INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet AYIK ; Okan DİŞ & Gönül ŞAYİR  
ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL İKLİM VE İŞE YABANCILAŞMA ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 55, Pp,1603-1617

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' MOBBING BEHAVIOR AND PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CLIMATE AND WORK ALIENATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1923
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Metehan KAYA & Yılmaz SEÇİM  
MARAŞ TARHANASI VE GELİŞİM SÜRECİ
Sayı 55, Pp,1618-1628

MARAŞ TARHANASI AND DEVELOPMENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1891
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice KALFAOĞLU HATİPOĞLU  
SOSYAL BİR DEĞİŞİM ARACI OLARAK MİMARİ: CLEMENS HOLZMEİSTER’İN YAŞAMI VE YENİLİKÇİ STİLİNİN TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI
Sayı 55, Pp,1629-1644

ARCHITECTURE AS A MEDIUM OF SOCIAL CHANGE: THE REFLECTIONS OF LIFE AND INNOVATIVE STYLE OF CLEMENS HOLZMEISTER ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1924
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül SARI AKSAKAL  
NEOLİBERAL & FEMİNİST İDEOLOJİ VE TÜRK SİNEMASINDA EVRİLEN KADIN İMGESİ: MELODRAM KADINLARINDAN ÖZGÜR KADINLARA
Sayı 55, Pp,1645-1667

NEOLIBERAL & FEMINIST IDEOLOGY AND THE IMAGE OF WOMEN EVOLVED IN TURKISH CINEMA: FROM MELODRAM WOMEN TO FREE WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1907
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hikmet YILMAZ  
NİKOLAY BABOGLU’NUN KALEMİNDEN DİL VE KÜLTÜR
Sayı 55, Pp,1668-1672

LANGUAGE AND CULTURE FROM NIKOLAY BABOGLU’S PEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1921
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sebla ARIN ENSARİOĞLU  
PANDEMİ SÜRECİNİN “EVRENSEL TASARIM” İLKELERİNE ETKİLERİ
Sayı 55, Pp,1673-1680

THE EFFECTS OF THE PANDEMIC PROCESS ON "UNIVERSAL DESIGN" PRINCIPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1913
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arif KORKMAZ  
CAHİLİYE–İSLAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ: İBADETLER ÖRNEĞİ
Sayı 55, Pp,1681-1694

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN JAHILIYYA AND ISLAM: EXAMPLE OF WORSHIPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1903
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülşah CANDEMİR KARABURÇ & Erhan TUNÇ  
PROBLEMATIC INTERNET USE, MARITAL ADJUSTMENT, COUPLE BURNOUT AND BASIC PSYCHOLOGICAL NEED SATISFACTION LEVELS OF MARRIED INDIVIDUALS
Sayı 55, Pp,1695-1721

PROBLEMATIC INTERNET USE, MARITAL ADJUSTMENT, COUPLE BURNOUT AND BASIC PSYCHOLOGICAL NEED SATISFACTION LEVELS OF MARRIED INDIVIDUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1925
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR & Taner FIRAT  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE FARKINDALIKLARI
Sayı 55, Pp,1722-1737

ENVIRONMENTAL AWARENESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1919
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehtap EKİNCİ & Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU  
“TOM SAWYER’IN MACERALARI” ROMANININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ ve YENİDEN ÇEVİRİSİNDE YANMETİNSELLİK EŞİĞİ
Sayı 55, Pp,1738-1754

THE THRESHOLD OF PARATEXTUALITY IN THE TRANSLATION AND RETRANSLATION OF THE ADVENTURES OF TOM SAWYER INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1922
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ece KANIŞKAN  
HATADAN DOĞAN GLİTCH SANATI VE ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA BİR UYGULAYICI CHAD WYS
Sayı 55, Pp,1755-1762

THE ART OF GLITCH THAT WAS A PRODUCT OF ERRORS, AND AN IMPLEMENTER OF THIS ART FORM IN CERAMICS, CHAD WYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1932
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Canan ÖZGÜR  
THE EFFECTS OF YOGA ON SINGING
Sayı 55, Pp,1763-1771

THE EFFECTS OF YOGA ON SINGING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1926
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zuhal ŞİMŞEK & Melis ÇATIKKAŞ  
TOPLANMA AMAÇLI YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ: ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ
Sayı 55, Pp,1772-1785

FIRE SAFETY AT ASSEMBLY BUILDINGS: SAMPLE OF CULTURE CENTRE AT A UNIVERSITY CAMPUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1928
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Furat AKDEMİR  
KUR'AN KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TENZİH
Sayı 55, Pp,1786-1799

EXONERATE İN THE CONTEXT OF QUR'ANİC CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1937
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hamza AYDOĞDU  
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN ŞİİRLERİNDE RESME AİT UNSURLAR
Sayı 55, Pp,1800-1808

THE ELEMENTS OF PAINTING IN THE POEMS OF BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1899
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berat aKINCI  
COVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: ARTÇI DEĞİŞİMLERİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞLEVSEL ROLLERİNE YANSIMALARI
Sayı 55, Pp,1809-1816

CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AFTER COVID-19 PANDEMIC: REFLECTIONS OF THE AUCTION CHANGES ON THE FUNCTIONAL ROLES OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1947
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zafer GULER  
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ POLİTİKASI VE YARGI ORGANLARI KARARLARI
Sayı 55, Pp,1817-1826

ENERGY POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND JUDICIARY ORGAN DECISIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1930
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elmin ABDULLAYEV  
KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN ŞİDDETİN SESSİZ KURBANLARI
Sayı 55, Pp,1827-1839

SILENT VICTIMS OF VIOLENCE TRANSMITTED FROM GENERATION TO GENERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1942
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neşe BÖRÜ  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
Sayı 55, Pp,1840-1849

TEACHING LITERACY TO FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1960
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |