCATIONAL SERVICES OF CLASS TEACHERS FOR EMOTIONAL BEHAVIOR DISORDERS STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1319
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih DİREN & Hakan KÖR  
SİBER ZORBALIK DAVRANIŞININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI: SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU VE OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sayı 40, Pp,2057-2065

INVESTIGATION OF CYBER BULLYING BEHAVIOR ON UNIVERSITY STUDENTS: SUNGURLU VOCATIONAL HIGH SCHOOL AND OSMANCIK ÖMER DERİNDERE VOCATIONAL HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1310
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süreyya YILMAZ & Gülçin GÜRHAN ARCASOY  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 40, Pp,2066-2087

RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL SILENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1309
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hayriye BİLGİNER  
DİL ÖĞRETİMİNDE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ALGILARININ ÖLÇÜMÜ
Sayı 40, Pp,2088-2102

MEASUREMENT OF PREPARATORY CLASS STUDENTS' PERCEPTIONS ON TEACHER EVALUATION PROCESSES IN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1333
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim EYİ & Banu Yeşim BÜYÜKAKINCI  
NANOMATERYALLER: ÇALIŞANLAR İÇİN MESLEKİ AÇIDAN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ Mİ?
Sayı 40, Pp,2103-2110

NANOMATERIALS: OCCUPATIONALLY HEALTHY AND SAFE FOR WORKERS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1322
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül Dilşad ERTEKİN & Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM LİTERATÜRÜNDEKİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINA YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Sayı 40, Pp,2111-2124

AN OVERVIEW OF POSTGRADUATE THESES WITHIN THE FIELD OF ILLUSTATION CHILDREN BOOKS AT EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1324
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esma ERDOĞAN & Pınar ACAR  
CAM TAVAN SENDROMU BAĞLAMINDA KADIN VE İŞ YAŞAMI: EĞİTİM SEKTÖRÜNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 40, Pp,2125-2134

WOMEN AND BUSINESS LIFE IN THE CONTEXT OF GLASS CEILING SYNDROME: A QUALITATIVE RESEARCH IN THE EDUCATION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1330
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nilay GEMLİK ; Ali ARSLANOĞLU ; Merve GÜN & Ümit ASLAN  
HASTANE YÖNETİCİLERİNİN YEŞİL HASTANE FARKINDALIĞI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 40, Pp,2135-2144

A QUALITATIVE RESEARCH ON GREEN HOSPITAL AWARENESS OF GREEN HOSPITAL MANAGERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1306
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağlar DEMİR  
İKİ FARKLI KÜLTÜRÜN FEMİNİST YAZARLARI, EMİNE SEMİYE VE VİRGİNİA WOOLF’UN KADIN HAKLARI VE KADINLARIN EĞİTİMİNE KATKISI
Sayı 40, Pp,2145-2148

CONTRIBUTION OF THE FEMINIST WRITERS OF TWO DIFFERENT CULTURES, EMINE SEMIYE AND VIRGINIA WOOLF, TO WOMEN RIGHTS AND WOMEN’S EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1323
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ümit AKIN  
AZERBAYCAN MUHACERET ŞAİRLERİNDEN KERİM YAYCILI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 40, Pp,2149-2168

A STUDY ON KERIM YAYCILI, ONE OF AZERBAIJANI IMMIGRATION POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1315
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

E.Ceylan ÜNAL AKBULUT  
PİYANO BAŞLANGIÇ ESERLERİNDE BATI VE TÜRK BESTECİLERİNİN EŞ STİL YAKLAŞIMLARI
Sayı 40, Pp,2169-2176

THE IDENTICAL STYLES OF WESTERN AND TURKISH COMPOSERS’ IN ELEMENTARY PIANO PIECES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1316
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İdiris DEMİREL  
BATI SİYASET DÜŞÜNCESİNDE MEKÂN FELSEFELERİ VE VIRGINIA WOOLF’UN ‘KENDİNE AİT BİR ODA’SI
Sayı 40, Pp,2177-2183

SPACE PHILOSOPHIES IN WESTERN POLITICAL THOUGHT AND VIRGINIA WOOLF’S ‘A ROOM OF ONE’S OWN’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1304
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zekeriya ŞAHİN  
KÜRESEL TEKNOLOJİ, YÖNETİCİLERİN İNOVASYON SÜRECİNİ YÖNETME TARZI VE İŞLETMELERİN PERFORMANSI İLİŞKİSİ
Sayı 40, Pp,2184-2196

THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL TECHNOLOGY THE MANAGERS 'STYLE OF MANAGING THE INNOVATION PROCESS AND THE PERFORMANCE OF BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1305
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |