INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Yeliz YEŞİL  
ANALYZING THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TRAINING ACTIVITIES IN TERMS OF ORGANIZATIONS
Sayı 42, Pp,2368-2377

ANALYZING THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TRAINING ACTIVITIES IN TERMS OF ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1345
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya SÖNMEZ  
TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE ÇEVRE TEMALI TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Sayı 42, Pp,2378-2383

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL THEMED THESES IN COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1336
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sabahattin KAPLAN  
SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK YÖNETİM KARARLARINA VE İŞLETME KARLILIĞINA ETKİLERİ
Sayı 42, Pp,2384-2398

THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON STRATEGIC MANAGEMENT DECISIONS AND BUSINESS PROFITABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1321
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlem MERNEKLİ & İshak AYDEMİR  
KAMUDA TASFİYE YOLUYLA SATIŞLARDA MÜŞTERİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
Sayı 42, Pp,2399-2413

FACTORS DETERMINING CUSTOMERS’ PURCHASING CHOICES IN PUBLIC SALES THROUGH LIQUIDATION PROCESS: THE EXAMPLE OF MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1326
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cemile Nihal YURTSEVEN & Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN  
SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SPOR MERKEZLERİNDE ÖRNEK UYGULAMA
Sayı 42, Pp,2414-2419

EVALUATION OF THE EFFECT OF SPORT ON LIFE SKILLS: SAMPLE APPLICATION IN SPORT CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1347
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saman HSHEMIPOUR  
İNGİLİZ EDEBİYATINDA EDEBİ NESİR
Sayı 42, Pp,2420-2426

GENRES OF PROSE IN ENGLISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1314
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rozi MİZRAHİ & İlkcan ŞAŞAL  
HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE KULLANILMASI: PLASTİK BORU ÜRETİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 42, Pp,2427-2445

USING THE TARGET COSTING METHOD IN NEW PRODUCT DEVELOPMENT: AN APPLICATION IN PLASTIC PIPES PRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1339
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mesut BİLGİNER  
ÜLKEMİZDE TASARIMA VERİLEN DESTEKLER VE TASARIMDA VİZYON ARAYIŞLARIMIZ
Sayı 42, Pp,2446-2457

SUBVENTIONS PROVIDED TO DESIGN AND THE SEARCH OF VISION REGARDING THE FUTURE OF DESIGN IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1332
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlyas TOPÇU  
ADNAN MENDERES’İN GÖZÜNDEN İSTANBUL VE ANKARA OLAYLARI
Sayı 42, Pp,245-2469

ISTANBUL AND ANKARA EVENTS IN THE EYES OF ADNAN MENDERES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1354
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap SARIBAŞ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VEBA HASTALIĞI VE KOLEKTİF BİLİNÇ: “ÇAĞIMIZIN VEBASI” SÖYLEMİNİN KÖKENLERİ
Sayı 42, Pp,2470-2485

PLAGUE AND COLLECTIVE CONCIOUSNESS FROM PAST TO PRESENT: THE ORIGINS OF THE “THE PLAGUE OF OUR AGE” DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1355
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meltem ÖZEREN & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
TURİZM PAYDAŞLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA ENGELLİ TURİZMİ: KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 42, Pp,2486-2499

DISABLED TOURISM FROM THE VIEWS OF TOURISM STAKEHOLDERS: THE CASE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1357
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat DERİN ; Metin Gani TAPAN & Hamdullah MUTLU  
KURUM BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARDA BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİ VE BAĞLANMAYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR
Sayı 42, Pp,2500-2508

ATTACHMENT PATTERNS IN CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE AND PROBLEMS RELATED TO ATTACHMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1363
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kısmet DELİVELİ  
LİSANS DÜZEYİNDE UYGULAMALI KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ MODELİNİN ÇIKTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 42, Pp,2509-2525

A CASE STUDY FOR EVALUATING THE OUTPUTS OF THE APPLIED INCLUSIVE EDUCATION MODEL AT THE UNDERGRADUATE LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1351
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çiğdem Müge HAYLI  
NURSING and TECHNOLOGY
Sayı 42, Pp,2526-2529

NURSING and TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1367
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan BİLİR & Oğuzkağan KANLIDERE  
BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA: OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ
Sayı 42, Pp,2530-2542

AN APPLICATION ON BORSA ISTANBUL: OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1359
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Naci Atalay DAVUTOĞLU & Birol AKGÜL  
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNİN (SANAYİ 4.0) OLUŞUM SÜRECİNDE ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN YAPISINDAKİ DEĞİŞİM VE OLASI YENİ ÜRETİM FAKTÖRLERİ
Sayı 42, Pp,2543-2558

THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF FACTORS OF PRODUCTION IN THE FORMATION PROCESS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (INDUSTRY 4.0) AND POSSIBLE NEW FACTORS OF PRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1370
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice GÜZEL & Süleyman ERTEKİN  
LİSELERDEKİ FİZİK DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIM DÜZEYİ ( KONYA İLİ ÖRNEĞİ )
Sayı 42, Pp,2559-2575

SMART BOARD USAGE LEVEL IN HIGH SCHOOL PHYSICS COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1382
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aykut KÜÇÜKPARMAK  
FUAT SEZGİN'İN BATI MERKEZLİ BİLİM TARİHİ ELEŞTİRİSİ
Sayı 42, Pp,2576-2585

FUAT SEZGİN’S CRİTİCSM OF WEST CENTERED HISTORY OF SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1366
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan CANDAN & Ali TOSUN  
GENÇLİĞİN SİYASAL KATILIMA İLİŞKİN ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 42, Pp,2586-2599

PERCEPTION OF YOUTH ON POLITICAL PARTICIPATION: A SAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1350
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

M. Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ÇALGI VE MÜZİKSEL İŞİTME DERSİ BAŞARILARININ SINIF DÜZEYİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 42, Pp,2600-2607

A COMPARISON ABOUT SUCCESS ON PIANO, INSTRUMENT AND MUSICAL HEARING CLASSES OF THE CANDIDATE MUSIC TEACHERS ACCORDING TO THE CLASS LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1360
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vesile ŞEMŞEK  
HOŞGÖRÜ PEYGAMBERİNİN HOŞ GÖRMEDİĞİ HUSUSLAR VE TAHAMMÜL SINIRI
Sayı 42, Pp,2608-2617

THE TOLERANCE OF PROPHET MUHAMMED AND HIS TOLERANS LIMITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1383
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selçuk ŞİMŞEK  
HAYAT VE SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ FİNANSAL OKURYAZARLIK BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK DURUM İNCELENMESİ
Sayı 42, Pp,2618-2632

AN INVESTIGATION INTO FINANCIAL LITERACY SKILLS IN LIFE SCIENCES AND SOCIAL STUDIES PROGRAMS AND COURSE BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1353
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ferit ÇOBANOĞLU & Halil İbrahim YILMAZ  
TÜRKİYE’DE YILLIK HANEHALKI KULLANILABİLİR GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ
Sayı 42, Pp,2633-2646

MEASUREMENT OF ANNUAL HOUSEHOLD DISPOSABLE INCOME INEQUALITY IN TURKEY NGİLİZCE BAŞLIK (BÜYÜK HARF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1374
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ece Merve YÜCEER & Turan SAĞER  
SEÇİLİ ARMONİ KİTAPLARININ KONSONANS KAVRAMINI ELE ALIŞLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 42, Pp,2647-2655

COMPARISON OF THE SELECTED HARMONY BOOKS BASED ON THEIR APPROACHES TO THE NOTION OF CONSONANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1414
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet UZUNKAYA & Hatice GÜZEL  
ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA, ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ
Sayı 42, Pp,2656-2667

THE INFLUENCE OF THE COMMON KNOWLEDGE CONSTRUCTION MODEL BASED SCIENCE EDUCATION ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS, CRITICAL THINKING SKILLS AND CONCEPTUAL UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1395
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ufuk Özen BAYKENT  
ANTİKÇAĞ’DA VE ORTAÇAĞ’DA RUH YAKLAŞIMLARI
Sayı 42, Pp,2668-2674

THE APPROACHES TO SOUL IN ANTIQUITY AND MEDIEVAL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1397
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neslihan ÇETİNKAYA & Dudu ŞAHİN  
OTEL İŞLETMESİ ÇALIŞANLARININ RETORİK SÖYLEM ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 42, Pp,2675-2684

A RESEARCH TO DETERMINE THE RHETORIC DISCOURSE PERCEPTIONS OF EMPLOYEES IN HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1361
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şengül YALÇINKAYA & Havva Beril BAL  
CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIK MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: KARABÜK YENİŞEHİR SİNEMASI
Sayı 42, Pp,2685-2692

SUSTAINABILITY OF REPUBLICAN PERIOD ARCHITECTURAL HERITAGE: KARABUK YENISEHIR CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1418
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih DİREN & Cavit YAVUZ  
MİCHAEL HANEKE SİNEMASINDA TELEVİZYON ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA BUZLAŞMA ÜÇLEMESİ (YEDİNCİ KITA, BENNY’NİN VİDEOSU, TESADÜFÎ BİR KRONOLOJİNİN 71 PARÇASI) FİLMLERİNİN ANALİZİ
Sayı 42, Pp,2693-2699

ANALYSIS OF FILMS OF NIVATION TRIPLET A PART OF TELEVISION CRITISIM IN MICAHEL HANEKE CINEMA ( SEVENTH CONTINENT, BENNY’S VIDEO, 71 PART OF INCIDENTAL CHRONOLGY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1411
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre TÜREGÜN  
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 42, Pp,2700-2707

EVALUATION OF ATTITUDES OF DUZCE UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS SPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1396
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saman HSHEMIPOUR  
J. M. COETZEE’S FICTIONS OF FRAGMENTATION: A LITERARY OEUVRE BY ACCENTUATING WAITING FOR THE BARBARIANS
Sayı 42, Pp,2708-2715

J. M. COETZEE’NİN FRAGMENTASYON KURGULARI: BARBARLARI BEKLERKEN ÜZERİNE EDEBİ ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1398
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat YORULMAZ & Serdar ALNIPAK  
GEMİ YÖNETİMİ VE GEMİ MAKİNELERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAKLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 42, Pp,2716-2724

DETERMINATION OF THE CONTROL LOCUS OF THE STUDENTS OF THE SHIP MANAGEMENT AND SHIP MECHANICS FIELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1375
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şengül CAN  
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLİMLER ALANINDA YAPILAN META-ANALİZ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
Sayı 42, Pp,2725-2741

AN ANALYSIS OF CONTENTS FOR THE META-ANALYSIS STUDIES IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1415
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arcan AYDEMİR  
YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİNE ODAKLANAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ
Sayı 42, Pp,2742-2752

ANALYSIS OF STUDIES FOCUSED ON EDUCATIONAL PHILOSOPHY OF ADMINISTRATOR, TEACHER AND TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1412
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuba BÜLBÜL BAHTİYAR & Esra YALDIZ  
KEMAL SUNAL FİLMLERİNDEN ŞAŞKIN DAMAT (1975) FİLMİNİN MEKÂNSAL ÖZELLİKLERİNİN SİNEMA VE MİMARLIK ARA KESİTİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 42, Pp,2753-2767

EVALUATION OF THE SPATIAL CHARACTERISTICS REGARDING SASKIN DAMAT (1975) BY KEMAL SUNAL IN THE INTERSECTION OF CINEMA AND ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1413
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süreyya YILMAZ & Permin GÖRECEK  
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ
Sayı 42, Pp,2768-2779

ORGANIZATIONAL CONFLICT MANAGEMENT AND STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1419
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Metin BAŞ  
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST UYGULAMASI
Sayı 42, Pp,2780-2789

FINANCIAL PERFORMANCE WITH GREY RELATIONAL ANALYSIS: BIST APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1434
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman KAYA  
TEVBE SURESİ, 9/60. AYET BAĞLAMINDA ZEKÂTIN SARF YERLERİNDEN MÜELLEFE-İ KULUB ÖRNEĞİ
Sayı 42, Pp,2790-2801

MUELLEF-I KULUB SAMPLE AS ONE OF THE RECEIVING ZEKAT IN CONTEXT OF THE TEVBE SURE 9/60
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1445
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlknur BAYTAR & Nezir TEMUR  
EDEBÎ ÇEVİRİ VE MİZAH: BRIDGET JONES'S DIARY ADLI ESERİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN MİZAH UNSURLARININ AKTARIMI AÇISINDAN ANALİZİ
Sayı 42, Pp,2802-2822

LITERARY TRANSLATION AND HUMOUR: THE ANALYSIS OF TURKISH TRANSLATION OF BRIDGET JONES'S DIARY IN TERMS OF THE TRANSFER OF ELEMENTS OF HUMOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1417
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman ÖZDERİN  
Bir Yöntem Önerisi Kapsamında: GRAFİK SANATLARDA TEMEL SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE “ANALİTİK DÜŞÜNME VE SİSTEMATİK BİÇİMLENDİRME”
Sayı 42, Pp,2823-2847

A Training Method Recommendation in Terms of Ideal Principles: “ANALYTICAL THINKING AND SYSTEMATIC DESIGNING IN BASIC ART AND DESIGN TRAINING IN GRAPHICAL ARTS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1431
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TUNCER & Melih DİKMEN  
BURNS DEPRESYON ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 42, Pp,2848-2857

THE RELIABILITY AND VALIDITY OF TURKISH FORM OF THE BURNS DEPRESSION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1429
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlkim MARKOÇ  
THE SECOND MIGRATION OF POVERTY: FIKIRTEPE, ISTANBUL
Sayı 42, Pp,2858-2868

TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN İKİNCİ GÖÇÜ: FİKİRTEPE, İSTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1422
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aykut TOSUN ; Asiye YÜKSEL; C. Gazi UÇKUN & Barış DEMİR  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM FARKINDALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 42, Pp,2869-2874

INVESTIGATION OF FIRST AID AWARENESS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1432
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU ;Gül ÇIKMAZ & Nur Banu ATEŞ  
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE NOMOFOBİ’NİN AKADEMİK ERTELEMEYE ETKİSİ
Sayı 42, Pp,2875-2896

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ADDICTION AND NOMOPHOBIA ON ACADEMIC PROCRASTINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1372
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |