INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mustafa EVER  
ANLATIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN TARIK BUĞRA’NIN HAYAT BÖYLEDİR İŞTE HİKÂYESİ
Sayı 50, Pp,174-184

A STUDY OF TARIK BUĞRA’S STORY HAYAT BÖYLEDİR İŞTE (SUCH IS LIFE) IN TERMS OF NARRATIVE TECNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1750
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melda Medine SUNAY  
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞ DOYUMU DÜZEYİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 50, Pp,185-194

A SOCIOLOGICAL EVALUATION OF THE JOB SATISFACTION IN PRIVATE SECURITY JOBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1755
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serdar Egemen NADASBAŞ  
BİLİŞSEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MODA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI
Sayı 50, Pp,195-213

COGNITIVE COMPUTING TECHNOLOGIES USAGE IN FASHION INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1756
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat ATASOY  
GEOPHYTOSCAPE: A NEW INSIGHT INTO THE LANDSCAPE DESIGN PROCESS AND IMPLEMENTATION MODEL FOR CASE STUDY
Sayı 50, Pp,214-223

GEOPHYTOSCAPE: A NEW INSIGHT INTO THE LANDSCAPE DESIGN PROCESS AND IMPLEMENTATION MODEL FOR CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1767
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz KALYON  
GÜLPERİ HANIM’IN GÜLDESTE-İ HATIRATI’NDA AÇAN HÜZÜN ÇİÇEKLERİ
Sayı 50, Pp,224-231

THE FLOWERS OF SORROW BLOSSOMİNG İN GÜLPERİ HANIM’S GÜLDESTE-İ HATIRAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1757
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nazlıcan BİRİNCİ ; Su Kardelen ERDOĞAN & Gaye BİROL  
BİR KAMUSAL TEMAS ALANI OLARAK KAMPÜS AÇIK ALANLARI: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS TASARIMI
Sayı 50, Pp,232-240

CAMPUS OPEN AREAS AS A PUBLIC CONTACT AREA: IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY CAMPUS DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1761
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Faqir Ahmad HAMİDİ & Özgül UYAN  
ÇEVRİMİÇİ VİRAL PAZARLAMANIN ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ
Sayı 50, Pp,241-256

THE IMPACT OF ONLINE VIRAL MARKETING ON IMPULSE BUYING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1745
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Reyhan Rafet CAN & Salih GÜNEŞ  
SURUÇ İLÇESİ’NDE TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Sayı 50, Pp,257-269

AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY ACTIVITIES IN SURUC DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1758
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bora Nüsret NAMKOÇ  
KARS AŞIK SANATI
Sayı 50, Pp,270-279

ABOUT KARS ASHUG ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1623
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İklil KONYALILAR  
AMELİYAT HEMŞİRELERİNİN OPERASYONLARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARI
Sayı 50, Pp,280-288

OPERATIONAL NURSES’ RESPONSIBILITIES FOR OPERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1773
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
PERSONEL GÜÇLENDİRME DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ
Sayı 50, Pp,289-298

THE RELATIONSHIP BETWEEN STAFF REINFORCEMENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1763
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE ; Ali ILGAZ & Kerim COŞKUN  
OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN BİR PROFİLİ: KAYSERİ VE NEVŞEHİR'DE BULUNAN OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 50, Pp,299-308

A PROFILE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HOTEL BUSINESSES: A RESEARCH ON HOTELS IN KAYSERİ AND NEVŞEHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1768
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İklil KONYALILAR  
HEMŞİRELERİN HİJYENLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI
Sayı 50, Pp,309-320

NURSES' RESPONSIBILITIES FOR HYGIENE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1772
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevgi YILMAZ ; Parisa DORAJ & Omid HOSSEIN ESKANDANI  
THE EFFECTIVE TECHNOLOGICAL FIELDS IN DEVELOPMENT OF MODERN ARCHITECTURE
Sayı 50, Pp,321-329

THE EFFECTIVE TECHNOLOGICAL FIELDS IN DEVELOPMENT OF MODERN ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1764
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat YILMAZ & Erdem KÖYMEN  
TÜRKİYE’DE YAPI DENETİM SİSTEMİ VE SORUNLARI ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME
Sayı 50, Pp,330-339

A STUDY ON THE THEORY BUILDING INSPECTION SYSTEM AND PROBLEMS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1778
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Koza KURT KIRTAY  
SELÇUKLULAR’A AİT NADİDE BİR TEKNİK MİNAİ: II. KILIÇ ARSLAN KÖŞKÜ ÖRNEKLERİ
Sayı 50, Pp,340-347

A RARE TECHNIQUE BELONGED TO SELJUKS MINAI: EXAMPLES OF SECOND KILIÇ ARSLAN PAVILION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1771
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat AYGEN  
TÜRKİYE VE IRAK’TAKİ KÜRT HAREKETİ VE BİLEŞENLERİNİN SELF DETERMİNASYON BAĞLAMINDA TEORİK BİR DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 50, Pp,348-361

IN A THEORETICAL ASSESSMENT OF SELF-DETERMINATION THE CONTEXT OF TURKEY KURDS IN IRAQ AND MOVEMENT AND COMPONENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1743
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine GÜMÜŞ BÖKE  
İSLÂM HUKUKUNDA ÇEVRE BİLİNCİ ALGISI ÜZERİNE
Sayı 50, Pp,362-376

ON THE PERCEPTION OF ENVIRONMENTAL AWARENESS IN ISLAMIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1746
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |