INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ukbe UÇAR & Figen BALO  
IDEAL COOKING OIL SELECTION UNDER ETHICAL CRITERIA WITH HIERARCHICAL WEIGHTING MODEL
Sayı 44, Pp,3280-3283

IDEAL COOKING OIL SELECTION UNDER ETHICAL CRITERIA WITH HIERARCHICAL WEIGHTING MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1531
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güler ERTAŞ & SULTAN GEDİK GÖÇER  
GİRİŞİMCİLİĞİN SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ VE ETKİSİ
Sayı 44, Pp,3284-3291

THE IMPORTANCE AND EFFECT ON ENTREPRENEURSHIP IN CIVIL AVIATION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1532
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şerife GÜZEL & Şebnem ASLAN  
"MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM" FİLMİNİN TEMATİK İNCELEMESİ
Sayı 44, Pp,3292-3299

THEMATIC ANALYSIS OF THE MOVIE OF "MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1527
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre TÜREGÜN  
GENÇ MASA TENİSİ SPORCULARININ SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI
Sayı 44, Pp,3300-3306

ATTITUDES OF YOUNG TABLE TENNIS ATHLETES ABOUT SPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1520
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selda IŞKIN & Bahar GÜDEK  
YETİŞKİN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN PİYANO ÇALIŞMA KİTAPLARI
Sayı 44, Pp,3307-3322

PIANO STUDY BOOKS USED IN ADULT MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1529
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yavuz ÇETİN & Asuman Seda SARACALOĞLU  
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ ve GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI ÜNİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 44, Pp,3323-3331

AN EVALUATION OF THE ECOSYSTEM ECOLOGY AND CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS UNIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1515
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Htet MYAT AUNG  
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI: AB VE TÜRKİYE ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Sayı 44, Pp,3332-3341

RENEWABLE ENERGY POLICIES FOR SUSTAINABLE BUSINESS: COMPERATIVE STUDY BETWEEN EU AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1514
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fethi KAYALAR  
SOCIOTROPIC TEACHERS VS AUTONOMIC TEACHERS IN TEACHER-STUDENTS RELATIONSHIP IN CLASSROOM ENVIRONMENT
Sayı 44, Pp,3342-3348

SOCIOTROPIC TEACHERS VS AUTONOMIC TEACHERS IN TEACHER-STUDENTS RELATIONSHIP IN CLASSROOM ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1465
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Azer Banu KEMALOĞLU  
THE REFLECTIONS OF ANZAC SPIRIT AND NATIONAL IDENTITY IN BRUCE SCATES’S NOVEL: ON DANGEROUS GROUND, A GALLIPOLI STORY
Sayı 44, Pp,3349-3352

THE REFLECTIONS OF ANZAC SPIRIT AND NATIONAL IDENTITY IN BRUCE SCATES’S NOVEL: ON DANGEROUS GROUND, A GALLIPOLI STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1549
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan HACICAFEROĞLU & Okan BAKIRCI  
SPORCU ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ; FUTBOL SPOR DALI ÖRNEĞİ
Sayı 44, Pp,3353-3360

EXAMINING EFFECTIVE COMMUNICATION LEVELS OF STUDENT ATHLETES: A SAMPLE ON FOOTBALL AS AN SPORTS BRANCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1550
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bünyamin DURANOĞLU & Cavit YAVUZ  
TÜRKİYE'DE KISA FİLMLERİN ÜRETİM VE DOLAŞIM İMKÂNLARINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Sayı 44, Pp,3361-3369

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE SHORT FILM PRODUCTION AND DISTRIBUTION FACILITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1535
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet VURAL & Mustafa ÖZDAL  
DİZ İZOKİNETİK H/Q ORANLARI İLE BACAK STATİK VE DİNAMİK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELEMESİ
Sayı 44, Pp,3370-3375

INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN ISOKINETIC H/Q RATIOS AND STATIC-DYNAMIC LEG STRENGTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1541
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim ÜNER & Banu Hatice GÜRCÜM  
E-TEKSTİL TASARIMINDA TEKNİK NAKIŞ UYGULAMALARI VE İLETKEN İPLİKLER
Sayı 44, Pp,3376-3388

APPLICATIONS OF TECHNICAL EMBROIDERY AND CONDUCTIVE YARNS IN E-TEXTILE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1536
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güneş AÇIKGÖZ ; İlyas KÜÇÜK; Berna HAMAMCI & Abdullah DADAK  
HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI İSTİSMARINA VE İHMALİNE BAKIŞ AÇILARI
Sayı 44, Pp,3389-3394


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1545
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül DEMİR  
SOSYOLOJİK AÇIDAN EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN “ENGELLİ VE AİLE” İLİŞKİSİNDEKİ ROLÜ
Sayı 44, Pp,3395-3405

THE SOCIOLOGICAL ROLE OF HOME-CARE SERVICES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN “THE DISABLED AND THE FAMILY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1552
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY  
KORO ŞEFİ YÜZ İFADELERİNİN KORİSTLERDE SESLENDİRME BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 44, Pp,3406-3412

EVALUATION OF THE CHOIR CONDUCTOR’S FACIAL GESTURES IN TERMS OF PERFORM ON CHORISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1547
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vuslat Oğuz ATICI  
ANAOKULLARINDA ÇOCUKLARIN DEVAMSIZLIKLARI VE NEDENLERİ
Sayı 44, Pp,3413-3420

ABSENTEEISM AND REASONS OF CHILDREN IN NURSERY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1546
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Coşkun ZEKİ  
ARAP DİLİNDEKİ İSİM CÜMLELERİNDE ÖZNENİN İFADE YÖNTEMLERİ
Sayı 44, Pp,3421-3431

THE WAYS OF SUBJECT EXPRESSIONS OF THE NOMINATIVE SENTENCES IN ARAB LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1538
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Ulvi ÖZBEY & Mustafa BEŞER  
DR. ALİ ŞERİATİ’DE MEDENİYET VE HİCRET TASAVVURUNUN İSLAM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 44, Pp,3432-3439

THE EVALUATION OF ISLAMIC SOCIOLOGY OF CIVILIZATION AND HEJIRA IN ALI SHARIATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1551
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet VURAL  
DİZ İZOKİNETİK KUVVET İLE STATİK VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 44, Pp,3440-3446

INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN KNEE ISOKINETIC STRENGTH AND STATIC-DYNAMIC LEG STRENGTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1542
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nagihan ÖZKANCA ANDIÇ & İrem ERASA AKÇA  
KÜRESEL KAMUSAL BİR MAL OLAN ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK VERGİLEME YEŞİL VERGİLER VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Sayı 44, Pp,3447-3453

A GLOBAL PUBLIC GOODS FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT TAX : GREEN TAXES AND APPLICATION TO TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1566
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Okan YAŞAR & Zekeriya KONURHAN  
KAŞ VE DEMRE İLÇESİ KIYILARINDA SU ALTI DALIŞ TURİZMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 44, Pp,3454-3473

AN ASSESMENT RELATED WITH UNDERWATER DIVING TOURISM IN THE COASTS OF KAS AND DEMRE DISTRICTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1553
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ülkü MAZMAN İTİK  
KÂĞIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİST’TE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: 2010 -2018
Sayı 44, Pp,3474-3483

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING COMPANY VALUE OF COMPANIES REGISTERED IN BIST OPERATING IN TRANSLATE PAPER SECTOR BY PANEL DATA ANALYSIS: 2010 -2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1579
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zafer CESUR & Ümit ALNIAÇIK  
MARKA BEĞENİLİRLİĞİNİN MARKA TERCİHİ ÜZERİNE ETKİSİ: CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 44, Pp,3484-3494

THE EFFECT OF BRAND LIKEABILITY ON BRAND PREFERENCE: A RESEARCH IN THE MOBILE PHONE INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1565
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih SEMERCİ  
MEYDAN TASARIMLARINDA KULLANICI MEMNUNİYETİNİN ANALİZİ: SULTANAHMET MEYDANI ÖRNEĞİ
Sayı 44, Pp,3495-3512

ANALYSIS OF USER SATISFACTION IN THE DESIGN OF THE SQUARE: SULTANAHMET SQUARE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1573
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rasim BABAHANOĞLU  
MADDE BAĞIMLILARI DAMGALANIYOR MU?
Sayı 44, Pp,3513-3519

ARE SUBSTANCE USERS STIGMATIZED?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1570
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe GÜLER  
GÜNEY KORE MUTFAĞINDA YAŞAYAN SERAMİKLER
Sayı 44, Pp,3520-3543

LIVING CERAMICS IN SOUTH KOREAN CUISINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1571
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

C. Gazi UÇKUN ; Barış DEMİR; Aykut TOSUN & Asiye YÜKSEL  
İLK YARDIMI KONU ALAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ
Sayı 44, Pp,3544-3551

INVESTIGATION OF PUBLIC SPOTS ON THE FIRST AID SUBJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1564
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ghorban AZİMY  
SİYASETNAME’DE DEVLET YAPISI
Sayı 44, Pp,3552-3569

STATE STRUCTURE IN SIYASETNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1554
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ece KARŞAL & Ecem YILMAZ  
PAUL HİNDEMİTH’İN FLÜT VE PİYANO SONATINA YÖNELİK BİR İNCELEME
Sayı 44, Pp,3570-3592

AN EXAMINATION OF PAUL HINDEMITH’S FLUTE AND PIANO SONATA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1555
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aziz İLGAZİ  
TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ KALKINMASINDA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARININ (DYSY) ÖNEMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 44, Pp,3593-3610

THE IMPORTANCE OF TURKEY'S FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR ECONOMIC DEVELOPMENT (DFCI), PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1583
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine KIZILTAŞ UZUNALİ ; Mehmet GÜNEŞ & Abdurrahman Halit GÖRMEZ  
BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDE MÜKELLEF ALGISI: ANTALYA İLİNDEKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERLE YAPILAN ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
Sayı 44, Pp,3611-3624

TAXPAYER PERCEPTION IN BUDGET TAX REVENUES: CASE STUDY WITH CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT IN ANTALYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1457
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zarife PANCAR Ali Muhittin Taşdoğan, Zarife Pancar, Vedat Çınar  
THE EFFECTS OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON SOME VITAMIN AND MINERAL VALUES IN NICOTINE ADDICTS
Sayı 44, Pp,3625-3629

THE EFFECTS OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON SOME VITAMIN AND MINERAL VALUES IN NICOTINE ADDICTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1548
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İrem ERASA AKÇA & Nagihan ÖZKANCA ANDIÇ  
VASITALI VE VASITASIZ VERGİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YANSIMALARI
Sayı 44, Pp,3630-3635

EFFECTS OF DIRECT AND INDIRECT TAXES ON TURKISH ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1567
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şebnem ASLAN ; Melek YAĞCI ÖZEN & Şerife GÜZEL  
SAĞLIKTA ŞİDDET: RETROSPEKTİF BİR İNCELEME
Sayı 44, Pp,3636-3643

VIOLENCE IN HEALTH: A RETROSPECTIVE REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1562
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zafer ÖZKAN & Sibel GÜVEN  
İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN RİSK, RİSK DURUMLARI VE RİSK YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 44, Pp,3644-3665

PRİMARY SCHOOL PRİNCİPALS' VİEWS ON RİSK, RİSK SİTUATİONS AND RİSK MANAGEMENT APPROACHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1568
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melik ONUR GÜZEL ; Mahmut BARAKAZI & Pembe Gül ÇAKIR  
ŞEHİR TURİZMİNE HİZMET VEREBİLECEK TARİHİ YAPILARDA RESTORASYON (YENİLEME): ŞANLIURFA KONUKEVLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 44, Pp,3666-3675

RESTORATION OF HISTORICAL BUILDINGS TO SERVE CITY TOURISM (RENOVATION): EXAMPLE OF ŞANLIURFA GUEST HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1560
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özge ÖNKAN  
KÜÇÜK VE KISITLILARDA VERGİ SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 44, Pp,3676-3681

THE EVALUATION OF TAX RESPONSIBILITY AT THE UNDER THE AGE AND THE DİSABLED PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1577
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Akif ERİŞEN ; Müjdat YEŞİLDAL & Hilal AKMAN DÖMBEKCİ  
HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 44, Pp,3682-3689

INVESTIGATION OF NURSES' ATTITUDES TOWARDS EVIDENCE-BASED NURSING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1576
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücella DEĞERLİ & Dicle AYDIN  
KÜLTÜR VE MEKÂN ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA ILGIN’DA (KONYA) KIRIM TATARLARI
Sayı 44, Pp,3690-3706

IN THE CONTEXT OF CULTURAL AND SPACE INTERACTION CRIMEAN TATARS IN ILGIN (KONYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1581
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Doruk Görkem ÖZKAN ; Duygu AKYOL & Doruk Görkem ÖZKAN  
SEMT PAZARI KULLANICILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: TRABZON KİREÇHANE ÖRNEĞİ
Sayı 44, Pp,3707-3714

LEVELS OF SATISFACTION IN DISTRICT BAZAAR USERS AND REVISIT INTENTION: A CASE STUDY OF TRABZON KİREÇHANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1575
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İrfan YILDIRIM & Zahir KIZMAZ  
AİLEDE ÇOCUKLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN FİZİKSEL ŞİDDETİN SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 44, Pp,3715-3727

A STUDY ON THE CAUSES OF PHYSICAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE FAMILY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1578
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin ÜZÜM & Rukiye Yasemin ÜZÜM  
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 44, Pp,3728-3734

EVALUATION OF THE VIEWS OF SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1574
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah YILMAZ  
FARKLILIK İKLİMİ ALGISININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 44, Pp,3735-3749

EXAMINING THE EFFECT OF DIVERSITY CLIMATE PERCEPTION ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: A RESEARCH ON KONYA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1589
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Safa ACAR  
SEKTÖREL BANKA KREDİLERİ YÖNÜYLE MUŞ EKONOMİSİ: 2010-2018 YILLARI ARASINA YÖNELİK BİR ANALİZ
Sayı 44, Pp,3750-3760

MUŞ ECONOMY IN TERMS OF SECTORAL BANK LOANS: AN ANALYSIS İNTENDED BETWEEN 2010-2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1582
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aslı ÖZEN ATABEY & Nur Banu ATEŞ  
KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Sayı 44, Pp,3761-3772

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS FOR WOMEN EMPLOYMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1584
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |