INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
TAKIM HALİNDE ÖĞRENME DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ
Sayı 47, Pp,4157-4166

ASSOCIATION ANALYSIS BETWEEN TEAM LEARNING VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1652
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tahir AKGEMCİ ; Reşit GÜL & Serap KALFAOĞLU  
VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ALGILANAN KURUM KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Sayı 47, Pp,4167-4176

THE EFFECTS OF VISIONARY LEADERSHIP BEHAVIOUR ON THE PERCEIVED ORGANIZATION IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1649
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih MANGIR ; Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR; Burcu GÜVENEK & Şevket Süreyya KODAZ  
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, ALTIN, PETROL FİYATLARI VE BORSA ENDEKSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL ARDL ANALİZİ
Sayı 47, Pp,4177-4186

INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX, GOLD, OIL PRICES AND TRADER INDEX: A PANEL ARDL ANALYSIS ON BRICS-T COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1644
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI AHMET BUYUKŞALVARCI; GÖKHAN ŞENER  
ULUSLARARASI BEŞ YILDIZLI ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNİN YİYECEK VE İÇECEK BÖLÜMÜNDE MALİYET KONTROLÜ UYGULAMALARI VE ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 47, Pp,4187-4197

INTERNATIONAL FIVE STAR CHAIN HOTEL FACILITIES COST CONTROL APPLICATIONS IN FOOD AND BEVERAGE DEPARTMENT AND THE CASE OF ANKARA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1633
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Salih ÖNER  
11-14 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK TERABANT ANTRENMANININ SERBEST STİL YÜZME ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 47, Pp,4198-4204

THE EFFECT OF 8 WEEKLY TERABANT TRAINING ON FREE STYLE SWIMMING PERFORMANCE IN 11-14 AGE GROUP FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1663
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuncer YILMAZ  
FİNANSAL RASYOLARIN PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEST EDİLMESİ
Sayı 47, Pp,4205-4215

TESTING THE EFFECT OF FINANCIAL RATIONS ON MARKET VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1643
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bekir COŞKUN  
STRATEJİK YÖNETİM MODELLERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI KURUMSAL KARNE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK GÖSTERGE KARTLARINA GENEL BAKIŞ
Sayı 47, Pp,4216-4224

COMPARATIVE CORPORATE SCORED MANAGEMENT FROM STRATEGIC MANAGEMENT MODELS AND PRODUCTIVITY INDICATOR CARDS OVERVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1561
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Onur ŞARAPLI  
OKULLAR VE EĞİTİM
Sayı 47, Pp,4225-4229


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1639
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit SARİKAYA & Muzaffer SELÇUK  
THE EFFECT OF PILATES EXERCISE ON STATIC BALANCE
Sayı 47, Pp,4230-4236

THE EFFECT OF PILATES EXERCISE ON STATIC BALANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1655
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsa AYDEMİR & Vedat ÇINAR  
THE EFFECT OF FATIGUE ON SHOOTING PERFORMANCE IN YOUNG BASKETBALL PLAYERS
Sayı 47, Pp,4237-4241

THE EFFECT OF FATIGUE ON SHOOTING PERFORMANCE IN YOUNG BASKETBALL PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1635
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış DEMİR ; Aykut TOSUN; Orkun KONAK & C. Gazi UÇKUN  
ÖZEL GÜVENLİK ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE YETERLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 47, Pp,4242-4247

A STUDY TO MEASURE THE PHYSICAL ACTIVITY COMPETENCE OF PRIVATE SECURITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1660
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülhanım Bihter YETKİN & Gamze ÖKSÜZ  
EDEBİYATIN SADIK KAHRAMANLARI: KÖPEKLER VE MUMU
Sayı 47, Pp,4248-4258

THE LOYAL HEROES OF LITERATURE: DOGS AND MUMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1594
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
KOLLUK BİRİMLERİNİN ASAYİŞ OLAYLARINI AYDINLATMA PERFORMANSLARININ MOORA YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ
Sayı 47, Pp,4259-4267

THE MEASUREMENT OF LIGHTING PERFORMANCES OF THE LAW UNITS WITH THE MOORA METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1653
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mesut KIRICI & Mustafa ÖZDAL  
EFFECT OF DIFFERENT WARM-UP PROTOCOLS ON KNEE ISOKINETIC STRENGTH
Sayı 47, Pp,4268-4273

EFFECT OF DIFFERENT WARM-UP PROTOCOLS ON KNEE ISOKINETIC STRENGTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1668
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Salih ÖNER & Hacı Bayram TEMUR  
TENİSÇİLERDE SÜT TAKVİYESİNİN İSABET ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 47, Pp,4274-4279

THE EFFECT OF MILK SUPPLEMENT IN TENNIS ON HIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1654
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdem YAVUZ & Burcu AKÇA EYİLER  
93 HARBİ SONRASI OSMANLI DEVLETİ SINIRLARI DÂHİLİNE GÖÇ EDEN BATUM ULEMASI
Sayı 47, Pp,4280-4291

BATUM SCHOLARS WHO IMMIGRATED TO THE TERRITORY OF THE OTTOMAN STATE AFTER THE 93 WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1638
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abuzer KALYON  
ADANALI HAYRET EFENDİ’NİN SEYHAN MANZUMESİ
Sayı 47, Pp,4292-4298

ADANALI HAYRET EFENDI'S SEYHAN POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1637
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI ; Halil AKMEŞE & Sercan ARAS  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT İMAJI ALGISI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 47, Pp,4299-4306

UNIVERSITY STUDENT’S PERCEPTION OF URBAN IMAGE: THE CASE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1648
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali BİRVURAL  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DE BORÇLANMA ve FAİZ ORANLARI
Sayı 47, Pp,4307-4312

BORROWING AND INTERST RATES IN TURKEY IN THE EARLY REPUBLICIAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1658
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KARTAL & Fatih MANGIR  
BRICS-T ÜLKELERİNDE BORSA ENDEKSİ İLE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL FİSHER NEDENSELLİK TESTİ
Sayı 47, Pp,4313-4318

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TRADER INDEX AND THE INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX IN BRICS-T COUNTRIES: PANEL FISHER CAUSALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1664
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tolgahan ÇİFTÇİ & Mustafa ÖZDAL  
EFFECT OF 12 WEEKS BASIC TENNIS TRAINING ON TENNIS SKILL, STRENGTH AND SIMPLE REACTION TIME IN CHILDREN
Sayı 47, Pp,4319-4326

EFFECT OF 12 WEEKS BASIC TENNIS TRAINING ON TENNIS SKILL, STRENGTH AND SIMPLE REACTION TIME IN CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1669
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gümrah ŞAN ; Mürsel BİÇER; Zarife PANCAR & Mustafa ÖZDAL  
THE EFFECTS OF STRENGTH EXERCISES DONE WITH BOSU FOR 8 WEEKS ON BALANCE AND ANAEROBIC PERFORMANCE
Sayı 47, Pp,4327-4334

THE EFFECTS OF STRENGTH EXERCISES DONE WITH BOSU FOR 8 WEEKS ON BALANCE AND ANAEROBIC PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1629
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül ULUTAŞ ; Burcu ÇOŞANAY & Oğuz EMRE  
KIZ ERGENLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 47, Pp,4335-4345

ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY ADDICTION IN FEMALE ADOLESCENT AND EMOTIONAL INTELLIGENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1665
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cebrail YAKIŞIR  
ETKİLEŞİMCİ VE KARİZMATİK LİDERLİĞİNİN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA'DA 5 YILDIZLI OTELLER ARAŞTIRMASI
Sayı 47, Pp,4346-4357

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF INTERACTIONIST AND CARISMATIC LEADERSHIP ON EMPLOYEE SATISFACTION: A RESEARCH ON 5-STAR HOTELS IN ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1632
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Memiş KARAER  
TÜRKİYE MUHASEBE SEKTÖRÜNDEKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Sayı 47, Pp,4358-4364

DIGITAL TRANSFORMATION PROCESS OF ACCOUNTING INDUSTRY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1662
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tunç PAKMAN  
1968 KUŞAĞI ROMANTİZMİNİN 52. YILINDA TOPLUMSAL, EKONOMİK VE SİYASİ DEĞİŞİMLER İLE SANATA YANSIMASI
Sayı 47, Pp,4365-4382

SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL CHANGES AND IT'S REFLECTION ON ART IN THE 52ND ANNIVERSARY OF THE 1968 GENERATION ROMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1659
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Öznur GÖKKAYA  
MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARIN DİJİTALLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ “KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”
Sayı 47, Pp,4383-4386

INVESTIGATION OF THE DIGITIZATION LEVELS OF ACADEMIC STAFF IN VOCATIONAL SCHOOL “KOCAELI UNIVERSITY CASE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1701
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihat DOGANALP  
TÜRKİYE’DEKİ BANKALARIN ETKİNLİK-VERİMLİLİK ANALİZİ: SEÇİLMİŞ KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 47, Pp,4387-4394

EFFICIENCY- PRODUCTIVITY ANALYSIS OF BANKS IN TURKEY: COMPARISON OF PUBLIC AND PRIVATE CAPITAL BANKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1671
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Asiye YÜKSEL ; Aykut TOSUN & Barış DEMİR  
KURUM KÜLTÜRÜ, DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 47, Pp,4395-4399

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE CULTURE, TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND INNOVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1667
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ŞİMŞEK & Ercan KÜÇÜKEŞMEN  
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİ: DERGİ PARK AKADEMİK ÖRNEĞİ
Sayı 47, Pp,4400-4417

BIBLIOMETRIC INVESTIGATION OF PUBLISHED ARTICLES RELATED TO ENTREPRENEURSHIP EDUCATION: DERGI PARK ACADEMIC EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1684
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |