INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hakan CANDAN & Habibe KULLE  
İMAM GAZALİ VE SABRİ FEHMİ ÜLGENER’İN MELAMİLİĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ
Sayı 41, Pp,2197-2205

THE ASSESSMENTS OF IMAM GAZALI AND SABRI FEHMI ULGENER ON MELAMI CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1303
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahu BOZKURT & A. Yağmur TOPRAKLI  
KALİTE FONKSİYON YAYILIMI: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR LİTERATÜR TARAMASI
Sayı 41, Pp,2206-2221

QUALİTY FUNCTİON DEPLOYMENT: A LITERATURE REVİEW FOR CONSTRUCTİON FİELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1292
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe YAVUZ & Rıfat İRAZ  
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN YENİLİKÇİLİK YETENEĞİNE ETKİSİ BİR BANKANIN KONYA ŞUBELERİNDE ÖRNEK UYGULAMA
Sayı 41, Pp,2222-2231

THE EFFECT OF THE STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON THE INNOVATION CAPABILITY OF THE COMPANIES: A CASE STUDY IN THE KONYA BRANCHES OF A BANK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1320
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif ERTEM AKBAŞ ; Murat CANCAN & Ceren GÜRBÜZ  
KADIN AKADEMİSYENLERİN GÖZÜNDEN, KADIN AKADEMİSYEN OLMAK SORUNLARINA UFAK BİR DOKUNUŞ: EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 41, Pp,232-2245

A SMALL TOUCH TO THE DIFFICULTIES OF BECOMING A FEMALE ACADEMICIAN FROM THE EYES OF FEMALE ACADEMICS: THE CASE OF THE FACULTY OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1325
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihan DÖNMEZ  
ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA YAYIN AKIŞI STRATEJİLERİ VE SÜPER METİN ANALİZLERİ
Sayı 41, Pp,2246-2275

BROADCAST STRATEGIES AND SUPER TEXT ANALYSIS IN NATIONAL TELEVISION CHANNELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1308
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rüveyda AYDIN & Pınar ACAR  
İŞVEREN MARKASI ÜZERİNE NİTEL BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Sayı 41, Pp,2276-2286

A QUALITATIVE FIELD RESEARCH ON EMPLOYER BRANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1327
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Ulvi ÖZBEY & Pınar TOKLAR  
AVRUPA ÜNİVERSİTELERİNDE MİSYOLOJİ BÖLÜMÜ VE TÜRKİYE’DEKİ İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE BİR DİSİPLİN OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİ
Sayı 41, Pp,2287-2299

THE DEPARTMENT OF MISSIOLOGY AT EUROPEAN UNIVERSITIES AND APPLICABILITY AS A DISCIPLINE IN THEOLOGY FACULTIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1329
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fikret ALINCAK & Uğur ABAKAY  
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULUNUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 41, Pp,2300-2308

EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1334
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan ARIDEMİR & Hacer ZORLU UĞUR  
1831-1841 MISIR SORUNU’NUN DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİNE VE TÜRK BOĞAZLARINA ETKİSİ
Sayı 41, Pp,2309-2330

THE EFFECT OF THE EGYPT ISSUE (1831-1841) ON EASTERN MEDITERRANEAN GEOPOLITICS AND THE TURKISH STRAITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1335
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Suzan ÇAKIR & Süleyman GÖKSOY  
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIĞI İLE SINIF İÇİ ÇATIŞMA YAŞAMA NEDENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 41, Pp,2331-2338

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAUSES OF IN-CLASS CONFLICTS EXPERIENCE AND STUDENTS AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS’ COMMITMENT TO THEIR SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1328
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rasim SOYLU  
ERGİN İNAN RESİMLERİNDE TASAVVUF İMGELERİ
Sayı 41, Pp,2339-2347

THE IMAGE OF SUFISM IN ERGİN İNAN'S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1346
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ferit DİNÇER  
EBÛ HAMİD MUHAMMED EL-GAZZÂLÎ’YE GÖRE MUHASEBE VE MURAKABE
Sayı 41, Pp,2348-2358

ACCOUNTING AND AUDITING ACCORDING TO ABU HAMID MUHAMMAD AL-GHAZZALI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1337
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed Fatih ARSLANHAN  
M. ZEKİ DUMAN’IN KUR’AN-I KERİM VE TIBBA GÖRE TÜP BEBEK GÖRÜŞÜ
Sayı 41, Pp,2359-2367

M. ZEKI DUMAN’S VIEW ABOUT IN VITRO FERTILIZATION ACCORDING TO QUR’AN AND MEDICINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1349
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |