INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Vasfi KAHYA & Esin CEYLAN  
İŞ PERFORMANSINI ARTIRMADA YENİ BİR YAKLAŞIM: MANTAR YÖNETİM
Sayı 45, Pp,3773-3781

A NEW APPROACH TO INCREASE BUSINESS PERFORMANCE:
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1586
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk İŞCAN & Sezin KARABULUT ÇAKIR  
PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISI BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN PSİKOLOJİK SAHİPLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 45, Pp,3782-3789

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION ON PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP IN THE SCOPE OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1580
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kader AYDIN & Ayşegül KARAKELLE  
KADIN İMGESİNE RESİMSEL VE TOPLUMSAL AÇIDAN BAKIŞ
Sayı 45, Pp,3790-3799

WOMEN'S IMAGE FROM THE PERSONAL AND SOCIAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1569
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman KAYA & Hacı ÇİÇEK  
YUSUF SURESİ BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE ROL MODEL OLACAK İFFET TİMSALİ HZ. YUSUF
Sayı 45, Pp,3800-3813

A ROLE MODEL FOR THE YOUTH IN CONTEXT OF SURAH YUSUF: PROPHET JOSEPH AS SYMBOL OF CHASTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1593
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış DEMİR ; Aykut TOSUN; Asiye YÜKSEL & Orkun KONAK  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 45, Pp,3814-3821

DETERMINATION OF SPORTS LITERACY LEVELS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF SPORT SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1592
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir BAYSAL  
BİR BAYRAM TADI; GENCER MACUNU
Sayı 45, Pp,3822-3833

A FEAST TASTE; GENCER PASTE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1605
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fırat ATA  
YAVAŞ GAZETECİLİK: YENİ MEDYA GAZETECİLİĞİ, HIZININ KURBANI MI OLUYOR?
Sayı 45, Pp,3834-3839

SLOW JOURNALISM: IS NEW MEDIA JOURNALISM A VICTIM OF SPEED?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1603
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet SARUCAN  
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİ VE AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİ
Sayı 45, Pp,3840-3852

HUMAN RESOURCES MANAGER COMPETENCIES AND WEIGHTING METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1591
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gamze ÖKSÜZ  
TÜRK VE SLAV MİTİK DÜNYASINDA AY KÜLTÜ
Sayı 45, Pp,3853-3858

THE MOON CULT IN THE TURKISH AND SLAVIC MYTHIC WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1595
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
ELEŞTİRMEN KİMLİĞİYLE FİRİDUN BEY KÖÇERLİ
Sayı 45, Pp,3859-3867

FIRIDUN BEY KÖÇERLI AS CRITIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1600
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif BAYRAMOĞLU ; Pınar Özge YENİÇIRAK & Banu Çiçek KURDOĞLU  
KENTSEL AÇIK ALANLARIN GEÇİRİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ
Sayı 45, Pp,3868-3873

INVESTIGATION OF URBAN OPEN AREAS TO PERMEABLE GROUND: EXAMPLE OF TRABZON CITY CENTRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1585
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |