INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Melda Medine SUNAY & Sümeyye Nur KAHRAMAN  
8. SINIF KIZ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİ SÜRECİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Sayı 54, Pp,1328-1337

FACTORS AFFECTING THE PROCESS OF CAREER DEVELOPMENT OF 8TH GRADE GIRL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1873
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe Özlem AKDENİZ & Hüseyin Bülent AKDENİZ  
NİTELİKLİ KEMAN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN FAKTÖRÜ
Sayı 54, Pp,1338-1347

FACTOR OF THE TEACHER IN QUALIFIED VIOLIN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1896
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah ÇETİNDEMİR ; Selami YÜKSEK & Hamit CİHAN  
GENÇ FUTBOLCULARDA (U16) FARKLI KUVVET TÜRLERİNİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 54, Pp,1348-1356

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT KIND OF STRENGTH IN YOUNG FOOTBALL PLAYERS (U16)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1876
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şule ÖTKEN & Abdullah SÜSLÜ  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ AKADEMİK BAŞARISINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 54, Pp,1357-1363

DETERMINATION OF VARIABLES WHICH HAVE BEEN ACHIEVING THE ACADEMIC SUCCESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1900
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül AKALIN & Ayşenur MODANLIOĞLU  
SAĞLIK KURUMU TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
Sayı 54, Pp,1364-1371

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE PREFERENCE OF HEALTH INSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1892
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Engin ARSLAN & Emine ERATAY  
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE HALI DOKUMA BECERİSİNİN ÖĞRETİLMESİNDE ETKİNLİK ÇİZELGESİ İLE YAPILAN ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
Sayı 54, Pp,1372-1380

THE EFFECTIVENESS OF TEACHING MAKING WITH ACTIVITY SCHEDULE TO THE STUDENTS WHO ARE MENTAL DEFICIENCY IN TEACHING CARPET WEAVING SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1916
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdal YILMAZ & Ruhan BAYRAK OĞUZ  
TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE AİT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ GRI RAPORLAMA STANDARTLARIYLA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 54, Pp,1381-1405

COMPARATIVE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY REPORTS OF HOSPITALITY INDUSTRY IN TURKEY WITH GRI REPORTING STANDARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1889
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkut ÇAĞLAK  
ASKERİ ORKESTRA ŞEFLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİREYSEL YAKLAŞIM TEMELİNDE SONUÇ VADEDEN EĞİTİM YÖNTEMLERİ
Sayı 54, Pp,1406-1410

PROMISING METHODS OF TRAINING WITH THE CADETS OF THE MILITARY CONDUCTOR SPECIALTY BASED ON INDIVIDUAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1920
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet MECEK & Özge KOCAKULA YILDIRIM  
YÖNETİM - İDARE KAVRAMLARININ YAPISAL - İŞLEVSEL ANALİZİ VE KAVRAMSAL AÇIDAN TANIMLANMASI
Sayı 54, Pp,1411-1425

STRUCTURAL - FUNCTIONAL ANALYSIS AND CONCEPTUAL DEFINITION OF MANAGEMENT - ADMINISTRATION CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1898
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI  
GÖRSEL İMGELERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN PLASTİK DİLDE SERAMİK YOLU İLE ANLATIMI
Sayı 54, Pp,1426-1434

EXPLANATION OF THE IMPACT OF VISUAL IMAGES ON CHILDREN BY THE CERAMICS ART IN THE PLASTIC LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1886
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağdaş YÜKSEL  
İNGİLİZ ORDUSU’NUN 1920-1921 YILI BÜTÇESİ İÇİN İNGİLTERE PARLAMENTOSU’NDA YAPILAN OTURUM HAKKINDA BİR İNCELEME
Sayı 54, Pp,1435-1441

AN INVESTIGATION ON THE SESSION OF THE BRITISH ARMY FOR THE BUDGET OF 1920-1921 IN PARLIAMENT OF GREAT BRITAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1894
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih Menderes BİLGİLİ  
KUR’AN’DA GEÇEN HAYVAN SEMBOLLERİNİN DENEYSEL VE FORMEL KAYNAK AÇISINDAN DİN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 54, Pp,1442-1453

A BRIEF EVALUATION OF ANIMAL SYMBOLS PASSING IN THE QUR'AN IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS EDUCATION IN TERMS OF EXPERIMENTAL AND FORMEL SOURCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1893
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ozan ESMER & Canan Gülbin ESKİYECEK  
ADÖLESAN BASKETBOLCULARDA STATİK VE DİNAMİK ISINMA-GERME EGZERSİZLERİNİN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
Sayı 54, Pp,1454-1459

THE EFFECT OF STATIC AND DYNAMIC WARM-UP&STRECHING EXERCISES ON SOME MOTORICAL PROPERTIES IN ADOLESCENT BASKETBALL PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1884
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülden SANDAL ERZURUMLU & Nuriye Ebru YILDIZ  
DOĞA VE KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN EN DÜŞÜK MALİYETLİ YOL ANALİZİ İLE GÜZERGÂH BELİRLEME (KAPADOKYA BÖLGESİ)
Sayı 54, Pp,1460-1467

DETERMINING THE ROUTE FOR NATURE AND CULTURE TOURISM WITH THE LEAST COST PATH ANALYSIS IN NATURAL PROTECTED AREA (CAPPADOCIA REGION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1897
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gizem ZİNCİRKIRAN CAN & Deniz DEMİRARSLAN  
TARİHSEL SÜREÇTE GEMİ İÇ MEKÂNLARININ GELİŞİMİ
Sayı 54, Pp,1468-1480

DEVELOPMENT OF SHIP INTERIORS IN THE HISTORICAL PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1917
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Naci Atalay DAVUTOĞLU ; Tülay MUĞALOĞLU & Öznur ARSLAN  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDER ÖZELLİĞİ İLE DONATILMIŞ Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN TEKNO YÖNETİMLE YAPISAL İLİŞKİSİ
Sayı 54, Pp,1481-1489

STRUCTURAL RELATIONSHIP OF GENERATION Y MANAGERS EQUIPPED WITH TRANSFORMATIVE LEADER FEATURE WITH TECHNO MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1887
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Turan Özgür GÜNGÖR  
PERCY BYSHEE SHELLEY’NİN BAZI ŞİİRLERİNDE RADİKAL KİŞİLİĞİNİN VE DÜŞÜNCE TARZININ YANSIMALARI
Sayı 54, Pp,1490-1498

THE REFLECTIONS OF PERCY BYSSHE SHELLEY’S RADICAL PERSONALITY AND MENTALITY IN SOME OF HIS POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1895
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman ÖZDERİN  
SANAT VE SANATÇI ÖRNEĞİNDE “NEVROTİK PSİKOLOJİ” VE FİKRET MUALLA
Sayı 54, Pp,1499-1517

“NEUROTIC PSYCHOLOGY” AND FİKRET MUALLA IN EXAMPLE ART AND ARTİST ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1915
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Naci ÖZYALVAÇ  
THE POINTED ARCH FORMATIONS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF SÜLEYMANİYE MOSQUE, İSTANBUL
Sayı 54, Pp,1518-1530

THE POINTED ARCH FORMATIONS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF SÜLEYMANİYE MOSQUE, İSTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1878
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bekir Tamer GÖKALP  
THE EFFECT OF OIL PRICE UNCERTAINTY ON STOCK PRICES IN TURKEY
Sayı 54, Pp,1531-1536

THE EFFECT OF OIL PRICE UNCERTAINTY ON STOCK PRICES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1914
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem PALABIYIK & Ali Rıza SAVAŞ  
ŞİDDET KAVRAMI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 54, Pp,1537-1546

A SOCIOLOGICAL EVALUATION ON THE CONCEPT OF VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1909
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar YEŞİLYURT  
KÜRT SORUNU TÜRKİYE ULUS DEVLETİN SINIRLARINI ZORLUYOR
Sayı 54, Pp,1547-1554

KURDISH ISSUE TURKISH NATION STATE BORDER THEİR FORCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1904
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şahap BULAK & Emrah ERİŞ  
KÜRESEL PİYASALARDA SIKÇA KULLANILAN BAZI TERİMLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Sayı 54, Pp,1555-1570

TURKISH EQUIVALENTS FOR SOME FREQUENCY TERMS IN GLOBAL MARKETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1911
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah Nuri DİCLE  
ANOKULUNA GİDEN MÜLTECİ ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 54, Pp,1571-1583

PRE-SCHOOL TEACHERS' OPINIONS ABOUT REFUGEE STUDENTS GOING TO AN SCHOOL (EXAMPLE OF SAMSUN PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1901
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut TEKİN  
“RESİMLİ TÜRKÇE KAMUS”TA EŞYA, ARAÇ-GEREÇ ADLARININ YAPISI
Sayı 54, Pp,1584-1602

STRUCTURE OF GOODS AND EQUIPMENT NAMES IN “RESİMLİ TÜRKÇE KAMUS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1929
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |