INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Erdal İSBİR  
TARİH SORUNUNUN MODERN FELSEFEDEKİ İZLERİ
Sayı 57, Pp,2154-2163

THE TRACES OF THE PROBLEM OF HISTORY IN MODERN PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1976
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İ. Kahraman ARSLAN & İdris ONAY  
MENŞE ÜLKE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME; MELEZ ÜRÜNLER VE MARKANIN MENŞEİ
Sayı 57, Pp,2164-2172

A TRIAL ON THE EFFECT OF COUNTRY OF ORIGIN; HYBRID PRODUCTS AND THE ORIGIN OF THE BRAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1972
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elifcan DURSUN  
LİMANLARDA TEKNOLOJİ VE INOVASYON: BİR KONTEYNER TERMİNAL DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 57, Pp,2173-2183

TECHNOLOGY AND INNOVATION IN PORTS: A CONTAINER TERMINAL EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1971
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Savaş YILDIZ  
TARIMSAL GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE TARIMSAL KOOPERATİFLERİN ROLÜ
Sayı 57, Pp,2184-2199

THE ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE SOLUTION OF PROBLEMS THAT AGRICULTURAL ENTREPRENEURS ENCOUNTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1974
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan HACICAFEROĞLU & Hüseyin ÖZTÜRK  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 57, Pp,2200-2206

EXAMINING THE ATTITUDES OF CANDIDATE STUDENTS WHO WANT TO STUDY AT THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TOWARDS PLAYING GAMES INVOLVING PHYSICAL ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1967
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |